Browsed by
Maand: augustus 2015

Pensioen berekenen

Pensioen berekenen

Het pensioen

Het pensioen is een term voor het inkomen waar mensen recht op hebben op latere leeftijd of vanwege arbeidsongeschiktheid.

Het pensioen is een inkomen wat men in principe het hele leven lang opbouwt en wat men uitgekeerd krijgt als men stopt met werken.

In Nederland is de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar wat inhoudt dat men na het 65e levensjaar recht heeft op een pensioen. De overheid wil deze pensioengerechtigde leeftijd overigens naar 67 brengen.

Uw pensioen berekenen

Wanneer u een pensioen opbouwt wilt u in principe altijd weten hoe groot het pensioen is wat u aan het opbouwen bent. U wilt er namelijk zeker van zijn dat u van die pensioen kunt leven wanneer u stopt met werken en dus geen ander inkomen meer heeft. Daarom is het verstandig om af en toe uw pensioen te berekenen om te zien of er wellicht een pensioengat ontstaat en om te kijken of het nodig is om meer of minder pensioen op te bouwen.

Wat is een pensioengat

Wanneer u regelmatig wisselt van baan dan kan het zijn dat er periodes zijn waar u geen pensioen opbouwt. Ook het verhuizen naar het buitenland of het eerder stoppen met werken kan er voor zorgen dat u tijdelijk geen pensioen opbouwt. Wanneer een van deze situaties zich voordoen dan zult u te maken krijgen met een pensioengat. Een pensioengat is het verschil tussen het pensioen dat u van plan was op te bouwen en het daadwerkelijke pensioen waar u recht op heeft.

Pensioengat voorkomen

U wilt natuurlijk niet te maken krijgen met het feit dat u minder pensioen heeft opgebouwd dan de bedoeling was wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Daarom is het handig om er zeker van te zijn dat u het pensioengat aanvult wanneer u tijdelijk geen pensioen heeft opgebouwd. U kunt makkelijk extra pensioensopbouw realiseren wanneer blijkt dat u te maken heeft met een pensioengat.

Online uw pensioen berekenen

Het internet is een ideale manier om makkelijk uw pensioen te berekenen. Er zijn op het internet verschillende websites te vinden waar u door enkele gegevens in te vullen makkelijk kunt berekenen wat uw pensioen zal zijn wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Door dit af en toe te doen kunt u bovendien makkelijk het eventuele pensioengat voorkomen en de opbouw van uw pensioen bijstellen wanneer het nodig is.

Pensioen advies

Pensioen advies

Goed geregeld via pensioen advies

Laat u goed voorlichten via pensioen advies om voldoende geld te hebben tijdens uw oude dag! Gedurende uw werkende bestaan bouwt u standaard AOW op en dat wordt veelal aangevuld met een pensioenregeling. Het kan echter zijn dat u aanvullend iets wilt doen om meer geld tijdens uw pensioen te hebben.

Het is dan van belang om tijdig pensioen advies in te schakelen zodat u kunt sparen voor later. Hoe kunt u het beste voor later sparen door de pensioen advies te nemen?

Pensioen sparen gedurende werken

Een standaard pensioen wordt geregeld via uw werk waaraan u veelal verplicht bent om aan mee te werken. Een deel van uw inkomen wordt ingestort in een verzekering waarmee uw pensioen wordt opgebouwd. Er is echter gebleken dat de opbouw van de pensioen voorraad dermate te kort heeft geschoten waardoor financieringstekorten zijn ontstaan. Het betekent dat pensioenen worden bevroren of zelfs gekort. Om te voorkomen dat dit u ook overkomt zorgt u ervoor dat u aanvullend pensioen advies krijgt. Door een extra regeling voor uzelf te nemen kunt u er wel voor zorgen dat u voldoende geld op uw oude dag heeft.

Lijfrente pensioen advies

Een structurele manier van sparen doet u via inleg van uw bruto inkomen. Een lijfrente polis houdt in dat u onbelast kapitaal voor later opbouwt en dat werkt extra gunstig. U heeft twee manieren van sparen namelijk via een uitgestelde lijfrente polis of via banksparen via uw eigen bankinstelling. Beide methoden bieden de mogelijkheid om belasting vrij te sparen zodat u daar op termijn goed van kunt leven. Schakel pensioen advies tijdig in zodat u de beste pensioen opbouw kunt realiseren.

Eerder met pensioen gaan

Naast sparen voor extra geld tijdens uw pensioen kunt u ook kapitaal opbouwen om eerder met pensioen te gaan. Start u tijdig met sparen of kunt u een gouden handdruk instorten dan kunt u daarmee mogelijk voor de pensioengerechtigde leeftijd stoppen met werken. Het biedt u de gelegenheid om meer van het leven te gaan genieten. Pensioen advies kan precies voor u uitrekenen hoeveel u vooraf van uw bruto inkomen per maand moet inleggen om een bepaalde uitkering per maand te verkrijgen. Schakel pensioen advies in om uw pensioen beter te regelen.

Meer uit inkomen halen

U heeft een beperkt inkomen en daar moet u alles van regelen. Omdat bij de inleg in de uitgestelde lijfrente polis geen belasting wordt geheven heeft u daarover direct veel voordeel. U hoeft dus bijvoorbeeld over 100 euro inleg geen 42 euro belasting te betalen. Oftewel u spaart veel sneller dan gewoon via uw betaalrekening. Bovendien is rente op rente vrijgesteld van belastingheffing. Zodoende kunt u via lijfrente sparen een leuke pot voor uw pensioen opbouwen.

Pensioen advies: beter pensioen regelen

Door gebruik te maken van pensioen advies regelt u een goede oudedagsvoorziening. Des te meer geld u per maand ontvangt des te beter zult u het hebben. Het kan inhouden dat u vaker of langere reizen maakt of dat u uw kleinkinderen meer geld geeft. Doe uw voordeel en schakel pensioen advies in.