Browsed by
Maand: april 2013

Pensioen ondernemer

Pensioen ondernemer

Als ondernemer ben je zelf in grote mate verantwoordelijk voor de opbouw van een goede oude dag voorziening. U wilt natuurlijk niet enkel afhankelijk zijn van een AOW uitkering. U zult daarnaast dus kapitaal moeten opbouwen zodat er van het opgebouwde kapitaal periodiek uitgekeerd kan worden ter aanvulling op uw AOW uitkering. Er zijn diverse manieren om kapitaal op te bouwen, allemaal met hun eigen voordelen en nadelen en fiscale spelregels. Enkele van die mogelijkheden vindt u hier onder:

Goodwill uit onderneming

De meeste ondernemingen hebben een intrinsieke waarde die goodwill wordt genoemd. Bij verkoop van een onderneming, bijvoorbeeld bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, komt er kapitaal vrij dat de ondernemer, binnen de fiscale spelregels, kan gebruiken als aanvulling op de AOW uitkering.

Pensioenfonds voor ZZP-ers

Vanaf 1 januari 2015 kun je als ZZP-er pensioen opbouwen in een pensioenfonds door nieuwe wetgeving. Er kan ingelegd worden en de inleg wordt collectief belegd en beheerd door een non-profit beleggingsinstelling om de kosten zo laag mogelijk te houden. Deze optie biedt bovendien de mogelijkheid tijdelijk minder in te leggen als er sprake is van tijdelijk minder inkomsten.

Lijfrente

Bij een bank of verzekeraar kunt u sparen voor een lijfrente. Dit doe je vanuit een bruto inkomen en is onder fiscale voorwaarden aftrekbaar. Daarnaast hoef je over gespaard kapitaal en rente geen vermogensrendementheffing te betalen. Er is echter wel de verplichting om de lijfrente te zijner tijd te laten uitkeren in periodieke betalingen, waarover wel inkomstenbelasting is verschuldigd.

Oudedagreserve

Als ondernemer mag U elk jaar 10,9% van de jaarwinst aan de reserve toevoegen, met een maximum van Euro 9.542. Hou er echter wel rekening mee dat bij uitkering van de opgebouwde reserve u zult moeten afrekenen met de fiscus, in die zin is het dan ook niet een pensioen in de meest zuivere zin. De oudedag serve mag echter wel worden omgezet in een lijfrente, met de bijbehorende fiscale voordelen.

Pensioen opbouw DGA

Als u een eigen BV heeft kunt U een pensioenregeling voor U zelf regelen. Deze zal in grote mate overeenkomen met een pensioenregeling voor werknemers, ook qua fiscaliteit. Er kan echter ook pensioen worden opgebouwd in de BV of in een apart op te zetten pensioen BV. In dat geval gelden wel andere specifieke spelregels. Gegeven de complexiteit hiervan verdient het altijd aanbeveling hierover advies in te winnen.

Sparen en beleggen

Als U zelf geld spaart op een spaarrekening of belegt, heeft u het voordeel dat U altijd en overal over Uw geld kunt beschikken. Het komt echter wel met het fiscale nadeel van de vermogensrendementheffing.

Tenslotte verdient het aanbeveling voor ondernemers om na te denken over het risico van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Als ondernemer bent u niet verzekerd voor arbeidsongeschikt raken tenzij u er zelf een verzekering voor afsluit. Maar wanneer U bijvoorbeeld een hypotheek hebt op de woning en U wilt dat deze vrij lasten is bij uw eventuele overlijden, dan zult u een verzekering voor overlijdensrisico moeten afsluiten.