Browsed by
Maand: mei 2013

Pensioen communicatie

Pensioen communicatie

De overheid heeft wetgeving ingesteld die pensioenverstrekkers verplicht tot het hanteren van allerlei kwalitatieve normen bij het verstrekken van het Uniforme Pensioen Overzicht.

Duidelijkheid

Uw pensioenverstrekker is verplicht een duidelijk te begrijpen overzicht te verstrekken, met alle benodigde informatie elementen. Regelmatig voeren de meeste pensioenfondsen deelnemersonderzoeken uit om te checken of deelnemers het jaarlijks verstrekte overzicht duidelijk genoeg vinden of dat er verbeteringen mogelijk zijn.

Tijdigheid

In de Pensioenwet is exact vastgelegd aan welke termijnen verstrekkers moeten voldoen voor alle denkbare informatie documenten. Een pensioenfonds is bijvoorbeeld verplicht om binnen 3 maanden na indiensttreding van een werknemer een brief te versturen naar deze werknemer over zijn of haar pensioenaanspraken. Verder dient het Uniforme Pensioen Overzicht eenmaal per jaar verstrekt te worden voor 1 oktober van het betreffende jaar.

Juistheid

Het behoeft geen uitleg dat de verstrekte gegevens voor het UPO juist moeten zijn en in overeenstemming met de pensioenovereenkomst. Maar daarnaast moeten ook alle specifieke gegevens van de werknemer kloppen.

Volledigheid

Uiteraard dient de pensioenverstrekker volledig te zijn in de verstrekking van informatie. Voor specifieke documenten zijn dan ook een aantal informatie elementen vastgelegd waaraan minimaal moet worden voldaan.

Uniform Pensioen Overzicht

Naast het Uniforme Pensioen Overzicht dat U jaarlijks ontvangt van Uw pensioenverstrekker kunt U ook kijken hoe het ervoor staat met Uw pensioen op mijnpensioenoverzicht.nl

Stichting Pensioenregister

Deze website wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister en is tot stand gekomen door samenwerking van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en alle pensioenverstrekkers in Nederland.
Hier vindt u ook de laatste wetgeving ten aanzien van pensioenen, maar bijvoorbeeld ook alle wijzigingen ten aanzien van het verhogen van de AOW leeftijd.
Mocht U reeds van Uw pensioen genieten kunt u hier ook vinden welke pensioenverstrekkers hun pensioen en pensioenopbouw hebben verlaagd.