Browsed by
Categorie: Pensioen opbouw

Hoofdpagina

Hoofdpagina

Pensioen opbouw raakt iedereen

Welkom op Mijn Getal. Elke Nederlander krijgt vroeg of laat te maken met Pensioen. Of je nu wilt of niet, keuzes rondom pensioen kunnen verstrekkende gevolgen hebben.

Bijna dagelijks wordt er reclame gemaakt op radio en TV voor pensioen. Denk aan de spotjes van Zwitserleven over ‘Het Zwitser leven Gevoel’, of de spotjes van RVS ‘als RVS adviseur kom ik graag bij de mensen thuis’, en natuurlijk Delta Lloyd met ‘zeker Delta Lloyd’. Ook andere aanbieders van pensioen producten maken reclame, denk aan:

 • Rabobank
 • ABN Amro
 • Delta Lloyd
 • Centraal beheer Achmea
 • Zwitserleven
 • SNS Reaal
 • RVS
 • ING
 • Nationale Nederlanden
 • Pensioenfonds PMT
 • En vele andere pensioen bedrijven

Nooit te laat voor pensioen opbouw

U bent nooit te laat om te beginnen met pensioen opbouw. Het is verstandig vroegtijdig te beginnen met het opbouwen van pensioen, want het belegd vermogen voor uw pensioen moet rendement kunnen maken. U mag beginnen met het opbouwen van pensioen vanaf uw 25e levensjaar.

Door het maken van rendement op de gereserveerde pensioen gelden, kan het vermogen voor uw pensioen groeien. Door het laten groeien van geld dat beschikbaar is voor uw pensioen, bent u staat een royale pensioenvoorziening op te bouwen.

Bent u niet op uw 25 e levensjaar begonnen met het sparen uw pensioen? Geen nood! Er zijn meer dan genoeg verzekeringen en polissen om dat te repareren, denk daarbij aan:

 • lijfrenteverzekeringen
 • koopsompolissen
 • kapitaalverzekeringen.
 • etc.

Bijna elke verzekeringsmaatschappij heeft wel een product dat bij u past. Houd er wel rekening mee dat al deze producten ervoor zorgen dat u op het moment van afsluiten (tijdelijk) minder besteedbaar inkomen hebt, u moet immers geld afdragen aan de verzekeringmaatschappij. Voordeel is wel dat met een lijfrente eerder stoppen met werken tot de mogelijkheid behoort.

Verzekeringsmaatschappijen overzichtelijk op een rij

Op deze website willen wij een helder overzicht geven van alle mogelijkheden die hebt rondom uw pensioen. Uw pensioen kan u onderbrengen bij verschillende bedrijven en pensioenfondsen, zoals het ABP pensioenfonds.. Alle bedrijven die op deze website genoemd worden zijn erkend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Alle bedrijven zijn tevens aangesloten bij Kifid, de onafhankelijke geschillencommissie voor financiële instellingen.

Onafhankelijk en transparant

Op deze website willen wij alle aanbieders in Nederland van een pensioen producten en pensioen gerelateerde producten bespreken. U kan vervolgens zelf uw pensioen berekenen.

Uw mening telt! Hebt u ervaring met een van de genoemde pensioen bedrijven? Of staat het pensioen bedrijf waar u voor werkt er niet bij? Neem dan contact op met de redactie van Mijn Getal!
Dan zullen wij uw ervaringen met pensioen graag verwerken op deze website.

Geld in pensioen BV onbereikbaar?

Het is een groot misverstand dat het geld dat u onderbrengt in een pensioen BV onbereikbaar is. Zeker indien u uw pensioen in eigen beheer middels uw pensioen BV beheert, is uw geld veelal eenvoudig opvraagbaar. Soms zijner wel kosten verbonden aan het liquide maken van uw pensioengeld.

Het is soms ook mogelijk een pensioen BV onder te brengen bij een verzekeraar. Groot voordeel daarvan is dat u minder rompslomp hebt met de administratie van de BV.

Pensioengeld altijd nuttig

Sommige mensen denken dat pensioengeld weggegooid geld is. In normale gevallen is het pensioengeld nooit weg gegooid geld. U kan immers in normale gevallen vanaf uw 65e levensjaar gaan genieten van de maandelijkse pensioen uitkeringen.

Pensioen advies

Pensioen advies

Goed geregeld via pensioen advies

Laat u goed voorlichten via pensioen advies om voldoende geld te hebben tijdens uw oude dag! Gedurende uw werkende bestaan bouwt u standaard AOW op en dat wordt veelal aangevuld met een pensioenregeling. Het kan echter zijn dat u aanvullend iets wilt doen om meer geld tijdens uw pensioen te hebben.

Het is dan van belang om tijdig pensioen advies in te schakelen zodat u kunt sparen voor later. Hoe kunt u het beste voor later sparen door de pensioen advies te nemen?

Pensioen sparen gedurende werken

Een standaard pensioen wordt geregeld via uw werk waaraan u veelal verplicht bent om aan mee te werken. Een deel van uw inkomen wordt ingestort in een verzekering waarmee uw pensioen wordt opgebouwd. Er is echter gebleken dat de opbouw van de pensioen voorraad dermate te kort heeft geschoten waardoor financieringstekorten zijn ontstaan. Het betekent dat pensioenen worden bevroren of zelfs gekort. Om te voorkomen dat dit u ook overkomt zorgt u ervoor dat u aanvullend pensioen advies krijgt. Door een extra regeling voor uzelf te nemen kunt u er wel voor zorgen dat u voldoende geld op uw oude dag heeft.

Lijfrente pensioen advies

Een structurele manier van sparen doet u via inleg van uw bruto inkomen. Een lijfrente polis houdt in dat u onbelast kapitaal voor later opbouwt en dat werkt extra gunstig. U heeft twee manieren van sparen namelijk via een uitgestelde lijfrente polis of via banksparen via uw eigen bankinstelling. Beide methoden bieden de mogelijkheid om belasting vrij te sparen zodat u daar op termijn goed van kunt leven. Schakel pensioen advies tijdig in zodat u de beste pensioen opbouw kunt realiseren.

Eerder met pensioen gaan

Naast sparen voor extra geld tijdens uw pensioen kunt u ook kapitaal opbouwen om eerder met pensioen te gaan. Start u tijdig met sparen of kunt u een gouden handdruk instorten dan kunt u daarmee mogelijk voor de pensioengerechtigde leeftijd stoppen met werken. Het biedt u de gelegenheid om meer van het leven te gaan genieten. Pensioen advies kan precies voor u uitrekenen hoeveel u vooraf van uw bruto inkomen per maand moet inleggen om een bepaalde uitkering per maand te verkrijgen. Schakel pensioen advies in om uw pensioen beter te regelen.

Meer uit inkomen halen

U heeft een beperkt inkomen en daar moet u alles van regelen. Omdat bij de inleg in de uitgestelde lijfrente polis geen belasting wordt geheven heeft u daarover direct veel voordeel. U hoeft dus bijvoorbeeld over 100 euro inleg geen 42 euro belasting te betalen. Oftewel u spaart veel sneller dan gewoon via uw betaalrekening. Bovendien is rente op rente vrijgesteld van belastingheffing. Zodoende kunt u via lijfrente sparen een leuke pot voor uw pensioen opbouwen.

Pensioen advies: beter pensioen regelen

Door gebruik te maken van pensioen advies regelt u een goede oudedagsvoorziening. Des te meer geld u per maand ontvangt des te beter zult u het hebben. Het kan inhouden dat u vaker of langere reizen maakt of dat u uw kleinkinderen meer geld geeft. Doe uw voordeel en schakel pensioen advies in.

Pensioenpremie berekenen Pggm

Pensioenpremie berekenen Pggm

Financiële zekerheid: pensioenpremie berekenen PGGM

Om zekerheid te hebben omtrent voldoende inkomen tijdens de oude dag laat u de pensioenpremie berekenen PGGM doen! Gedurende uw werkende bestaan dient u een deel van uw bruto inkomen apart te leggen voor als u met pensioen wilt gaan.

De standaard AOW is onvoldoende en dus dient u extra geld ter beschikking te hebben. Het houdt in dat u vooraf een pensioenpremie planning moet doen gebaseerd op uw huidige salaris. Door de pensioenpremie berekenen PGGM te doen kun u precies zien wat de verwachting is hoeveel u uw AOW moet aanvullen.

Waarom pensioenpremie berekenen PGGM?

Werkt u waarbij u altijd volledig in dienst bent dan heeft u recht op een volledig AOW. Omdat dit onvoldoende is om van te leven dient u het met een pensioen aan te vullen. Juist omdat is gebleken dat de dekkingsgraad bij vele verzekeraars ongunstig is, doet u er nu verstandig aan om aanvullend te sparen. Door de pensioenpremie berekenen PGGM uit te laten voeren krijgt u beter inzicht in wat u moet inleggen en waar u met redelijke betrouwbaarheid recht op heeft. Iedere euro dat u eerder inlegt zorgt ervoor dat:

 • u extra snel spaart voor uw pensioen;
 • u in principe minder per maand hoeft in te leggen om een hoog eindkapitaal voor uw pensioenuitkering te verkrijgen.

Wanneer pensioenpremie berekenen PGGM uitvoeren?

Zodra u voor het eerst gaat werken krijgt u reeds te maken met uw pensioen. Het klinkt snel, maar des te eerder u gaat nadenken over uw pensioen des te gunstiger is het voor het gespaarde vermogen. Door tijdig de pensioenpremie bij PGGM uit te laten rekenen weet u wat u aan onkosten per maand moet maken om toch een goed pensioen te hebben.

Pensioenpremie op basis van salaris

Om de hoogte van de pensioenpremie te kunnen uitrekenen heeft u een basis inkomen nodig. PGGM gaat er vanuit dat u langdurig in dienst zult blijven waardoor u geruime tijd pensioenpremie voor uw oude dag blijft afdragen. Op basis daarvan en de verwachte opbrengsten kan worden bepaald hoeveel pensioenpremie u feitelijk per maand moet afdragen. Het zorgt ervoor dat u enige zekerheid hebt omtrent de hoogte van uw pensioen en hoe ruim u het daarbij hebt.

Persoonlijke wensen voor pensioen

Standaard zult u een aanvullend pensioen via de werkgever regelen. Het kan echter zijn dat u aanvullende wensen of ideeën hebt aangaande de invulling van uw pensioen. Denk aan een extraatje zodat u meer leuke dingen kunt doen of dat u eerder wilt stoppen met werken. In dat geval dient u een aanvullende pensioenregeling aan te gaan zodat u die wensen goede invulling kunt geven. Het kan betekenen dat u een extra lijfrentepolis via PGGM gaat afsluiten zodat u eerder met pensioen kunt gaan.

Pensioenpremie berekening PGGM aanvragen

Wat uw wensen omtrent uw oude dag ook zijn, via PGGM kunt u een berekening van uw situatie laten doen. Door de pensioenpremie berekenen PGGM weet u hoeveel u bruto per maand moet inleggen zodat u voldoende inkomen tijdens uw pensioen of bij het eerder stoppen met werken hebt. Laat u uitvoerig informeren door de pensioenpremie berekenen PGGM te doen.

Maandlasten berekenen

Maandlasten berekenen

Hoe berekening ik mijn maandlasten na mijn pensioen?

Om te kunnen bepalen hoeveel geld u nodig heeft na uw pensioen is het heel belangrijk om te weten wat uw maandlasten zijn.

Het gaat hierbij om de kosten die goed in te schatten zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Gas Water licht,
 • Huur of hypotheek,
 • Verzekeringen,
 • Wegenbelasting,
 • telefoonrekening,
 • abonnementen,
 • woonbelastingen.

Daarnaast moet u ook een inschatting maken van de kosten van

 • eten,
 • drinken en
 • vrije tijdsbesteding.

Pas dan is het mogelijk om te bepalen hoeveel u nodig heeft of overhoudt.

Geen sociale premies meer

U heeft genoeg betaald als u 65 bent, zegt de overheid. Dat betekend dat u geen sociale premies meer betaalt. Deze premies worden normaal gesproken door de overheid geïnd via de belastingheffing. Tot uw 65e betaald u over de eerste 32.127 euro aan inkomsten maar liefst 31,15% oftewel 10.007 euro aan premies. Vanaf uw 65e is dit percentage nog maar 13,25% (4.257 euro). Dit betekend dus dat u na uw 65e voor 82 euro net zoveel brood kan kopen, als een voor uw 65e met 100 euro. Daarom wordt als regel aangehouden dat uw inkomen na pensioen ongeveer 70% van uw laatste inkomen moet zijn om niet achteruit te gaan que inkomen.

Hoeveel kost uw woning?

Uw huis kost geld in de vorm van huur of hypotheekrente/aflossing. Als u een koophuis heeft, hoeveel heeft u tegen die tijd afgelost? Houdt er ook rekening mee dat u geen sociale premies meer hoeft te betalen na uw 65e, maar dat u deze ook niet meer kunt aftrekken van de belasting. Huurt u een huis, houdt dan rekening met de gemiddelde huurpijsstijging. Bij de kosten van uw woning moet u rekening houden met de gemeentelijke belastingen, de huur of hypotheek, maar ook met de onderhoudskosten van uw huis. Kijk naar de afgelopen jaren en neem daar een gemiddelde van.

Hoeveel voor dagelijkse aankopen?

Hoeveel koopt u nu aan voedsel, eten, meubels en gaat daar verandering in komen na uw pensioen? Het kan zijn dat u altijd een pak aan moet als u naar het werk gaat, dat is niet meer nodig na uw pensioen, dus dat scheelt geld. U zult niet meer in de bedrijfskantine lunchen, maar thuis. Ook dat kan geld schelen. U bent aan de andere kant meer thuis, dus zal de verwarming en het licht vaker aanstaan. Kijk wat u momenteel gebruikt en neem dat als uitgangspunt. U heeft ook dromen die u niet heeft kunnen uitvoeren vanwege een drukke baan. Is dat een verre vakantie? een jaar in het buitenland? Die mooie sportauto?

Maak uw dromen waar!

Als u bent gestopt met werken is het het moment om deze dromen uit te voeren. Zorg dat hier geld voor over is. Wilt u vantevoren een ruim bedrag sparen, of wilt u tegen die tijd genoeg geld overhouden om deze dromen te realiseren. Dit zijn belangrijke zaken om mee te nemen.

Vaak is 70% van uw laatstverdiende loon voldoende na uw 65e, maar het kan zijn dat uw wensen na deze leeftijd veranderen. Ook is er een verschil of u hetzelfde betaald voor uw huurhuis als daarvoor of in een inmiddels afgelost huis woont. Wat voor de één toereikend is, is voor de ander volstrekt onvoldoende. Haalt u de 70% niet, dat wordt er gesproken over een pensioentekort of een pensioengat.

Pensioen in eigen pensioenbv opbouwen

Pensioen in eigen pensioenbv opbouwen

Pensioen opbouwen in eigen pensioen BV

Een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van een BV, mag zijn eigen pensioen opbouwen in de eigen BV. Een normale werknemer mag dat normaal gesproken niet. Een werknemer dient zijn pensioen op te bouwen via een erkende pensioenverzekeraar. Deze bepalingen zijn vastgelegd in de PensioenWet.

De Pensioen Wet schrijft voor onder welke voorwaarden een DGA zijn pensioen in eigen beheer mag opbouwen. De DGA is niet verplicht zijn pensioen in eigen beheer op te bouwen. De DGA mag ook besluiten zijn pensioen geheel of gedeeltelijk onder te brengen bij een door de overheid erkend pensioenbedrijf, zoals Nationale Nederlanden, Zwitserleven of Delta Lloyd.

De voordelen van het opbouwen van DGA-pensioen in eigen beheer worden hieronder besproken. Ook de wijze waarop de pensioen opbouw kan worden gerealiseerd worden besproken.

Voordeel: een beter cashflow in eigen BV

Een groot voordeel voorde DGA bij het in eigen beheer opbouwen van pensioen, is dat het benodigde kapitaal in het beheer de eigen BV blijft. Het benodigde kapitaal van de pensioen aanspraken kan naar eigen inzicht worden belegd. De ondernemer kan besluiten het kapitaal in de feitelijke onderneming te steken. Het voordeel daarvan is, dat de ondernemer niet naar een bank hoeft voor het aantrekken van extra kapitaal. Bij het aantrekken van geld via een bank zal rente moeten worden betaald. Bij het financieren van de eigen onderneming is deze rente betaling aan de bank niet nodig. Nadeel is dat het risico voor de ondernemer groot is, indien de onderneming niet levensvatbaar is. Indien de onderneming failliet gaat, is de ondernemer zijn pensioen ook kwijt.

Pensioen opbouw met onroerend goed

Daarom kiezen veel ondernemers ervoor het kapitaal van de pensioenaanspraken te investeren in onroerend goed. Denk hierbij aan het kantoorpand waarin de BV is gevestigd. Mocht de BV failliet gaan, dan heeft het onroerend goed nog waarde. Het investeren van het kapitaal voor pensioen in een eigen kantoorpand heeft daarmee nog een tweede voordeel voor de cashflow positie van de onderneming: de maandelijkse kosten voor het gebruik van de kantoorruimte, zoals huur, vloeit weer in de eigen onderneming. De huur voor het gebruik van kantoorruimte wordt immers niet aan een derde betaald, maar de ondernemer betaalt dit geld aan zichzelf.

Pensioen en echtscheiding

Weinig ondernemers staan stil bij de problemen die ontstaan bij een echtscheiding. De echtgenoot of echtgenote kan recht hebben op een deel van de toekomstige pensioen aanspraken van de ondernemer. Zeker indien de echtgenoot niet werkt, maar volledig leeft op het DGA salaris van de ondernemer. De rechter heeft in het verleden uitspraken gedaan waarin de ondernemer een deel van de pensioen aanspraken moet uitbetalen aan de ex-echtgenoot. In sommige gevallen moet deze aanspraak direct worden uitgekeerd aan de ex-echtgenoot. Probleem daarbij is dat de pensioenBV dan wel moet beschikken over voldoende liquide middelen. Het geld dient dan vrij opneembaar te zijn. In sommige gevallen heeft de pensioen bv de kantoorruimte moeten verkopen, ten einde over voldoende liquide middelen te kunnen beschikken.

Elk pensioen is uniek

Elke situatie voor pensioen opbouw is uniek. Denk aan aspecten zoals:

 • leeftijd van de ondernemer
 • levensstandaard van de ondernemer
 • pensioen opbouw in het verleden (of het gebrek daaraan)

Raadpleeg daarom altijd een erkend financieel adviseur, zoals een adviseur op het gebied van Employee Benefits

Pensioen premie

Pensioen premie

Wanneer krijg ik pensioen

In Nederland zijn er wettelijk een aantal zaken geregeld, om op uw oude dag recht te hebben op een inkomen. Dit inkomen bestaat in eerste instantie uit de A.O.W ( Algemene OuderdomsWet).

Dit is een standaard bedrag waar iedere officiële inwoner van Nederland vanaf zijn of haar 65ste recht op heeft. Echter, deze A.O.W is een minimum bedrag, zodat u in ieder geval in uw eerste levensbehoeften kunt voorzien. Ruim en onbezorgd leven van alleen een A.O.W. is niet mogelijk.

Daarom is er naast een A.O.W. een wettelijke bepaling dat, indien u werkt, er door uw werkgever pensioenpremie betaald wordt. Op deze manier bouwt u over de gewerkte jaren pensioen op, zodat u op uw 65ste een extra aanvulling op de A.O.W. krijgt.

Wat kost een pensioenpremie

De kwaliteit van het soort pensioenregeling, bepaald de kosten. Verder is de gemiddelde leeftijd en of u een man of vrouw bent van invloed. Naast al deze invloeden is uiteraard het soort pensioenfonds waar je aan deelneemt van groot belang. Pensioenfondsen die veel risico met zich meebrengen, omdat er veel wordt gespeculeerd en belegd, zijn veelal goedkoper. Door deze risico acceptatie, geeft u het pensioenfonds namelijk de gelegenheid om enorme winsten te maken, zodat die zichzelf terugverdiend. De keer zijde van de medaille houdt echter in, dat wanneer het tegenvalt, u ook jaren voor niets pensioenpremie kunt hebben betaald. Heeft u echter een pensioenregeling waarbij u geen risico loopt en u zeker bent van rendement, zullen de kosten van de pensioenpremie duurder zijn.

Kan de pensioenpremie veranderen

Een pensioenpremie kan wel veranderen, maar daar gaan wel een paar jaren overheen. Het bestuur van een pensioenfonds stelt namelijk in de meeste gevallen een gemiddelde premie vast, die dan gedurende een bepaalde periode betaald moet worden. In die periode wordt dan regelmatig gecontroleerd of de premie die u betaald, overeenkomt met de premie die nodig zal zijn voor uw pensioen opbouw. Het is niet ongebruikelijk dat de vaststaande periodes 3 tot 5 jaar duren.

Wie betaalt de pensioenpremie

Het grootste gedeelte van de pensioenpremie wordt door uw werkgever betaald. Een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van de sector waar u in werkt. Het gedeelte dat uw werkgever betaalt wordt ingehouden op uw salaris en hier hoeft geen belasting over betaald te worden. Vroeger schommelde de af te dragen premie tussen de 0 en 25% van het salaris. Tegenwoordig bedraagt de pensioenpremie veelal 15%, waarvan de werkgever 10% betaalt en u 5%.

Hoe pensioenpremie berekenen

De pensioenpremie die u betaalt wordt iedere maand op uw salarisstrook vermeld. Op uw salarisstrook staat namelijk precies vermeld welk bedrag er voor uw pensioen gereserveerd wordt. Wilt u echter voor meer zekerheid en precies weten hoe het zit en hoe het wordt berekend, dan kunt u contact opnemen met uw werkgever, deze kan u namelijk met 100% nauwkeurigheid vertellen hoe de premie berekend wordt en wat er voor u gereserveerd wordt. Daarnaast sturen de meeste pensioenfondsen om de zoveel jaar een compleet overzicht.

Eerder stoppen met werken

Eerder stoppen met werken

De pensioengerechtigde leeftijd

U wilt eerder stoppen met werken? Dat kan! In Nederland ligt de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar. Dit houdt in dat men doorgaans verplicht is om door te werken tot het 65e levensjaar.

Pas na het 65e levensjaar kan men gaan genieten van het welverdiende pensioen. Het is in principe mogelijk om te stoppen voordat men de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt maar de meeste mensen werken gewoon totdat ze 65 jaar zijn.

We zullen hier de mogelijkheden bespreken om toch eerder te kunnen stoppen met werken.

Extra sparen om eerder met pensioen te gaan

De eerste mogelijkheid die men heeft om eerder met pensioen te gaan is door extra te sparen. Door middel van het extra sparen kunt u het pensioengat opvullen dat er ontstaat wanneer men van plan is om eerder te stoppen met werken. Zo wordt de periode overbrugt tussen het moment dat u stopt met werken en het moment dat u recht heeft op een pensioensuitkering. De meeste pensioenregelingen hebben de mogelijkheid om bij te sparen.

Pensioen eerder in laten gaan

Een andere mogelijkheid waarvan mensen gebruik kunnen maken wanneer ze eerder willen stoppen met werken is door het persioen eerder in te laten gaan. Wanneer u hiervoor kiest dan moet u er echter wel rekening mee houden dat u dat minder pensioen zult ontvangen. Over het algemeen zult u merken dat het pensioen waar u recht op heeft zo’n 8% afneemt per jaar dat u eerder wilt stoppen met werken. Ook mist u de AOW in de jaren voor uw 65e levensjaar wanneer u uw pensioen eerder wilt laten ingaan.

De levensloopregeling

Sinds 1 januari 2006 kunnen mensen gebruik maken van de levensloopregeling. Met deze levensloopregeling sparen mensen in principe voor vrije tijd. Deze vrije tijd kan vervolgens gebruikt worden voor het eerder stoppen met werken. Met de levensloopregeling spaart u van uw brutosalaris om een verlofperiode te kunnen financieren en dit bedrag kan gestort worden op een speciale spaarrekening of in een levensverzekering.

Het prepensioen

Het prepensioen is het pensioen dat u ontvangt wanneer u eerder met pensioen gaat dan normaal gesproken gebruikelijk is. Stel dat u op uw 63e levensjaar wilt stoppen met werken dan zult u dus van uw 63e tot uw 65e uw prepensioen ontvangen. U kunt het prepensioen overleggen met uw werkgever maar u kunt het ook zelf regelen door een lijfrente of een goede persoonlijke pensioenpolis af te sluiten.

Berekening pensioen opbouw

Berekening pensioen opbouw

Vormen pensioen overeenkomst

Een goed pensioen is belangrijk voor elke Nederlander. Een goed pensioen zorgt er immers voor dat je ook na het pensioneren nog inkomen hebt. Een goed pensioen zorgt er dus voor dat jij in financieel opzicht voor jezelf kan blijven zorgen. Het is daarbij wel van belang dat je een waardevast pensioen opbouwt. Het kan immers zo zijn dat de koopkracht van het pensioen lager is op het moment van pensionering, dan op het moment van afsluiten van de pensioen afspraken.

Vele Nederlanders bouwen een pensioen op via de werkgever. De werkgever maakt afspraken met een of meer pensioen aanbieders. De werkgever laat de werknemer vervolgens zelf een keuze maken bij welke aanbieder het pensioen ondergebracht moet worden. Sommige werkgever helpen de medewerker bij het maken van de juiste keuze voor het pensioen..

Er zijn namelijk nogal veel keuzes te maken, voordat een pensioen echt goed past bij de individuele eisen en wensen. Naast deze keuzes voor een goed pensioen zijn er ook variabelen die van grote invloed zijn op het pensioen, maar die niet makkelijk te beïnvloeden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de carrière ontwikkeling of arbeidsongeschiktheid.

Carrière ontwikkeling en pensioen

Wist u dat de gemiddelde Nederlander een jaarinkomen heeft van 36.000 euro bruto? Deze gemiddelde Nederlander wordt ook wel aangeduid met Jan Modaal of Stef Standaard.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat Jan Modaal op het hoogte punt van zijn carriere vaak iets meer verdient dan 36.000 euro bruto per jaar. In alle jaren voor en na het hoogte punt van de carriere verdient Jan Modaal een beduidend lager inkomen.

Voor iedere Nederlander begint de opbouw van het pensioen op het 25e levensjaar. Dan heb je 40 jaren te werken tot je 65e levensjaar. In het 65e levensjaar mag iedereen met pensioen. (Dit wordt wellicht verhoogd naar 67 jaar). In deze 40 jaar bouwt iedere Nederlander 70% pensioen op. Elke Nederlander heeft recht op AOW, welke 30% van het pensioen vormt. Het via de werkgever opgebouwde werknemerspensioen vormt samen met de AOW 100% van het gehele ouderdomspensioen.

De ontwikkeling van een loopbaan is van grote invloed op pensioen aanspraken. Op je 25e moet je deze keuzes al maken, terwijl je nog idee hebt over jouw verloop van jouw loopbaan. Een lastig dilemma? Valt mee. Er zijn vele mogelijke pensioen afspraken te maken., zoals:

 • Middelloon regeling
 • Eindloon regeling

Middelloon pensioen regeling

Bij een middelloon wordt een gemiddelde genomen van alle jaarsalarissen. Dit gemiddelde is het salaris waarop het pensioen gebaseerd zal worden. Een pensioengerechtigde die in de laatste vijf jaren van zijn loopbaan een zeer hoog salaris krijgt, zal daar na zijn pensioen weinig van kunnen genieten.

Eindloon regeling pensioen

Bij de eindloon regeling pensioen is de situatie voor een pensioengerechtigde die pas laat carrière maakt zeer gunstig. Zoals de term ‘Eindloon regeling’ al zegt: het pensioen wordt bepaald aan de hand van het salaris in het laatste jaar (of de laatste jaren).En dat is een enorm verschil met de middelloon regeling. Ga er dus vanuit dat een normale werkgever niet zomaar een eindloonregeling zal aanbieden. Dat kan de werkgever heel veel geld kosten.

Pensioen en inflatie

Een van de factoren die pensioen aanspraken negatief beïnvloeden is: inflatie. Inflatie zorgt ervoor dat het jaarlijks minder waard wordt. Anders gezegd, indien in jaar A de inflatie 2% bedraagt, dan is de koopkracht in jaar B met 2% gedaald. Je kan dus minder kopen voor het zelfde geld. Anders gezegd: alle producten zijn gemiddeld 2% duurder geworden.

Pensioen communicatie

Pensioen communicatie

De overheid heeft wetgeving ingesteld die pensioenverstrekkers verplicht tot het hanteren van allerlei kwalitatieve normen bij het verstrekken van het Uniforme Pensioen Overzicht.

Duidelijkheid

Uw pensioenverstrekker is verplicht een duidelijk te begrijpen overzicht te verstrekken, met alle benodigde informatie elementen. Regelmatig voeren de meeste pensioenfondsen deelnemersonderzoeken uit om te checken of deelnemers het jaarlijks verstrekte overzicht duidelijk genoeg vinden of dat er verbeteringen mogelijk zijn.

Tijdigheid

In de Pensioenwet is exact vastgelegd aan welke termijnen verstrekkers moeten voldoen voor alle denkbare informatie documenten. Een pensioenfonds is bijvoorbeeld verplicht om binnen 3 maanden na indiensttreding van een werknemer een brief te versturen naar deze werknemer over zijn of haar pensioenaanspraken. Verder dient het Uniforme Pensioen Overzicht eenmaal per jaar verstrekt te worden voor 1 oktober van het betreffende jaar.

Juistheid

Het behoeft geen uitleg dat de verstrekte gegevens voor het UPO juist moeten zijn en in overeenstemming met de pensioenovereenkomst. Maar daarnaast moeten ook alle specifieke gegevens van de werknemer kloppen.

Volledigheid

Uiteraard dient de pensioenverstrekker volledig te zijn in de verstrekking van informatie. Voor specifieke documenten zijn dan ook een aantal informatie elementen vastgelegd waaraan minimaal moet worden voldaan.

Uniform Pensioen Overzicht

Naast het Uniforme Pensioen Overzicht dat U jaarlijks ontvangt van Uw pensioenverstrekker kunt U ook kijken hoe het ervoor staat met Uw pensioen op mijnpensioenoverzicht.nl

Stichting Pensioenregister

Deze website wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister en is tot stand gekomen door samenwerking van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en alle pensioenverstrekkers in Nederland.
Hier vindt u ook de laatste wetgeving ten aanzien van pensioenen, maar bijvoorbeeld ook alle wijzigingen ten aanzien van het verhogen van de AOW leeftijd.
Mocht U reeds van Uw pensioen genieten kunt u hier ook vinden welke pensioenverstrekkers hun pensioen en pensioenopbouw hebben verlaagd.