Browsed by
Maand: september 2014

Berekening pensioen opbouw

Berekening pensioen opbouw

Vormen pensioen overeenkomst

Een goed pensioen is belangrijk voor elke Nederlander. Een goed pensioen zorgt er immers voor dat je ook na het pensioneren nog inkomen hebt. Een goed pensioen zorgt er dus voor dat jij in financieel opzicht voor jezelf kan blijven zorgen. Het is daarbij wel van belang dat je een waardevast pensioen opbouwt. Het kan immers zo zijn dat de koopkracht van het pensioen lager is op het moment van pensionering, dan op het moment van afsluiten van de pensioen afspraken.

Vele Nederlanders bouwen een pensioen op via de werkgever. De werkgever maakt afspraken met een of meer pensioen aanbieders. De werkgever laat de werknemer vervolgens zelf een keuze maken bij welke aanbieder het pensioen ondergebracht moet worden. Sommige werkgever helpen de medewerker bij het maken van de juiste keuze voor het pensioen..

Er zijn namelijk nogal veel keuzes te maken, voordat een pensioen echt goed past bij de individuele eisen en wensen. Naast deze keuzes voor een goed pensioen zijn er ook variabelen die van grote invloed zijn op het pensioen, maar die niet makkelijk te beïnvloeden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de carrière ontwikkeling of arbeidsongeschiktheid.

Carrière ontwikkeling en pensioen

Wist u dat de gemiddelde Nederlander een jaarinkomen heeft van 36.000 euro bruto? Deze gemiddelde Nederlander wordt ook wel aangeduid met Jan Modaal of Stef Standaard.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat Jan Modaal op het hoogte punt van zijn carriere vaak iets meer verdient dan 36.000 euro bruto per jaar. In alle jaren voor en na het hoogte punt van de carriere verdient Jan Modaal een beduidend lager inkomen.

Voor iedere Nederlander begint de opbouw van het pensioen op het 25e levensjaar. Dan heb je 40 jaren te werken tot je 65e levensjaar. In het 65e levensjaar mag iedereen met pensioen. (Dit wordt wellicht verhoogd naar 67 jaar). In deze 40 jaar bouwt iedere Nederlander 70% pensioen op. Elke Nederlander heeft recht op AOW, welke 30% van het pensioen vormt. Het via de werkgever opgebouwde werknemerspensioen vormt samen met de AOW 100% van het gehele ouderdomspensioen.

De ontwikkeling van een loopbaan is van grote invloed op pensioen aanspraken. Op je 25e moet je deze keuzes al maken, terwijl je nog idee hebt over jouw verloop van jouw loopbaan. Een lastig dilemma? Valt mee. Er zijn vele mogelijke pensioen afspraken te maken., zoals:

  • Middelloon regeling
  • Eindloon regeling

Middelloon pensioen regeling

Bij een middelloon wordt een gemiddelde genomen van alle jaarsalarissen. Dit gemiddelde is het salaris waarop het pensioen gebaseerd zal worden. Een pensioengerechtigde die in de laatste vijf jaren van zijn loopbaan een zeer hoog salaris krijgt, zal daar na zijn pensioen weinig van kunnen genieten.

Eindloon regeling pensioen

Bij de eindloon regeling pensioen is de situatie voor een pensioengerechtigde die pas laat carrière maakt zeer gunstig. Zoals de term ‘Eindloon regeling’ al zegt: het pensioen wordt bepaald aan de hand van het salaris in het laatste jaar (of de laatste jaren).En dat is een enorm verschil met de middelloon regeling. Ga er dus vanuit dat een normale werkgever niet zomaar een eindloonregeling zal aanbieden. Dat kan de werkgever heel veel geld kosten.

Pensioen en inflatie

Een van de factoren die pensioen aanspraken negatief beïnvloeden is: inflatie. Inflatie zorgt ervoor dat het jaarlijks minder waard wordt. Anders gezegd, indien in jaar A de inflatie 2% bedraagt, dan is de koopkracht in jaar B met 2% gedaald. Je kan dus minder kopen voor het zelfde geld. Anders gezegd: alle producten zijn gemiddeld 2% duurder geworden.