Browsed by
Categorie: Krediet

Krediet berekenen

Krediet berekenen

Krediet berekenen

Een consumptief krediet betekent dat u mogelijk naast uw hypotheek bij een bank een persoonlijke lening afsluit. Heeft u geen BKR codering dan is het afhankelijk van uw “gezamenlijke” omstandigheden of u “aanvullend” een consumptief krediet kunt afsluiten.

Het dient voor u een betaalbare zaak te zijn, waarnaast de bank uiteraard ook zijn geld terug wil zien.
Afgewogen zal de bank uw situatie dan onder de loep nemen, waarnaast de bank standaard een BKR check doet. Hoeveel u dan kunt lenen is afhankelijk van uw financiële ruimte en uiteraard wat uw toekomst verwachtingen zijn. Let wel, aanstaande kinderen kosten ook geld, u weet niet of u uw baan in deze mindere tijden kunt behouden, enzovoorts. Wilt u dan ook weten hoeveel u met uw inkomen aan een consumptief krediet kunt lenen, schakel daartoe gedegen financieel advies in.

Berekening consumptief krediet

Het principe van een persoonlijke lening of consumptief krediet is dat u leent en u betaalt rente en aflossing. Betreft het een doorgaande persoonlijke lening dan kunt u zelf besluiten op welk moment u geld opneemt en wanneer u op het bedrag wilt aflossen. Dit betekent dus flexibiliteit. Heeft u voorlopig even geen geld om de lening af te lossen dan betaalt u slechts rente. Heeft u echter wel de ruimte om af te lossen dan lost u af. Hoeveel rente betaalt u dan en hoeveel lost u af?:

  • Stel dat u een consumptief krediet neemt van € 20.000 echter u heeft voorlopig € 8.000 nodig dan neemt u die € 8.000 op en daarover betaalt u dus de rente. Is de rente 5% dan bedraagt de maandrente 1.05^(1/12)-1 = 0.407%. Oftewel indien u voorlopig niet aflost betaalt u per maand 0.407 * € 8.000 = € 32.60. U ziet dit kost dus praktisch niets.
  • Indien u wilt aflossen dan kunt u dat altijd doen, in uw eigen tempo. Des te sneller u aflost des te minder kost het u op de lange termijn. U kunt per maand € 500 aflossen waarmee u na 16 maand aflossen van de schuld af bent. Let wel elke maand dat u extra € 500 aflost dalen uw rentekosten ook met een zestiende deel.
  • Wilt u ervoor zorgen dat u kosten maandelijks continu zijn over de 16 maand dat u aflost, dan kunt u zelfstandig bepalen: € 8.000 * 0.00407 / ( 1 – 1.00407^16) = € 517.47 aan maandelijkse kosten. De eerste maand betaalt u dus € 32.60 aan rente en dus € 517.47 – € 32.60 = € 484.87 aan aflossing. Deze verhouding verandert in 16 maand tot de laatste betaling waar nog een zeer beperkte rente vergoeding wordt betaald echter een relatief groot aandeel aflossing.

Rentestand

Verschillende banken hanteren verschillende rentestanden. Gewoonlijk wil de bank op uw lening verdienen en daarmee is de rentestand ook hoger dan de rentestand wanneer u geld op een spaarrekening zet. Tussen de verschillende banken zitten dan ook verschillen. Daarnaast geldt tevens dat afhankelijk van de economische situatie de rente eveneens kan variëren. Let wel indien u een consumptief krediet afsluit is deze uiteraard onderhevig aan de rentestand van elke dag. De rente die u moet vergoeden kan dus variëren, en het is dan ook verstandig om ervan uit te gaan dat de rentestand ook wel in uw nadeel omhoog kan gaan waardoor uw kosten toenemen. U moet natuurlijk wel de lasten betalen indien ook de rentestand veranderd.

BKR

Het Bureau Krediet Registratie te Tiel houdt uw krediet verleden bij. Zodra u een betalingsachterstand oploopt krijgt u een code op uw krediet waarmee wordt aangegeven dat u een wanbetaler bent. Een lichte codering houdt in dat u een betalingsachterstand heeft echter mogelijk in de fase zit om dit te herstellen. Een zware codering betekent dat u een structurele wanbetaler bent. Indien u een lichte codering heeft dan kunt u mogelijk nog in aanmerking komen voor een krediet lening, daartoe dient u wel een BKR krediet specialist voor in te schakelen. Heeft u echter een zware codering dan dient u uw financiële zaken eerst op orde te maken voordat u een bank om een consumptief krediet vraagt.

Hoeveel kunt u lenen?

Dat hangt puur van uw eigen financiële omstandigheden af en hoeveel ruimte uw inkomen en uitgaven toelaat om een aanvullend consumptief krediet te nemen. Hoeveel u dus kunt lenen is afhankelijk van uw “gezamenlijke” inkomen, wat u aan huur- of hypotheekkosten kwijt bent. Uiteraard dient u ook nog geld over te houden om in de overige onkosten te kunnen voorzien. Uw financiële omstandigheden worden dan door de bank ook goed tegen het licht gehouden om uw risico profiel beter te kennen. Woont u namelijk samen in een eigen woning dan maakt u sneller kans om een hoger consumptief krediet versterkt te kunnen krijgen.