Browsed by
Categorie: Hypotheek prive

Maximale hypotheek berekenen

Maximale hypotheek berekenen

Op basis waarvan wordt de maximale hypotheek berekend?

Door de Gedragscode Hypothecaire Financieringen wordt jaarlijks vastgelegd wat in welke situatie als woonlast gewoonlijk betaalbaar moet zijn. Op basis van welke informatie wordt nu eigenlijk met de nieuwe regels de maximale hypotheek berekend? Twee component zijn van groot belang:

  • Gezamenlijk inkomen: Uiteraard is de belangrijkste component het gezamenlijk inkomen van u en eventuele partner. Inclusief alle soorten vaste inkomens.
  • Hoogte hypotheekrente: Tweede belangrijke component is de hoogte van de hypotheekrente. Bij de berekening moet altijd uit worden gegaan van een rentevastperiode van 10 jaar conform de door het CHF vastgestelde toetsrente. De berekening geschiedt dus niet meer op basis van een jaarrente of variabele rente.

Financiële draagkracht berekening

Op basis van deze twee gegevens worden de woonlasten berekend welke je naar alle redelijkheid nog goed kunt betalen en dragen. De NHG woonlastnorm is door het NIBUD opgesteld en wordt jaarlijks aangepast. Dit legt dus eigenlijk al vast wat u kunt lenen bij een hypotheek. Toch geldt eveneens het volgende:

  • De hypotheek mag niet meer zijn dan 104% van de dan geldende marktwaarde van de woning.
  • Sinds kort is de overdrachtsbelasting als proef verlaagd van 6% naar 2% en deze waarde mag opgeteld worden bij de maximale hypotheek hoogte.
  • Heb je daarnaast een consumptief krediet lopen dan wordt 2% van die krediet limiet als financiële last per maand meegenomen.

Maximale hypotheek berekenen

Voor de financiering van je nieuwe woning moet je uiteraard weten wat je maximaal voor een hypotheek kunt lenen. Dit is afhankelijk van het gezamenlijke inkomensplaatje van jou en jouw eventuele partner. Heb je andere leningen lopen, wil je daarnaast een verbouwing nu of in de toekomst mee financieren, dan spelen die zaken uiteraard mee. Na de financiële crisis in de woning markt zijn de regels tot hypotheek verstrekking op de schop gegaan. Dit houdt in dat je niet meer een maximale top hypotheek eruit kunt halen.

Betaalbare woning kopen

De regels zijn er namelijk voor opgesteld om iedereen een reëel betaalbare woning te kunnen laten aanschaffen, waarbij de kosten niet de pan uit reizen. Het moet betaalbaar blijven!, is een helder devies. Wat houdt nu die Gedragscode Hypothecaire Financieringen in en op basis waarvan wordt dan tegenwoordig je maximale hypotheek berekend?

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

In het verleden is gebleken dat voor veel mensen door een hypotheek verstrekker of tussen persoon bewust of onbewust top hypotheken zijn afgesloten, waarmee dus eigenlijk een hypotheek is afgesloten boven het acceptabele voor de gewone man met de gewone portemonnee. Een grote groep mensen is daardoor ook in de problemen geraakt, mede door toedoen van de hypotheek verstrekkers. Sinds 1 augustus 2011 gelden echter de regels Gedragscode Hypothecaire Financieringen waarmee wensen van huizenkopers en de mogelijkheden van hypotheekverstrekkers aan banden is gelegd.

Verandering van de hypotheek markt

Het is duidelijk dat voor het afsluiten van een hypotheek je aan strengere eisen moet voldoen dan vroeger. Je kunt dan ook met je salaris een relatief minder mooie woning aanschaffen. Op zich is dit niet erg, omdat je nu niet boven je stand gaat leven. Dit heeft op termijn een gezonde werking op de huizen markt, terwijl het nu al goed is voor de aanstaande hypotheek afsluiters.

Uitgaven in balans

Uiteraard kun je op basis van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen vooraf bij een hypotheek verstrekker of via internet nagaan hoeveel je maximaal kunt lenen voor een hypotheek en bij dit maximale bedrag kies je achteraf een woning uit. Zo houd jij je uitgaven in balans en raak je niet in de financiele problemen. U kunt dan bovendien niet veel hoger dan de waarde van uw woning lenen, waarbij u eveneens wordt beperkt door uw huidige gezamenlijke inkomen en lasten. Houd er bij voorkeur wel rekening mee dat ook deze hypotheek valt binnen de NHG.

Maximum hypotheek berekenen

Maximum hypotheek berekenen

Sinds de financiële crisis is de regelgeving ten aanzien van het verstrekken van hypotheken behoorlijk aangescherpt. Voorheen kon er tot 125% van de waarde van de woning worden gefinancierd en hypotheken werden verstrekt met een waarde van soms wel tot tien maal het jaarsalaris.
Bovendien zijn er nieuwe regels in werking getreden over de vorm van hypotheek die verstrekt mag worden. Waar het voorheen mogelijk was een hypotheek volledig aflossingsvrij af te sluiten, is dat nu niet meer mogelijk. Het is aan regels gebonden hoeveel van de hypotheek er daadwerkelijk tijdens de looptijd dient te worden afgelost.

Nationale Hypotheek Garantie

Belangrijk voor veel mensen is om een vangnet te hebben bij aanschaf van een woning. Het huidige inkomen kan in de toekomst veranderen door verlies van baan, arbeidsongeschikt raken, echtscheiding etc. Allemaal zaken waardoor u wellicht (tijdelijk) de hypotheek niet meer kunt betalen. Met de Nationale Hypotheek Garantie heeft u dan een tijdelijk vangnet en een periode waarin u tot nieuwe oplossingen kunt komen. In het geval dat u de woning toch moet verkopen en de opbrengst is lager dan de openstaande hypotheek kan de Nationale Hypotheek Garantie de restschuld kwijtschelden.
Er is echter wel een maximumhoogte van de hypotheek aan verbonden, namelijk Euro 265.000. Dit is bovendien inclusief alle kosten verbonden aan het verkrijgen van de woning en de hypotheek zoals notariskosten, kosten van de hypotheek etc. Deze bijkomende kosten vormen over het algemeen ongeveer 6% van de totale kosten.

Maximum hypotheekbedrag

Hoeveel hypotheek u kunt krijgen hangt af van een aantal factoren zoals uw inkomen en dat van uw eventuele partner, lopende verplichtingen (leningen), uw dienstverband bij de werkgever, eventuele overwaarde van de huidige woning etc.
In meer algemene zin kan wel worden gesteld dat hypotheek verstrekkers een vuistregel aanhouden van maximaal ongeveer 5 keer het bruto jaarinkomen.
Heeft u bijvoorbeeld een (gezamenlijk) inkomen van Euro 50.000 bruto per jaar, kunt u ongeveer Euro 250.000 lenen en rekening houdend met de kosten van aanschaf woning en verkrijging hypotheek, kosten notaris etc. zou de maximale koopsom van de aan te schaffen woning ongeveer Euro 240.000 mogen zijn. Uw netto maandlasten zouden dan rond de Euro 900 per maand komen te liggen.

Hypotheek ruimte

Het is belangrijk om uw maximum hypotheekbedrag te berekenen voordat u zich op de huizenmarkt begeeft, omdat het u inzicht verschaft in het budget waarmee u te werk kunt gaan. Niets is vervelender dan verliefd worden op een woning om er vervolgens achter te komen dat het financieel buiten uw bereik ligt.

Elke bank biedt op hun website wel de mogelijkheid om uw maximum hypotheek bedrag te kunnen berekenen en er zijn ook onafhankelijke websites die hypotheken vergelijken. Gegeven de complexiteit van de materie verdient het aanbeveling advies in te winnen voordat u daadwerkelijk tot aanschaf van een woning overgaat.