Browsed by
Categorie: Pensioen BV

Pensioen in eigen pensioenbv opbouwen

Pensioen in eigen pensioenbv opbouwen

Pensioen opbouwen in eigen pensioen BV

Een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van een BV, mag zijn eigen pensioen opbouwen in de eigen BV. Een normale werknemer mag dat normaal gesproken niet. Een werknemer dient zijn pensioen op te bouwen via een erkende pensioenverzekeraar. Deze bepalingen zijn vastgelegd in de PensioenWet.

De Pensioen Wet schrijft voor onder welke voorwaarden een DGA zijn pensioen in eigen beheer mag opbouwen. De DGA is niet verplicht zijn pensioen in eigen beheer op te bouwen. De DGA mag ook besluiten zijn pensioen geheel of gedeeltelijk onder te brengen bij een door de overheid erkend pensioenbedrijf, zoals Nationale Nederlanden, Zwitserleven of Delta Lloyd.

De voordelen van het opbouwen van DGA-pensioen in eigen beheer worden hieronder besproken. Ook de wijze waarop de pensioen opbouw kan worden gerealiseerd worden besproken.

Voordeel: een beter cashflow in eigen BV

Een groot voordeel voorde DGA bij het in eigen beheer opbouwen van pensioen, is dat het benodigde kapitaal in het beheer de eigen BV blijft. Het benodigde kapitaal van de pensioen aanspraken kan naar eigen inzicht worden belegd. De ondernemer kan besluiten het kapitaal in de feitelijke onderneming te steken. Het voordeel daarvan is, dat de ondernemer niet naar een bank hoeft voor het aantrekken van extra kapitaal. Bij het aantrekken van geld via een bank zal rente moeten worden betaald. Bij het financieren van de eigen onderneming is deze rente betaling aan de bank niet nodig. Nadeel is dat het risico voor de ondernemer groot is, indien de onderneming niet levensvatbaar is. Indien de onderneming failliet gaat, is de ondernemer zijn pensioen ook kwijt.

Pensioen opbouw met onroerend goed

Daarom kiezen veel ondernemers ervoor het kapitaal van de pensioenaanspraken te investeren in onroerend goed. Denk hierbij aan het kantoorpand waarin de BV is gevestigd. Mocht de BV failliet gaan, dan heeft het onroerend goed nog waarde. Het investeren van het kapitaal voor pensioen in een eigen kantoorpand heeft daarmee nog een tweede voordeel voor de cashflow positie van de onderneming: de maandelijkse kosten voor het gebruik van de kantoorruimte, zoals huur, vloeit weer in de eigen onderneming. De huur voor het gebruik van kantoorruimte wordt immers niet aan een derde betaald, maar de ondernemer betaalt dit geld aan zichzelf.

Pensioen en echtscheiding

Weinig ondernemers staan stil bij de problemen die ontstaan bij een echtscheiding. De echtgenoot of echtgenote kan recht hebben op een deel van de toekomstige pensioen aanspraken van de ondernemer. Zeker indien de echtgenoot niet werkt, maar volledig leeft op het DGA salaris van de ondernemer. De rechter heeft in het verleden uitspraken gedaan waarin de ondernemer een deel van de pensioen aanspraken moet uitbetalen aan de ex-echtgenoot. In sommige gevallen moet deze aanspraak direct worden uitgekeerd aan de ex-echtgenoot. Probleem daarbij is dat de pensioenBV dan wel moet beschikken over voldoende liquide middelen. Het geld dient dan vrij opneembaar te zijn. In sommige gevallen heeft de pensioen bv de kantoorruimte moeten verkopen, ten einde over voldoende liquide middelen te kunnen beschikken.

Elk pensioen is uniek

Elke situatie voor pensioen opbouw is uniek. Denk aan aspecten zoals:

  • leeftijd van de ondernemer
  • levensstandaard van de ondernemer
  • pensioen opbouw in het verleden (of het gebrek daaraan)

Raadpleeg daarom altijd een erkend financieel adviseur, zoals een adviseur op het gebied van Employee Benefits

Eigen bedrijf als pensioen

Eigen bedrijf als pensioen

Eigen bedrijf als pensioen

Bent u ondernemer met een eigen bedrijf? Denkt u dat uw bedrijf bij verkoop genoeg oplevert om te gaan rentenieren? Dan kans is groot dat u denkt dat uw bedrijf genoeg geld oplevert om te stoppen met werken.

Hebt u wel eens een gedetailleerd berekening gemaakt van de waarde van uw bedrijf? En hebt u uw bedrijf wel eens laten taxeren door een erkende bedrijfsmakelaar? De kans is groot dat de waarde die u aan uw bedrijf toekent hoger is dan waarde die een erkend taxateur zal toekennen. Dat komt mede omdat de ondernemer vele uren werkt die niet echt op geld gewaardeerd kunnen worden. Een rekenvoorbeeld kan dit verduidelijken. Stel een ondernemer werkt 80 uren per week en verdient waarmee op jaarbasis 100.000 euro.

De taxateur kan op basis van deze gegevens besluiten dat de ondernemer bij een ‘normale’ veertig-urige werkweek minder dan 100.000 euro verdiend zal worden,. Bijvoorbeeld de helft van 100.000 euro.

Bedrijfsmakelaars

Bekende en minder bekende bedrijfsmakelaars zijn:

  • DTZ Zadelhoff
  • Batenburg bedrijfshuisvesting
  • VBO bedrijfsmakelaars
  • Arcuris makelaars

Kosten en baten afwegen

Wilt u de waarde van uw bedrijf gebruiken als pensioenvoorziening? Dan moet u goed weten welke bedrijfsonderdelen waardevol zijn. Bij de bepaling van de waarde van uw onderneming wordt enerzijds gekeken naar de balans tussen uitgaven en inkomsten. Anderzijds wordt gekeken naar andere (potentiële) bronnen van inkomsten en bezittingen. Zo heeft bijna elk bedrijf bepaalde bezittingen die niet op de balans staan. Of bezittingen die tegen een lage waarde op de balans staan. Zo is het mogelijk dat u bepaalde stukken intellectueel eigendom niet geactiveerd hebt op de balans. Wellicht hebt u bijvoorbeeld software ontwikkeld die niet gebruikt wordt, maar wel op de markt gebracht zou kunnen worden.

Afschrijven op onroerend goed

Als ondernemer weet u dat u op onroerend goed elk jaar mag afschrijven. De fiscus gaat er vanuit dat de waarde van uw bedrijfsgebouwen jaarlijks afneemt. Soms is de marktwaarde echter gestegen. Wellicht hebt u bedrijfsonroerend goed op de balans staan tegen een lagere boekwaarde dan de actuele marktwaarde. Daar kan een deel van uw pensioengeld in zitten. Het is ook verstandig een financiële analyse van uw privé uitgaven te maken. Daarover leest u hieronder meer.

Hoeveel geld geeft u per maand uit

Wilt u op korte termijn met pensioen? Weet u hoeveel geld u nodig hebt per maand? Wist u dat veel mensen allerlei hoge maandelijkse kosten, zoals een tweede of een derde auto, een boot en een caravan? Wist u dat veel mensen allerlei kleine maandelijkse kosten hebben waarop bespaard zou kunnen worden? Denk daarbij aan allerlei abonnementen op tijdschriften en kranten. Leest u deze echt? Of gaat de helft van het aantal kranten ongelezen de oud papierbak in?

Pensioen berekenen

Zodra u weet wat u maandelijks echt nodig hebt bent u in staat uw pensioen te gaan berekenen. Het is raadzaam een financieel adviseur in te schakelen bij dergelijke financiële berekeningen. Een kleine rekenfout kan soms grote financiële gevolgen hebben.

Geld op de bank

Weet u hoeveel geld u op de bank moet hebben om uw maandelijkse uitgaven te kunnen betalen? De rekensom is eenvoudig. Stel u kan 5% rente per jaar krijgen op uw geld. Stel u wilt 100 euro per jaar ontvangen. In dit voorbeeld wordt de belasting buiten beschouwing gelaten. Het onbekende bedrag X maal 5% moet dus 100 euro zijn. Dus X*0,05=100. Anders gezegd X=100/0,05. De uitkomst is 2000 euro. Indien u 200 euro op de bank hebt staan en u krijgt 5% rente, dan krijgt u jaarlijks 100 euro uitgekeerd door de bank.