Browsed by
Maand: juni 2013

Pensioenplanner

Pensioenplanner

Pensioen planner

Helaas zijn er nog steeds teveel mensen die hun pensioen min of meer aan het toeval over laten, terwijl er zoveel mogelijkheden zijn om er zelf invloed op te hebben. Uw AOW uitkering en het pensioen opgebouwd door premiebetalingen van de werkgever zijn vaststaande gegevens, maar er zijn vele vormen denkbaar van het opbouwen van extra kapitaal ter aanvulling op het pensioen, waardoor u niet in het gevreesde pensioengat terecht komt.

Uniform Pensioen Overzicht

Het begint allemaal met inzicht verkrijgen over de status van uw pensioen. De overheid heeft daarom wetgeving in het leven geroepen in de Pensioenwet, die pensioen verstrekkers verplicht eens per jaar een overzicht te geven van uw opgebouwde pensioen.

Uniform pensioen Overzicht UPO

Met uw UPO en dat van uw eventuele partner kunt u bepalen wat uw gezinsinkomen is wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Het is echter complexe materie en u zult wellicht behoefte hebben aan advies. Immers, ook het hebben van een eigen woning, spaargeld of een beleggingsportefeuille zijn van invloed hierop. U kunt de hulp inroepen van een gespecialiseerde pensioenadviseur maar u kunt bijvoorbeeld ook terecht op pensioenkijker.nl.

Gezins inkomen

Pensioen inzicht

Kennis is macht en dat is zeker waar als het om pensioen gaat. Hoe eerder u aan de slag gaat met het plannen van uw pensioen, hoe meer tijd u heeft om in te grijpen als dat nodig mocht blijken te zijn. Daarnaast geldt dat als u een extra kapitaal wilt sparen ter aanvulling op AOW en pensioen het goedkoper is (lees lagere premies of stortingen) naarmate u er vroeger mee begint.