Browsed by
Maand: juli 2013

Maximum hypotheek berekenen

Maximum hypotheek berekenen

Sinds de financiƫle crisis is de regelgeving ten aanzien van het verstrekken van hypotheken behoorlijk aangescherpt. Voorheen kon er tot 125% van de waarde van de woning worden gefinancierd en hypotheken werden verstrekt met een waarde van soms wel tot tien maal het jaarsalaris.
Bovendien zijn er nieuwe regels in werking getreden over de vorm van hypotheek die verstrekt mag worden. Waar het voorheen mogelijk was een hypotheek volledig aflossingsvrij af te sluiten, is dat nu niet meer mogelijk. Het is aan regels gebonden hoeveel van de hypotheek er daadwerkelijk tijdens de looptijd dient te worden afgelost.

Nationale Hypotheek Garantie

Belangrijk voor veel mensen is om een vangnet te hebben bij aanschaf van een woning. Het huidige inkomen kan in de toekomst veranderen door verlies van baan, arbeidsongeschikt raken, echtscheiding etc. Allemaal zaken waardoor u wellicht (tijdelijk) de hypotheek niet meer kunt betalen. Met de Nationale Hypotheek Garantie heeft u dan een tijdelijk vangnet en een periode waarin u tot nieuwe oplossingen kunt komen. In het geval dat u de woning toch moet verkopen en de opbrengst is lager dan de openstaande hypotheek kan de Nationale Hypotheek Garantie de restschuld kwijtschelden.
Er is echter wel een maximumhoogte van de hypotheek aan verbonden, namelijk Euro 265.000. Dit is bovendien inclusief alle kosten verbonden aan het verkrijgen van de woning en de hypotheek zoals notariskosten, kosten van de hypotheek etc. Deze bijkomende kosten vormen over het algemeen ongeveer 6% van de totale kosten.

Maximum hypotheekbedrag

Hoeveel hypotheek u kunt krijgen hangt af van een aantal factoren zoals uw inkomen en dat van uw eventuele partner, lopende verplichtingen (leningen), uw dienstverband bij de werkgever, eventuele overwaarde van de huidige woning etc.
In meer algemene zin kan wel worden gesteld dat hypotheek verstrekkers een vuistregel aanhouden van maximaal ongeveer 5 keer het bruto jaarinkomen.
Heeft u bijvoorbeeld een (gezamenlijk) inkomen van Euro 50.000 bruto per jaar, kunt u ongeveer Euro 250.000 lenen en rekening houdend met de kosten van aanschaf woning en verkrijging hypotheek, kosten notaris etc. zou de maximale koopsom van de aan te schaffen woning ongeveer Euro 240.000 mogen zijn. Uw netto maandlasten zouden dan rond de Euro 900 per maand komen te liggen.

Hypotheek ruimte

Het is belangrijk om uw maximum hypotheekbedrag te berekenen voordat u zich op de huizenmarkt begeeft, omdat het u inzicht verschaft in het budget waarmee u te werk kunt gaan. Niets is vervelender dan verliefd worden op een woning om er vervolgens achter te komen dat het financieel buiten uw bereik ligt.

Elke bank biedt op hun website wel de mogelijkheid om uw maximum hypotheek bedrag te kunnen berekenen en er zijn ook onafhankelijke websites die hypotheken vergelijken. Gegeven de complexiteit van de materie verdient het aanbeveling advies in te winnen voordat u daadwerkelijk tot aanschaf van een woning overgaat.