Browsed by
Maand: november 2014

Eerder stoppen met werken

Eerder stoppen met werken

De pensioengerechtigde leeftijd

U wilt eerder stoppen met werken? Dat kan! In Nederland ligt de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar. Dit houdt in dat men doorgaans verplicht is om door te werken tot het 65e levensjaar.

Pas na het 65e levensjaar kan men gaan genieten van het welverdiende pensioen. Het is in principe mogelijk om te stoppen voordat men de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt maar de meeste mensen werken gewoon totdat ze 65 jaar zijn.

We zullen hier de mogelijkheden bespreken om toch eerder te kunnen stoppen met werken.

Extra sparen om eerder met pensioen te gaan

De eerste mogelijkheid die men heeft om eerder met pensioen te gaan is door extra te sparen. Door middel van het extra sparen kunt u het pensioengat opvullen dat er ontstaat wanneer men van plan is om eerder te stoppen met werken. Zo wordt de periode overbrugt tussen het moment dat u stopt met werken en het moment dat u recht heeft op een pensioensuitkering. De meeste pensioenregelingen hebben de mogelijkheid om bij te sparen.

Pensioen eerder in laten gaan

Een andere mogelijkheid waarvan mensen gebruik kunnen maken wanneer ze eerder willen stoppen met werken is door het persioen eerder in te laten gaan. Wanneer u hiervoor kiest dan moet u er echter wel rekening mee houden dat u dat minder pensioen zult ontvangen. Over het algemeen zult u merken dat het pensioen waar u recht op heeft zo’n 8% afneemt per jaar dat u eerder wilt stoppen met werken. Ook mist u de AOW in de jaren voor uw 65e levensjaar wanneer u uw pensioen eerder wilt laten ingaan.

De levensloopregeling

Sinds 1 januari 2006 kunnen mensen gebruik maken van de levensloopregeling. Met deze levensloopregeling sparen mensen in principe voor vrije tijd. Deze vrije tijd kan vervolgens gebruikt worden voor het eerder stoppen met werken. Met de levensloopregeling spaart u van uw brutosalaris om een verlofperiode te kunnen financieren en dit bedrag kan gestort worden op een speciale spaarrekening of in een levensverzekering.

Het prepensioen

Het prepensioen is het pensioen dat u ontvangt wanneer u eerder met pensioen gaat dan normaal gesproken gebruikelijk is. Stel dat u op uw 63e levensjaar wilt stoppen met werken dan zult u dus van uw 63e tot uw 65e uw prepensioen ontvangen. U kunt het prepensioen overleggen met uw werkgever maar u kunt het ook zelf regelen door een lijfrente of een goede persoonlijke pensioenpolis af te sluiten.