Browsed by
Maand: juni 2015

Pensioenfonds zorg en welzijn

Pensioenfonds zorg en welzijn

Pensioenfondsen in Nederland

Het grootste deel van de werkende beroepsbevolking is via de werkgever aangesloten bij een pensioenfonds. Het pensioenfonds waarbij een werknemer aangesloten is, hangt mede af van de branche waar een iemand werkzaam is. Sommige pensioenfondsen zijn zeer algemeen bekend, zoals het ABP pensioenfonds. Voor het grootste deel van de mensen in overheidsdienst geldt dat zij zijn aangesloten bij het ABP.

In onderstaand artikel zullen wij ons focussen op het pensioenfonds zorg en welzijn. Het blijkt namelijk dat de beleggingsresultaten van het pensioenfonds zorg en welzijn het hoogste rendement behaald hebben van de vijf grootste pensioenfondsen in Nederland.

De grootste pensioenfondsen hebben een belegd vermogen van wel € 400.000.000.000. €400 miljard. Dat is erg veel geld.

CBS

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het ABP € 237 miljard vermogen beheert. Pensioenfonds zorg en welzijn is een goede tweede met € 100 miljard.

Hoe komen deze pensioenfondsen aan zoveel geld? En hoe zorgen deze pensioenfondsen voor het gewenste beleggingsresultaat? Hieronder wordt getracht dat zo eenvoudig uit te leggen.

Alle pensioenfondsen op een rij

Andere bekende en minder bekende pensioenfondsen zijn:

 • pensioenfonds vervoer
 • pensioenfonds horeca
 • pensioenfonds detailhandel
 • pensioenfonds metaal en techniek (Metalektro PME)
 • pensioenfonds wonen
 • pensioenfonds voor de bouw
 • pensioenfonds zorg en welzijn

Rol van pensioenfondsen

De belangrijkste rol van een pensioenfonds is het beheren van spaargelden. Deze spaargelden worden betaald door medewerkers, met het oog om geld te reserveren. Zodat op enig moment in de toekomst de medewerker kan stoppen met werken. Op het moment dat iemand stopt met werken zal veelal het inkomen ook wegvallen. Zodra een inkomen wegvalt zal er een vervangend inkomen in de plaats moeten komen, want alle vaste lasten blijven meestal wel bestaan, ondanks dat het inkomen er niet meer is, zoals:

 • de hypotheek
 • de auto
 • de vakantie
 • nieuwe kleren
 • en nog veel meer

Maandelijkse premie afdracht

Een van de onderdelen van het brutosalaris is: pensioenpremie. Maandelijks stort de werkgever namens de werknemer een klein bedrag op de bankrekening van het pensioenfonds.

In normale gevallen start iemand op zijn 25e levensjaar met het opbouwen van pensioen. Tot op heden werkten de meeste mensen tot zijn of haar 65e levensjaar. Dat betekent dat er 40 jaar lang geld wordt gespaard bij een pensioenfonds. Je kan je voorstellen dat dat al heel veel geld is voor één persoon. Bij de grootste pensioenfondsen zijn vele honderdduizenden werknemers aangesloten. Zo komt een pensioenfonds dus aan zijn geld.

Rendement pensioenfondsen

Pensioenfonds zorg en welzijn zal moeten zorgen dat de hoeveelheid geld groeit. Dat doen zij onder andere door dit geld te beleggen in:

 • onroerend goed
 • aandelen
 • opties
 • edele metalen zoals zilver en goud

Bij een belegging in onroerend goed kan je je voorstellen dat het Pensioenfonds zorg en welzijn flatgebouwen met woningen en volledige winkelcentra kan kopen. Het pensioenfonds schakelt vervolgens een goede makelaar in, die zal zorgen voor nette huurders in de woningen en de bedrijfspanden.

Vermogensgroei pensioen fonds

De vermogensgroei van het Pensioenfonds zorg en welzijn wordt gerealiseerd door enerzijds de huur inkomsten, en anderzijds de waardestijging van het onroerend goed. Een reden waarom in de afgelopen jaren verschillende pensioenfondsen in de problemen kwamen (met het oog op de kredietcrisis) is dat de bedrijfspanden en woningen niet in een waardestijging hadden gerealiseerd, maar in waarde waren gedaald. En op enig moment moet het pensioenfonds het onroerend goed verkopen. Er gaan immers dagelijks mensen met pensioen dus het pensioenfonds moet op enig moment aan zijn financiële verplichtingen kunnen voldoen. Tijdens de krediet leek dat niet te kunnen.

Goed pensioen bij Zwitserleven

Goed pensioen bij Zwitserleven

Zwitserleven Pensioen

Zwitserleven is zeer bekend geworden met allerlei reclame spotjes over een goed pensioen. En dan met name een zorgeloos pensioen. Een pensioen waarvan de mensen die het pensioen via Zwitserleven hebben geregeld ook echt kunnen genieten. Dat genieten van het welverdiende pensioen wordt aangeduid met ‘het Zwitserleven gevoel’. En dat gevoel geeft niet elk pensioen. Althans, dat wordt in de reclame spotjes van Zwitser leven gesuggereerd.

Wist u dat Zwitserleven onderdeel is van SNS Reaal sinds april 2008? Zwitser leven heeft pensioenproducten, zoals:

 • pensioen voor werknemers,
 • pensioen voor werkgevers,
 • pensioen voor de DGA die pensioen in eigen beheer mag opbouwen

Een Zwitserleven pensioen wordt veelal afgesloten via een adviseur die bij u langs komt, thuis of op uw bedrijf. Deze adviseur kan u ook voorlichten over gevolgen voor uw pensioen bij scheiden en eventueel overlijden. En natuurlijk de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken! En daarover leest u hieronder meer.

Zwitserleven pensioen bij Overlijden

Stel u u hebt geld gespaard voor uw pensioen. Stel u komt plotseling te overlijden. Is het waar dat u op dat moment al uw geld dat kwijt bent? Bij Zwitserleven is dat meestal niet het geval. Veelal is een clausule opgenomen in het pensioen reglement waarin staat dat de langstlevende echtgenoot recht heeft op (een deel van) de opbrengst van de pensioenregeling die van Zwitserleven is afgesloten. Veel betreft het 70% van de oorspronkelijke pensioen aanspraken. Zwitserleven hanteert dus een marge van 30% voor bijkomende kosten.

Bovendien hebt u in het geval van uw overlijden ook nog recht op een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet (ANW) Let op: lees de individuele polisvoorwaarden. Hierboven staat beschreven dat nabestaanden recht kunnen hebben op een nabestaandenpensioen bij Zwitserleven. Dat is geen regel die voor iedereen geldt.

Veranderen van baan

Indien u verandert van baan heeft dat bijna altijd consequenties voor uw pensioen. Tenzij u werkt bij een werkgever die het pensioen heeft ondergebracht bij een en hetzelfde pensioenbedrijf. In de meeste gevallen stopt een bestaande pensioenopbouw (bijvoorbeeld bij Zwitserleven) en kan u starten bij een nieuwe pensioen bedrijf, zoals SNS Reaal. Gelukkig zijn deze twee bedrijven gefuseerd, zodat u weinig problemen zal ondervinden.

Waarde overdracht pensioen

Bij het veranderen van baan kan u kiezen de opgebouwde pensioenrechten mee te nemen naar de nieuwe pensioen-verzekeraar. Stel u hebt pensioenrechten opgebouwd bij ABP, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het ABP is een van de grootste pensioenfondsen in Nederland (en zelfs ter wereld). Bij de opbouw van het pensioen zijn kosten gemaakt door het pensioenfonds. Door het overdragen van pensioengelden zal het nieuwe pensioenfonds in de regel ook weer kosten in rekening brengen voor het beheer van uw pensioen. Daarom is het soms onaantrekkelijk om de waardeoverdracht van uw pensioen te effectueren.

Onwaarheden over pensioen

Veel mensen denken: mijn pensioen kost alleen maar geld. Dat is meestal een onjuiste voorstelling van zaken. Uw pensioen adviseur kan u precies uitleggen waar uw geld aan wordt besteedt en hoe uw geld op de juiste wijze wordt belegd, zodat u straks werkelijk goed van uw welverdiende pensioen kan genieten!