Browsed by
Maand: mei 2015

Goed pensioen bij RVS

Goed pensioen bij RVS

Pensioen sparen bij RVS

RVS is een groot en bekend pensioenbedrijf en verzekeringsbedrijf. Wist u dat RVS onderdeel is van ING? RVS is zeer bekend van haar tv-commercials. Met een blauwe tekenfilm-mannetje en vrouwtje onder een paraplu. Met daarbij een klein zwart hondje. In dit artikel wordt besproken wat RVS voor u kan betekenen op het gebied van uw pensioen. Daarnaast wordt ook kort toegelicht welke financiële zaken RVS nog meer voor u kan behartigen.

Bij RVS kan je naast pensioenen ook terecht voor Hypotheken, verzekeringen en vermogensopbouw. Voor mensen die vermogen willen opbouwen bij RVS zijn producten ontwikkeld zoals:

  • Garantie Toekomstplan, voor vermogensopbouw voor kinderen en kleinkinderen
  • Startkapitaal verzekering, waarmee de hypotheek vervroegd is af te lossen.
  • RVS regelt niet alleen pensioenen van vele werknemers. RVS regelt ook het pensioen voor de DGA, Directeur Groot Aandeelhouder en werkgever, maar ook voor vele ZZP-ers.

De opbouw van een goed pensioen hangt af van vele verschillende factoren, zoals de hoogte van uw salaris. Wat kan u vervolgens met het opgebouwde pensioen doen? Dat leest u hieronder!

Arbeidsvoorwaarden en pensioen

Of u nu werknemer of werkgever bent, uw salaris bestaat veelal uit tenminste drie componenten:

  • de primaire arbeidsvoorwaarden
  • de secundaire arbeidsvoorwaarden
  • de tertiaire arbeidsvoorwaarden.

De inhoud van de verschillende definities van arbeidsvoorwaarden kunnen verschillen per bedrijf. Als vuistregel geldt dat de primaire arbeidsvoorwaarden de belangrijkste arbeidsvoorwaarden zijn. De belangrijkste arbeidsvoorwaarde is voor de meeste medewerkers: het maandelijkse bruto salaris. Een voorbeeld van een secundaire arbeidsvoorwaarde is: een auto van de zaak. Een tertiaire arbeidsvoorwaarde kan zijn: kinderopvang op het werk. Alle voorwaarden kunnen worden gewaardeerd op geld.

Veelal worden voor secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden kleine bedragen ingehouden op het loon. Veelal betaalt de werkgever een stuk mee aan deze extra kosten en voorzieningen. Deze inhouding betekent een verlaging van uw bruto maand salaris. Het lagere inkomen kan zorgen voor een lagere opbouw van uw pensioen. Zeker indien u op wilt bouwen voor uw partnerpensioen.

Partnerpensioen opbouwen

Partnerpensioen betekent dat uw partner aanspraak kan maken op uw pensioen bij uw overlijden. Dit heeft als consequentie dat het bedrijf dat uw pensioen beheert een grotere kans heeft op het daadwerkelijk moeten uitbetalen van pensioengelden. Daarmee wordt de kans dat het pensioenbedrijf veel geld aan uw overlijden verdient dus kleiner. Het pensioen bedrijf rekent daarom altijd extra premie, indien u vraagt naar Partnerpensioen.

Promotie en pensioen

Zoals gezegd is de hoogte van uw salaris vaak bepalend voor de hoogte van uw pensioen opbouw. Mocht u op enig moment door uw baas worden bevorderd naar een betere functie, met daarbij een hoger salaris, dan zeggen we dat u Promotie heeft gekregen. Het is van belang dat u op dat moment niet alleen naar de hoogte van uw primaire arbeidsvoorwaarden kijkt (de hoogte van uw salaris). Controleer of uw pensioen ook wordt opgebouwd op basis van uw hogere salaris.

Demotie en pensioen

Mocht u op enig moment een functie krijgen die gemakkelijker is dan een voorgaande functie dan noemt men dat Demotie. In tegenstelling tot Promotie. Demotie hoeft beslist geen afgang te betekenen. Er zijn genoeg mensen die zelf vragen om Demotie. Bijvoorbeeld indien men een zieke partner wil verplegen. Houdt er wel rekening mee dat het lagere pensioengevend salaris veelal basis zal voor de opbouw van uw pensioen.