Browsed by
Auteur: pensioenen

Pensioenaanvulling

Pensioenaanvulling

Pensioen opbouwen

Denk jij wel eens na over jouw pensioen? Weet jij zeker dat jouw pensioen goed geregeld is? Wist jij dat jouw percentage inkomstenbelasting na je 65e levensjaar daalt tot onder de 20%? De overheid gaat er van uit dat jouw inkomen na je 65e levensjaar lager is dan voor jouw 65e levensjaar.

Besteedbaar inkomen

Vreemd genoeg denken de meeste Nederlanders dat zij op het moment van pensionering hetzelfde besteedbaar inkomen zullen hebben. Zodra jij met pensioen gaat heb jij echter meer tijd om geld uit te geven. Bijvoorbeeld geld uitgeven in de stad aan leuke dingen. En de meeste mensen willen ook op vakantie en genieten van hun rust. En dat kost geld.

Daarom is het verstandig te zorgen voor een aanvulling op jouw bestaande pensioen opgebouwd. Hoe kan je een pensioen aanvulling regelen? Dat antwoord lees je hieronder.

Collectief pensioen

Voor grote groepen Nederlanders is het pensioen collectief geregeld. Een collectief pensioen wordt geregeld middels de collectieve arbeids voorwaarden, ook wel cao genoemd. Veel werknemers hebben zich verenigd en aangesloten bij een vakbond, dan samen sta je immers sterk richting de werkgever. In de cao wordt geregeld welke pensioenfonds zorgt voor de opbouw van het collectief pensioen. Nadeel van deze collectieve pensioen aanspraken is dat jouw individuele financiële situatie anders kan zijn dan de financiële situatie van jouw collega. Zo is het mogelijk dat een collega al op zijn 25e levensjaar is begonnen met pensioen opbouwen.

Pensioengat

Heb jij echter langer gestudeerd? En ben je pas op jouw 28e op de arbeidsmarkt gekomen? Dan heb jij al drie jaar achterstand in pensioenopbouw ten opzichte van jouw collega. Deze achterstand wordt pensioengat genoemd. Een pensioen gaat betekent dat er wellicht niet genoeg geld is zodra je met pensioen wil. En de kans is groot dat er niet voldoende geld is om met vervroegd pensioen of pre-pensioen te gaan. Zodra jij pensioen in zicht hebt is het verstandig het netto pensioen te (laten) berekenen. Voor een goed adviseur is het pensioen berekenen een dagelijkse bezigheid.

Netto pensioen

Pensioen aanspraken worden opgebouwd gedurende vele jaren. De pensioenpremie wordt deels belegd in aandelen en onroerend goed. De totale pensioenopbouw wordt uiteindelijk maandelijks uitgekeerd. Deze maandelijkse uitkering is een brutobedrag. Daarover moet belasting worden betaald. Zoals hierboven is gezegd bedraagt het percentage inkomstenbelasting na je 65e levensjaar minder dan 20%. Dit is aanmerkelijk minder dan de hoogste Schaal van de inkomstenbelasting tarieven (50%).

Pensioen advies

Wellicht heb jij meerdere vormen van pensioen opgebouwd. Wellicht heb je ook recht op een nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld omdat jouw partner is overleden. Het is zeer verstandige zelf aanvullend pensioen te bouwen naast het collectieve pensioen dat via de werkgever is opgebouwd. Aanvullend pensioen op te bouwen kan op verschillende manieren:

 • koopsompolis
 • lijfrente
 • Algemene ouderdomswet AOW

Iedereen in Nederland heeft recht op AOW. Een AOW uitkering is een kleine maandelijkse toelage die elke Nederlander boven de 65 ontvangt van de Nederlandse overheid. Ben jij jarenlang werknemer geweest? Dan heb jij al die jaren sociale lasten en premies betaald. Je hebt dus recht op die AOW uitkering.

Inzicht in uitgaven

Ga voor jezelf eens na welke uitgaven jij wilt gaan doen na de dag dat jij met pensioen bent gegaan. Wil je nog op wereldreis? Of een boot kopen? Dergelijke grote uitgaven zullen hiervoor af moeten financieren. Een pensioen planner of een financieel adviseur kan je al je bij helpen..

Abp pensioen

Abp pensioen

ABP pensioen

Het ABP is het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en is het pensioenfonds dat het pensioen regelt voor de bedrijfstak overheid en het onderwijs.

In totaal zijn er rond de 2,2 miljoen mensen bij aangesloten waarvan 1,1 miljoen mensen actief deelnemen als premiebetalers. Daarmee is het ABP het grootste pensioenfonds van Nederland. Onder toezicht van de Nederlandse Bank wordt het ABP ook als een zeer betrouwbaar pensioen beschouwd.

Welke soorten uitkeringen kent het ABP en hoeveel keert eigenlijk de AOW op de pensioen gerechtigde leeftijd uit? Welke andere mogelijkheden heb je verder naast de AOW en ABP pensioen opbouw?

Op welke moment biedt het ABP inkomen?

Er zijn een aantal redenen waarbij het ABP tot uitkering komt:

 • Ouderdomspensioen uitkering voor mensen die geboren zijn voor 1950 conform de aflopende regeling FPU opgevolgd door het ABP Ouderdomspensioen;
 • Ouderdomspensioen uitkering voor mensen die geboren zijn na 1949 is er het ABP Keuze Pensioen;
 • Bij onverhoopte arbeidsongeschiktheid is er het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen;
 • Bij overlijden is er het ABP Nabestaanden Pensioen waarbij tot een levenslange uitkering komt indien het partnerschap voor het 65e levensjaar is aangegaan.
  Voor elke omstandigheid in uw leven zijn er door ABP dan ook maatregelen genomen om u van inkomen te blijven voorzien.

De Algemene Ouderdomswet regelt dat iedereen die de pensioen gerechtigde leeftijd heeft bereikt een minimum aan inkomen moet hebben. Iemand die alleen woont krijgt dan 70% van het netto minimumloon terwijl samen wonenden beide 50% van het netto minimumloon ontvangen.

ABP pensioen als aanvulling op de AOW

Dit is dus geen vetpot en daarom wordt het ABP gebruikt om de AOW aan te vullen tot een meer acceptabel niveau. Per maand wordt er dan een deel voor belasting van je inkomen ingehouden waarmee het ABP pensioen via beleggingen wordt gefinancierd. Het ABP kent naast de gewone opbouw voor het ABP pensioen eveneens het ABP Extra Pensioen fonds.

Het ABP Extra Pensioen

Bij het ABP Extra pensioen legt u een aanvullend deel van uw bruto salaris in, waarmee ABP eveneens op gedegen manier gaat beleggen. Voordeel is dat u hiermee het eventueel eerder stoppen met werken kun financieren, danwel u heeft naast uw AOW en het gewone ABP pensioen een aanvullend zakcentje. Dat is ook mooi omdat u zo uw kleinkinderen extra kunt verwennen, of u kunt met de pensioen gerechtigde leeftijd nog een mooie verre reis maken. Let wel dat er 0,6% over de opbrengsten wordt ingehouden.

Geen zorgen bij een dalende dekkingsgraad

In het verleden is wel gebleken dat ten tijde van recessie de dekkingsgraad wegens beleggingen dalen. Toch houdt het ABP vast aan het ingezette beleggingsstrategie aangezien de beleggingen worden gedaan voor de lange termijn. Op de lange termijn stijgt een belegging gemiddeld in waarde. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook zo blijven. Op de korte termijn als de beurzen het minder doen kan het wel zo zijn dat er een jaar geen correctie op de pensioenen wegens inflatie wordt gedaan om zo de balans te herstellen.

Hoofdpagina

Hoofdpagina

Pensioen opbouw raakt iedereen

Welkom op Mijn Getal. Elke Nederlander krijgt vroeg of laat te maken met Pensioen. Of je nu wilt of niet, keuzes rondom pensioen kunnen verstrekkende gevolgen hebben.

Bijna dagelijks wordt er reclame gemaakt op radio en TV voor pensioen. Denk aan de spotjes van Zwitserleven over ‘Het Zwitser leven Gevoel’, of de spotjes van RVS ‘als RVS adviseur kom ik graag bij de mensen thuis’, en natuurlijk Delta Lloyd met ‘zeker Delta Lloyd’. Ook andere aanbieders van pensioen producten maken reclame, denk aan:

 • Rabobank
 • ABN Amro
 • Delta Lloyd
 • Centraal beheer Achmea
 • Zwitserleven
 • SNS Reaal
 • RVS
 • ING
 • Nationale Nederlanden
 • Pensioenfonds PMT
 • En vele andere pensioen bedrijven

Nooit te laat voor pensioen opbouw

U bent nooit te laat om te beginnen met pensioen opbouw. Het is verstandig vroegtijdig te beginnen met het opbouwen van pensioen, want het belegd vermogen voor uw pensioen moet rendement kunnen maken. U mag beginnen met het opbouwen van pensioen vanaf uw 25e levensjaar.

Door het maken van rendement op de gereserveerde pensioen gelden, kan het vermogen voor uw pensioen groeien. Door het laten groeien van geld dat beschikbaar is voor uw pensioen, bent u staat een royale pensioenvoorziening op te bouwen.

Bent u niet op uw 25 e levensjaar begonnen met het sparen uw pensioen? Geen nood! Er zijn meer dan genoeg verzekeringen en polissen om dat te repareren, denk daarbij aan:

 • lijfrenteverzekeringen
 • koopsompolissen
 • kapitaalverzekeringen.
 • etc.

Bijna elke verzekeringsmaatschappij heeft wel een product dat bij u past. Houd er wel rekening mee dat al deze producten ervoor zorgen dat u op het moment van afsluiten (tijdelijk) minder besteedbaar inkomen hebt, u moet immers geld afdragen aan de verzekeringmaatschappij. Voordeel is wel dat met een lijfrente eerder stoppen met werken tot de mogelijkheid behoort.

Verzekeringsmaatschappijen overzichtelijk op een rij

Op deze website willen wij een helder overzicht geven van alle mogelijkheden die hebt rondom uw pensioen. Uw pensioen kan u onderbrengen bij verschillende bedrijven en pensioenfondsen, zoals het ABP pensioenfonds.. Alle bedrijven die op deze website genoemd worden zijn erkend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Alle bedrijven zijn tevens aangesloten bij Kifid, de onafhankelijke geschillencommissie voor financiële instellingen.

Onafhankelijk en transparant

Op deze website willen wij alle aanbieders in Nederland van een pensioen producten en pensioen gerelateerde producten bespreken. U kan vervolgens zelf uw pensioen berekenen.

Uw mening telt! Hebt u ervaring met een van de genoemde pensioen bedrijven? Of staat het pensioen bedrijf waar u voor werkt er niet bij? Neem dan contact op met de redactie van Mijn Getal!
Dan zullen wij uw ervaringen met pensioen graag verwerken op deze website.

Geld in pensioen BV onbereikbaar?

Het is een groot misverstand dat het geld dat u onderbrengt in een pensioen BV onbereikbaar is. Zeker indien u uw pensioen in eigen beheer middels uw pensioen BV beheert, is uw geld veelal eenvoudig opvraagbaar. Soms zijner wel kosten verbonden aan het liquide maken van uw pensioengeld.

Het is soms ook mogelijk een pensioen BV onder te brengen bij een verzekeraar. Groot voordeel daarvan is dat u minder rompslomp hebt met de administratie van de BV.

Pensioengeld altijd nuttig

Sommige mensen denken dat pensioengeld weggegooid geld is. In normale gevallen is het pensioengeld nooit weg gegooid geld. U kan immers in normale gevallen vanaf uw 65e levensjaar gaan genieten van de maandelijkse pensioen uitkeringen.

Pensioen berekenen

Pensioen berekenen

Het pensioen

Het pensioen is een term voor het inkomen waar mensen recht op hebben op latere leeftijd of vanwege arbeidsongeschiktheid.

Het pensioen is een inkomen wat men in principe het hele leven lang opbouwt en wat men uitgekeerd krijgt als men stopt met werken.

In Nederland is de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar wat inhoudt dat men na het 65e levensjaar recht heeft op een pensioen. De overheid wil deze pensioengerechtigde leeftijd overigens naar 67 brengen.

Uw pensioen berekenen

Wanneer u een pensioen opbouwt wilt u in principe altijd weten hoe groot het pensioen is wat u aan het opbouwen bent. U wilt er namelijk zeker van zijn dat u van die pensioen kunt leven wanneer u stopt met werken en dus geen ander inkomen meer heeft. Daarom is het verstandig om af en toe uw pensioen te berekenen om te zien of er wellicht een pensioengat ontstaat en om te kijken of het nodig is om meer of minder pensioen op te bouwen.

Wat is een pensioengat

Wanneer u regelmatig wisselt van baan dan kan het zijn dat er periodes zijn waar u geen pensioen opbouwt. Ook het verhuizen naar het buitenland of het eerder stoppen met werken kan er voor zorgen dat u tijdelijk geen pensioen opbouwt. Wanneer een van deze situaties zich voordoen dan zult u te maken krijgen met een pensioengat. Een pensioengat is het verschil tussen het pensioen dat u van plan was op te bouwen en het daadwerkelijke pensioen waar u recht op heeft.

Pensioengat voorkomen

U wilt natuurlijk niet te maken krijgen met het feit dat u minder pensioen heeft opgebouwd dan de bedoeling was wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Daarom is het handig om er zeker van te zijn dat u het pensioengat aanvult wanneer u tijdelijk geen pensioen heeft opgebouwd. U kunt makkelijk extra pensioensopbouw realiseren wanneer blijkt dat u te maken heeft met een pensioengat.

Online uw pensioen berekenen

Het internet is een ideale manier om makkelijk uw pensioen te berekenen. Er zijn op het internet verschillende websites te vinden waar u door enkele gegevens in te vullen makkelijk kunt berekenen wat uw pensioen zal zijn wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Door dit af en toe te doen kunt u bovendien makkelijk het eventuele pensioengat voorkomen en de opbouw van uw pensioen bijstellen wanneer het nodig is.

Pensioen advies

Pensioen advies

Goed geregeld via pensioen advies

Laat u goed voorlichten via pensioen advies om voldoende geld te hebben tijdens uw oude dag! Gedurende uw werkende bestaan bouwt u standaard AOW op en dat wordt veelal aangevuld met een pensioenregeling. Het kan echter zijn dat u aanvullend iets wilt doen om meer geld tijdens uw pensioen te hebben.

Het is dan van belang om tijdig pensioen advies in te schakelen zodat u kunt sparen voor later. Hoe kunt u het beste voor later sparen door de pensioen advies te nemen?

Pensioen sparen gedurende werken

Een standaard pensioen wordt geregeld via uw werk waaraan u veelal verplicht bent om aan mee te werken. Een deel van uw inkomen wordt ingestort in een verzekering waarmee uw pensioen wordt opgebouwd. Er is echter gebleken dat de opbouw van de pensioen voorraad dermate te kort heeft geschoten waardoor financieringstekorten zijn ontstaan. Het betekent dat pensioenen worden bevroren of zelfs gekort. Om te voorkomen dat dit u ook overkomt zorgt u ervoor dat u aanvullend pensioen advies krijgt. Door een extra regeling voor uzelf te nemen kunt u er wel voor zorgen dat u voldoende geld op uw oude dag heeft.

Lijfrente pensioen advies

Een structurele manier van sparen doet u via inleg van uw bruto inkomen. Een lijfrente polis houdt in dat u onbelast kapitaal voor later opbouwt en dat werkt extra gunstig. U heeft twee manieren van sparen namelijk via een uitgestelde lijfrente polis of via banksparen via uw eigen bankinstelling. Beide methoden bieden de mogelijkheid om belasting vrij te sparen zodat u daar op termijn goed van kunt leven. Schakel pensioen advies tijdig in zodat u de beste pensioen opbouw kunt realiseren.

Eerder met pensioen gaan

Naast sparen voor extra geld tijdens uw pensioen kunt u ook kapitaal opbouwen om eerder met pensioen te gaan. Start u tijdig met sparen of kunt u een gouden handdruk instorten dan kunt u daarmee mogelijk voor de pensioengerechtigde leeftijd stoppen met werken. Het biedt u de gelegenheid om meer van het leven te gaan genieten. Pensioen advies kan precies voor u uitrekenen hoeveel u vooraf van uw bruto inkomen per maand moet inleggen om een bepaalde uitkering per maand te verkrijgen. Schakel pensioen advies in om uw pensioen beter te regelen.

Meer uit inkomen halen

U heeft een beperkt inkomen en daar moet u alles van regelen. Omdat bij de inleg in de uitgestelde lijfrente polis geen belasting wordt geheven heeft u daarover direct veel voordeel. U hoeft dus bijvoorbeeld over 100 euro inleg geen 42 euro belasting te betalen. Oftewel u spaart veel sneller dan gewoon via uw betaalrekening. Bovendien is rente op rente vrijgesteld van belastingheffing. Zodoende kunt u via lijfrente sparen een leuke pot voor uw pensioen opbouwen.

Pensioen advies: beter pensioen regelen

Door gebruik te maken van pensioen advies regelt u een goede oudedagsvoorziening. Des te meer geld u per maand ontvangt des te beter zult u het hebben. Het kan inhouden dat u vaker of langere reizen maakt of dat u uw kleinkinderen meer geld geeft. Doe uw voordeel en schakel pensioen advies in.

Pensioenpremie berekenen Pggm

Pensioenpremie berekenen Pggm

Financiële zekerheid: pensioenpremie berekenen PGGM

Om zekerheid te hebben omtrent voldoende inkomen tijdens de oude dag laat u de pensioenpremie berekenen PGGM doen! Gedurende uw werkende bestaan dient u een deel van uw bruto inkomen apart te leggen voor als u met pensioen wilt gaan.

De standaard AOW is onvoldoende en dus dient u extra geld ter beschikking te hebben. Het houdt in dat u vooraf een pensioenpremie planning moet doen gebaseerd op uw huidige salaris. Door de pensioenpremie berekenen PGGM te doen kun u precies zien wat de verwachting is hoeveel u uw AOW moet aanvullen.

Waarom pensioenpremie berekenen PGGM?

Werkt u waarbij u altijd volledig in dienst bent dan heeft u recht op een volledig AOW. Omdat dit onvoldoende is om van te leven dient u het met een pensioen aan te vullen. Juist omdat is gebleken dat de dekkingsgraad bij vele verzekeraars ongunstig is, doet u er nu verstandig aan om aanvullend te sparen. Door de pensioenpremie berekenen PGGM uit te laten voeren krijgt u beter inzicht in wat u moet inleggen en waar u met redelijke betrouwbaarheid recht op heeft. Iedere euro dat u eerder inlegt zorgt ervoor dat:

 • u extra snel spaart voor uw pensioen;
 • u in principe minder per maand hoeft in te leggen om een hoog eindkapitaal voor uw pensioenuitkering te verkrijgen.

Wanneer pensioenpremie berekenen PGGM uitvoeren?

Zodra u voor het eerst gaat werken krijgt u reeds te maken met uw pensioen. Het klinkt snel, maar des te eerder u gaat nadenken over uw pensioen des te gunstiger is het voor het gespaarde vermogen. Door tijdig de pensioenpremie bij PGGM uit te laten rekenen weet u wat u aan onkosten per maand moet maken om toch een goed pensioen te hebben.

Pensioenpremie op basis van salaris

Om de hoogte van de pensioenpremie te kunnen uitrekenen heeft u een basis inkomen nodig. PGGM gaat er vanuit dat u langdurig in dienst zult blijven waardoor u geruime tijd pensioenpremie voor uw oude dag blijft afdragen. Op basis daarvan en de verwachte opbrengsten kan worden bepaald hoeveel pensioenpremie u feitelijk per maand moet afdragen. Het zorgt ervoor dat u enige zekerheid hebt omtrent de hoogte van uw pensioen en hoe ruim u het daarbij hebt.

Persoonlijke wensen voor pensioen

Standaard zult u een aanvullend pensioen via de werkgever regelen. Het kan echter zijn dat u aanvullende wensen of ideeën hebt aangaande de invulling van uw pensioen. Denk aan een extraatje zodat u meer leuke dingen kunt doen of dat u eerder wilt stoppen met werken. In dat geval dient u een aanvullende pensioenregeling aan te gaan zodat u die wensen goede invulling kunt geven. Het kan betekenen dat u een extra lijfrentepolis via PGGM gaat afsluiten zodat u eerder met pensioen kunt gaan.

Pensioenpremie berekening PGGM aanvragen

Wat uw wensen omtrent uw oude dag ook zijn, via PGGM kunt u een berekening van uw situatie laten doen. Door de pensioenpremie berekenen PGGM weet u hoeveel u bruto per maand moet inleggen zodat u voldoende inkomen tijdens uw pensioen of bij het eerder stoppen met werken hebt. Laat u uitvoerig informeren door de pensioenpremie berekenen PGGM te doen.

Pensioenfonds zorg en welzijn

Pensioenfonds zorg en welzijn

Pensioenfondsen in Nederland

Het grootste deel van de werkende beroepsbevolking is via de werkgever aangesloten bij een pensioenfonds. Het pensioenfonds waarbij een werknemer aangesloten is, hangt mede af van de branche waar een iemand werkzaam is. Sommige pensioenfondsen zijn zeer algemeen bekend, zoals het ABP pensioenfonds. Voor het grootste deel van de mensen in overheidsdienst geldt dat zij zijn aangesloten bij het ABP.

In onderstaand artikel zullen wij ons focussen op het pensioenfonds zorg en welzijn. Het blijkt namelijk dat de beleggingsresultaten van het pensioenfonds zorg en welzijn het hoogste rendement behaald hebben van de vijf grootste pensioenfondsen in Nederland.

De grootste pensioenfondsen hebben een belegd vermogen van wel € 400.000.000.000. €400 miljard. Dat is erg veel geld.

CBS

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het ABP € 237 miljard vermogen beheert. Pensioenfonds zorg en welzijn is een goede tweede met € 100 miljard.

Hoe komen deze pensioenfondsen aan zoveel geld? En hoe zorgen deze pensioenfondsen voor het gewenste beleggingsresultaat? Hieronder wordt getracht dat zo eenvoudig uit te leggen.

Alle pensioenfondsen op een rij

Andere bekende en minder bekende pensioenfondsen zijn:

 • pensioenfonds vervoer
 • pensioenfonds horeca
 • pensioenfonds detailhandel
 • pensioenfonds metaal en techniek (Metalektro PME)
 • pensioenfonds wonen
 • pensioenfonds voor de bouw
 • pensioenfonds zorg en welzijn

Rol van pensioenfondsen

De belangrijkste rol van een pensioenfonds is het beheren van spaargelden. Deze spaargelden worden betaald door medewerkers, met het oog om geld te reserveren. Zodat op enig moment in de toekomst de medewerker kan stoppen met werken. Op het moment dat iemand stopt met werken zal veelal het inkomen ook wegvallen. Zodra een inkomen wegvalt zal er een vervangend inkomen in de plaats moeten komen, want alle vaste lasten blijven meestal wel bestaan, ondanks dat het inkomen er niet meer is, zoals:

 • de hypotheek
 • de auto
 • de vakantie
 • nieuwe kleren
 • en nog veel meer

Maandelijkse premie afdracht

Een van de onderdelen van het brutosalaris is: pensioenpremie. Maandelijks stort de werkgever namens de werknemer een klein bedrag op de bankrekening van het pensioenfonds.

In normale gevallen start iemand op zijn 25e levensjaar met het opbouwen van pensioen. Tot op heden werkten de meeste mensen tot zijn of haar 65e levensjaar. Dat betekent dat er 40 jaar lang geld wordt gespaard bij een pensioenfonds. Je kan je voorstellen dat dat al heel veel geld is voor één persoon. Bij de grootste pensioenfondsen zijn vele honderdduizenden werknemers aangesloten. Zo komt een pensioenfonds dus aan zijn geld.

Rendement pensioenfondsen

Pensioenfonds zorg en welzijn zal moeten zorgen dat de hoeveelheid geld groeit. Dat doen zij onder andere door dit geld te beleggen in:

 • onroerend goed
 • aandelen
 • opties
 • edele metalen zoals zilver en goud

Bij een belegging in onroerend goed kan je je voorstellen dat het Pensioenfonds zorg en welzijn flatgebouwen met woningen en volledige winkelcentra kan kopen. Het pensioenfonds schakelt vervolgens een goede makelaar in, die zal zorgen voor nette huurders in de woningen en de bedrijfspanden.

Vermogensgroei pensioen fonds

De vermogensgroei van het Pensioenfonds zorg en welzijn wordt gerealiseerd door enerzijds de huur inkomsten, en anderzijds de waardestijging van het onroerend goed. Een reden waarom in de afgelopen jaren verschillende pensioenfondsen in de problemen kwamen (met het oog op de kredietcrisis) is dat de bedrijfspanden en woningen niet in een waardestijging hadden gerealiseerd, maar in waarde waren gedaald. En op enig moment moet het pensioenfonds het onroerend goed verkopen. Er gaan immers dagelijks mensen met pensioen dus het pensioenfonds moet op enig moment aan zijn financiële verplichtingen kunnen voldoen. Tijdens de krediet leek dat niet te kunnen.

Goed pensioen bij Zwitserleven

Goed pensioen bij Zwitserleven

Zwitserleven Pensioen

Zwitserleven is zeer bekend geworden met allerlei reclame spotjes over een goed pensioen. En dan met name een zorgeloos pensioen. Een pensioen waarvan de mensen die het pensioen via Zwitserleven hebben geregeld ook echt kunnen genieten. Dat genieten van het welverdiende pensioen wordt aangeduid met ‘het Zwitserleven gevoel’. En dat gevoel geeft niet elk pensioen. Althans, dat wordt in de reclame spotjes van Zwitser leven gesuggereerd.

Wist u dat Zwitserleven onderdeel is van SNS Reaal sinds april 2008? Zwitser leven heeft pensioenproducten, zoals:

 • pensioen voor werknemers,
 • pensioen voor werkgevers,
 • pensioen voor de DGA die pensioen in eigen beheer mag opbouwen

Een Zwitserleven pensioen wordt veelal afgesloten via een adviseur die bij u langs komt, thuis of op uw bedrijf. Deze adviseur kan u ook voorlichten over gevolgen voor uw pensioen bij scheiden en eventueel overlijden. En natuurlijk de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken! En daarover leest u hieronder meer.

Zwitserleven pensioen bij Overlijden

Stel u u hebt geld gespaard voor uw pensioen. Stel u komt plotseling te overlijden. Is het waar dat u op dat moment al uw geld dat kwijt bent? Bij Zwitserleven is dat meestal niet het geval. Veelal is een clausule opgenomen in het pensioen reglement waarin staat dat de langstlevende echtgenoot recht heeft op (een deel van) de opbrengst van de pensioenregeling die van Zwitserleven is afgesloten. Veel betreft het 70% van de oorspronkelijke pensioen aanspraken. Zwitserleven hanteert dus een marge van 30% voor bijkomende kosten.

Bovendien hebt u in het geval van uw overlijden ook nog recht op een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet (ANW) Let op: lees de individuele polisvoorwaarden. Hierboven staat beschreven dat nabestaanden recht kunnen hebben op een nabestaandenpensioen bij Zwitserleven. Dat is geen regel die voor iedereen geldt.

Veranderen van baan

Indien u verandert van baan heeft dat bijna altijd consequenties voor uw pensioen. Tenzij u werkt bij een werkgever die het pensioen heeft ondergebracht bij een en hetzelfde pensioenbedrijf. In de meeste gevallen stopt een bestaande pensioenopbouw (bijvoorbeeld bij Zwitserleven) en kan u starten bij een nieuwe pensioen bedrijf, zoals SNS Reaal. Gelukkig zijn deze twee bedrijven gefuseerd, zodat u weinig problemen zal ondervinden.

Waarde overdracht pensioen

Bij het veranderen van baan kan u kiezen de opgebouwde pensioenrechten mee te nemen naar de nieuwe pensioen-verzekeraar. Stel u hebt pensioenrechten opgebouwd bij ABP, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het ABP is een van de grootste pensioenfondsen in Nederland (en zelfs ter wereld). Bij de opbouw van het pensioen zijn kosten gemaakt door het pensioenfonds. Door het overdragen van pensioengelden zal het nieuwe pensioenfonds in de regel ook weer kosten in rekening brengen voor het beheer van uw pensioen. Daarom is het soms onaantrekkelijk om de waardeoverdracht van uw pensioen te effectueren.

Onwaarheden over pensioen

Veel mensen denken: mijn pensioen kost alleen maar geld. Dat is meestal een onjuiste voorstelling van zaken. Uw pensioen adviseur kan u precies uitleggen waar uw geld aan wordt besteedt en hoe uw geld op de juiste wijze wordt belegd, zodat u straks werkelijk goed van uw welverdiende pensioen kan genieten!

Goed pensioen bij RVS

Goed pensioen bij RVS

Pensioen sparen bij RVS

RVS is een groot en bekend pensioenbedrijf en verzekeringsbedrijf. Wist u dat RVS onderdeel is van ING? RVS is zeer bekend van haar tv-commercials. Met een blauwe tekenfilm-mannetje en vrouwtje onder een paraplu. Met daarbij een klein zwart hondje. In dit artikel wordt besproken wat RVS voor u kan betekenen op het gebied van uw pensioen. Daarnaast wordt ook kort toegelicht welke financiële zaken RVS nog meer voor u kan behartigen.

Bij RVS kan je naast pensioenen ook terecht voor Hypotheken, verzekeringen en vermogensopbouw. Voor mensen die vermogen willen opbouwen bij RVS zijn producten ontwikkeld zoals:

 • Garantie Toekomstplan, voor vermogensopbouw voor kinderen en kleinkinderen
 • Startkapitaal verzekering, waarmee de hypotheek vervroegd is af te lossen.
 • RVS regelt niet alleen pensioenen van vele werknemers. RVS regelt ook het pensioen voor de DGA, Directeur Groot Aandeelhouder en werkgever, maar ook voor vele ZZP-ers.

De opbouw van een goed pensioen hangt af van vele verschillende factoren, zoals de hoogte van uw salaris. Wat kan u vervolgens met het opgebouwde pensioen doen? Dat leest u hieronder!

Arbeidsvoorwaarden en pensioen

Of u nu werknemer of werkgever bent, uw salaris bestaat veelal uit tenminste drie componenten:

 • de primaire arbeidsvoorwaarden
 • de secundaire arbeidsvoorwaarden
 • de tertiaire arbeidsvoorwaarden.

De inhoud van de verschillende definities van arbeidsvoorwaarden kunnen verschillen per bedrijf. Als vuistregel geldt dat de primaire arbeidsvoorwaarden de belangrijkste arbeidsvoorwaarden zijn. De belangrijkste arbeidsvoorwaarde is voor de meeste medewerkers: het maandelijkse bruto salaris. Een voorbeeld van een secundaire arbeidsvoorwaarde is: een auto van de zaak. Een tertiaire arbeidsvoorwaarde kan zijn: kinderopvang op het werk. Alle voorwaarden kunnen worden gewaardeerd op geld.

Veelal worden voor secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden kleine bedragen ingehouden op het loon. Veelal betaalt de werkgever een stuk mee aan deze extra kosten en voorzieningen. Deze inhouding betekent een verlaging van uw bruto maand salaris. Het lagere inkomen kan zorgen voor een lagere opbouw van uw pensioen. Zeker indien u op wilt bouwen voor uw partnerpensioen.

Partnerpensioen opbouwen

Partnerpensioen betekent dat uw partner aanspraak kan maken op uw pensioen bij uw overlijden. Dit heeft als consequentie dat het bedrijf dat uw pensioen beheert een grotere kans heeft op het daadwerkelijk moeten uitbetalen van pensioengelden. Daarmee wordt de kans dat het pensioenbedrijf veel geld aan uw overlijden verdient dus kleiner. Het pensioen bedrijf rekent daarom altijd extra premie, indien u vraagt naar Partnerpensioen.

Promotie en pensioen

Zoals gezegd is de hoogte van uw salaris vaak bepalend voor de hoogte van uw pensioen opbouw. Mocht u op enig moment door uw baas worden bevorderd naar een betere functie, met daarbij een hoger salaris, dan zeggen we dat u Promotie heeft gekregen. Het is van belang dat u op dat moment niet alleen naar de hoogte van uw primaire arbeidsvoorwaarden kijkt (de hoogte van uw salaris). Controleer of uw pensioen ook wordt opgebouwd op basis van uw hogere salaris.

Demotie en pensioen

Mocht u op enig moment een functie krijgen die gemakkelijker is dan een voorgaande functie dan noemt men dat Demotie. In tegenstelling tot Promotie. Demotie hoeft beslist geen afgang te betekenen. Er zijn genoeg mensen die zelf vragen om Demotie. Bijvoorbeeld indien men een zieke partner wil verplegen. Houdt er wel rekening mee dat het lagere pensioengevend salaris veelal basis zal voor de opbouw van uw pensioen.

Maandlasten berekenen

Maandlasten berekenen

Hoe berekening ik mijn maandlasten na mijn pensioen?

Om te kunnen bepalen hoeveel geld u nodig heeft na uw pensioen is het heel belangrijk om te weten wat uw maandlasten zijn.

Het gaat hierbij om de kosten die goed in te schatten zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Gas Water licht,
 • Huur of hypotheek,
 • Verzekeringen,
 • Wegenbelasting,
 • telefoonrekening,
 • abonnementen,
 • woonbelastingen.

Daarnaast moet u ook een inschatting maken van de kosten van

 • eten,
 • drinken en
 • vrije tijdsbesteding.

Pas dan is het mogelijk om te bepalen hoeveel u nodig heeft of overhoudt.

Geen sociale premies meer

U heeft genoeg betaald als u 65 bent, zegt de overheid. Dat betekend dat u geen sociale premies meer betaalt. Deze premies worden normaal gesproken door de overheid geïnd via de belastingheffing. Tot uw 65e betaald u over de eerste 32.127 euro aan inkomsten maar liefst 31,15% oftewel 10.007 euro aan premies. Vanaf uw 65e is dit percentage nog maar 13,25% (4.257 euro). Dit betekend dus dat u na uw 65e voor 82 euro net zoveel brood kan kopen, als een voor uw 65e met 100 euro. Daarom wordt als regel aangehouden dat uw inkomen na pensioen ongeveer 70% van uw laatste inkomen moet zijn om niet achteruit te gaan que inkomen.

Hoeveel kost uw woning?

Uw huis kost geld in de vorm van huur of hypotheekrente/aflossing. Als u een koophuis heeft, hoeveel heeft u tegen die tijd afgelost? Houdt er ook rekening mee dat u geen sociale premies meer hoeft te betalen na uw 65e, maar dat u deze ook niet meer kunt aftrekken van de belasting. Huurt u een huis, houdt dan rekening met de gemiddelde huurpijsstijging. Bij de kosten van uw woning moet u rekening houden met de gemeentelijke belastingen, de huur of hypotheek, maar ook met de onderhoudskosten van uw huis. Kijk naar de afgelopen jaren en neem daar een gemiddelde van.

Hoeveel voor dagelijkse aankopen?

Hoeveel koopt u nu aan voedsel, eten, meubels en gaat daar verandering in komen na uw pensioen? Het kan zijn dat u altijd een pak aan moet als u naar het werk gaat, dat is niet meer nodig na uw pensioen, dus dat scheelt geld. U zult niet meer in de bedrijfskantine lunchen, maar thuis. Ook dat kan geld schelen. U bent aan de andere kant meer thuis, dus zal de verwarming en het licht vaker aanstaan. Kijk wat u momenteel gebruikt en neem dat als uitgangspunt. U heeft ook dromen die u niet heeft kunnen uitvoeren vanwege een drukke baan. Is dat een verre vakantie? een jaar in het buitenland? Die mooie sportauto?

Maak uw dromen waar!

Als u bent gestopt met werken is het het moment om deze dromen uit te voeren. Zorg dat hier geld voor over is. Wilt u vantevoren een ruim bedrag sparen, of wilt u tegen die tijd genoeg geld overhouden om deze dromen te realiseren. Dit zijn belangrijke zaken om mee te nemen.

Vaak is 70% van uw laatstverdiende loon voldoende na uw 65e, maar het kan zijn dat uw wensen na deze leeftijd veranderen. Ook is er een verschil of u hetzelfde betaald voor uw huurhuis als daarvoor of in een inmiddels afgelost huis woont. Wat voor de één toereikend is, is voor de ander volstrekt onvoldoende. Haalt u de 70% niet, dat wordt er gesproken over een pensioentekort of een pensioengat.