Browsed by
Categorie: pensioen

Hoofdpagina

Hoofdpagina

Pensioen opbouw raakt iedereen

Welkom op Mijn Getal. Elke Nederlander krijgt vroeg of laat te maken met Pensioen. Of je nu wilt of niet, keuzes rondom pensioen kunnen verstrekkende gevolgen hebben.

Bijna dagelijks wordt er reclame gemaakt op radio en TV voor pensioen. Denk aan de spotjes van Zwitserleven over ‘Het Zwitser leven Gevoel’, of de spotjes van RVS ‘als RVS adviseur kom ik graag bij de mensen thuis’, en natuurlijk Delta Lloyd met ‘zeker Delta Lloyd’. Ook andere aanbieders van pensioen producten maken reclame, denk aan:

 • Rabobank
 • ABN Amro
 • Delta Lloyd
 • Centraal beheer Achmea
 • Zwitserleven
 • SNS Reaal
 • RVS
 • ING
 • Nationale Nederlanden
 • Pensioenfonds PMT
 • En vele andere pensioen bedrijven

Nooit te laat voor pensioen opbouw

U bent nooit te laat om te beginnen met pensioen opbouw. Het is verstandig vroegtijdig te beginnen met het opbouwen van pensioen, want het belegd vermogen voor uw pensioen moet rendement kunnen maken. U mag beginnen met het opbouwen van pensioen vanaf uw 25e levensjaar.

Door het maken van rendement op de gereserveerde pensioen gelden, kan het vermogen voor uw pensioen groeien. Door het laten groeien van geld dat beschikbaar is voor uw pensioen, bent u staat een royale pensioenvoorziening op te bouwen.

Bent u niet op uw 25 e levensjaar begonnen met het sparen uw pensioen? Geen nood! Er zijn meer dan genoeg verzekeringen en polissen om dat te repareren, denk daarbij aan:

 • lijfrenteverzekeringen
 • koopsompolissen
 • kapitaalverzekeringen.
 • etc.

Bijna elke verzekeringsmaatschappij heeft wel een product dat bij u past. Houd er wel rekening mee dat al deze producten ervoor zorgen dat u op het moment van afsluiten (tijdelijk) minder besteedbaar inkomen hebt, u moet immers geld afdragen aan de verzekeringmaatschappij. Voordeel is wel dat met een lijfrente eerder stoppen met werken tot de mogelijkheid behoort.

Verzekeringsmaatschappijen overzichtelijk op een rij

Op deze website willen wij een helder overzicht geven van alle mogelijkheden die hebt rondom uw pensioen. Uw pensioen kan u onderbrengen bij verschillende bedrijven en pensioenfondsen, zoals het ABP pensioenfonds.. Alle bedrijven die op deze website genoemd worden zijn erkend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Alle bedrijven zijn tevens aangesloten bij Kifid, de onafhankelijke geschillencommissie voor financiële instellingen.

Onafhankelijk en transparant

Op deze website willen wij alle aanbieders in Nederland van een pensioen producten en pensioen gerelateerde producten bespreken. U kan vervolgens zelf uw pensioen berekenen.

Uw mening telt! Hebt u ervaring met een van de genoemde pensioen bedrijven? Of staat het pensioen bedrijf waar u voor werkt er niet bij? Neem dan contact op met de redactie van Mijn Getal!
Dan zullen wij uw ervaringen met pensioen graag verwerken op deze website.

Geld in pensioen BV onbereikbaar?

Het is een groot misverstand dat het geld dat u onderbrengt in een pensioen BV onbereikbaar is. Zeker indien u uw pensioen in eigen beheer middels uw pensioen BV beheert, is uw geld veelal eenvoudig opvraagbaar. Soms zijner wel kosten verbonden aan het liquide maken van uw pensioengeld.

Het is soms ook mogelijk een pensioen BV onder te brengen bij een verzekeraar. Groot voordeel daarvan is dat u minder rompslomp hebt met de administratie van de BV.

Pensioengeld altijd nuttig

Sommige mensen denken dat pensioengeld weggegooid geld is. In normale gevallen is het pensioengeld nooit weg gegooid geld. U kan immers in normale gevallen vanaf uw 65e levensjaar gaan genieten van de maandelijkse pensioen uitkeringen.

Pensioenpremie berekenen Pggm

Pensioenpremie berekenen Pggm

Financiële zekerheid: pensioenpremie berekenen PGGM

Om zekerheid te hebben omtrent voldoende inkomen tijdens de oude dag laat u de pensioenpremie berekenen PGGM doen! Gedurende uw werkende bestaan dient u een deel van uw bruto inkomen apart te leggen voor als u met pensioen wilt gaan.

De standaard AOW is onvoldoende en dus dient u extra geld ter beschikking te hebben. Het houdt in dat u vooraf een pensioenpremie planning moet doen gebaseerd op uw huidige salaris. Door de pensioenpremie berekenen PGGM te doen kun u precies zien wat de verwachting is hoeveel u uw AOW moet aanvullen.

Waarom pensioenpremie berekenen PGGM?

Werkt u waarbij u altijd volledig in dienst bent dan heeft u recht op een volledig AOW. Omdat dit onvoldoende is om van te leven dient u het met een pensioen aan te vullen. Juist omdat is gebleken dat de dekkingsgraad bij vele verzekeraars ongunstig is, doet u er nu verstandig aan om aanvullend te sparen. Door de pensioenpremie berekenen PGGM uit te laten voeren krijgt u beter inzicht in wat u moet inleggen en waar u met redelijke betrouwbaarheid recht op heeft. Iedere euro dat u eerder inlegt zorgt ervoor dat:

 • u extra snel spaart voor uw pensioen;
 • u in principe minder per maand hoeft in te leggen om een hoog eindkapitaal voor uw pensioenuitkering te verkrijgen.

Wanneer pensioenpremie berekenen PGGM uitvoeren?

Zodra u voor het eerst gaat werken krijgt u reeds te maken met uw pensioen. Het klinkt snel, maar des te eerder u gaat nadenken over uw pensioen des te gunstiger is het voor het gespaarde vermogen. Door tijdig de pensioenpremie bij PGGM uit te laten rekenen weet u wat u aan onkosten per maand moet maken om toch een goed pensioen te hebben.

Pensioenpremie op basis van salaris

Om de hoogte van de pensioenpremie te kunnen uitrekenen heeft u een basis inkomen nodig. PGGM gaat er vanuit dat u langdurig in dienst zult blijven waardoor u geruime tijd pensioenpremie voor uw oude dag blijft afdragen. Op basis daarvan en de verwachte opbrengsten kan worden bepaald hoeveel pensioenpremie u feitelijk per maand moet afdragen. Het zorgt ervoor dat u enige zekerheid hebt omtrent de hoogte van uw pensioen en hoe ruim u het daarbij hebt.

Persoonlijke wensen voor pensioen

Standaard zult u een aanvullend pensioen via de werkgever regelen. Het kan echter zijn dat u aanvullende wensen of ideeën hebt aangaande de invulling van uw pensioen. Denk aan een extraatje zodat u meer leuke dingen kunt doen of dat u eerder wilt stoppen met werken. In dat geval dient u een aanvullende pensioenregeling aan te gaan zodat u die wensen goede invulling kunt geven. Het kan betekenen dat u een extra lijfrentepolis via PGGM gaat afsluiten zodat u eerder met pensioen kunt gaan.

Pensioenpremie berekening PGGM aanvragen

Wat uw wensen omtrent uw oude dag ook zijn, via PGGM kunt u een berekening van uw situatie laten doen. Door de pensioenpremie berekenen PGGM weet u hoeveel u bruto per maand moet inleggen zodat u voldoende inkomen tijdens uw pensioen of bij het eerder stoppen met werken hebt. Laat u uitvoerig informeren door de pensioenpremie berekenen PGGM te doen.

Pensioen premie

Pensioen premie

Wanneer krijg ik pensioen

In Nederland zijn er wettelijk een aantal zaken geregeld, om op uw oude dag recht te hebben op een inkomen. Dit inkomen bestaat in eerste instantie uit de A.O.W ( Algemene OuderdomsWet).

Dit is een standaard bedrag waar iedere officiële inwoner van Nederland vanaf zijn of haar 65ste recht op heeft. Echter, deze A.O.W is een minimum bedrag, zodat u in ieder geval in uw eerste levensbehoeften kunt voorzien. Ruim en onbezorgd leven van alleen een A.O.W. is niet mogelijk.

Daarom is er naast een A.O.W. een wettelijke bepaling dat, indien u werkt, er door uw werkgever pensioenpremie betaald wordt. Op deze manier bouwt u over de gewerkte jaren pensioen op, zodat u op uw 65ste een extra aanvulling op de A.O.W. krijgt.

Wat kost een pensioenpremie

De kwaliteit van het soort pensioenregeling, bepaald de kosten. Verder is de gemiddelde leeftijd en of u een man of vrouw bent van invloed. Naast al deze invloeden is uiteraard het soort pensioenfonds waar je aan deelneemt van groot belang. Pensioenfondsen die veel risico met zich meebrengen, omdat er veel wordt gespeculeerd en belegd, zijn veelal goedkoper. Door deze risico acceptatie, geeft u het pensioenfonds namelijk de gelegenheid om enorme winsten te maken, zodat die zichzelf terugverdiend. De keer zijde van de medaille houdt echter in, dat wanneer het tegenvalt, u ook jaren voor niets pensioenpremie kunt hebben betaald. Heeft u echter een pensioenregeling waarbij u geen risico loopt en u zeker bent van rendement, zullen de kosten van de pensioenpremie duurder zijn.

Kan de pensioenpremie veranderen

Een pensioenpremie kan wel veranderen, maar daar gaan wel een paar jaren overheen. Het bestuur van een pensioenfonds stelt namelijk in de meeste gevallen een gemiddelde premie vast, die dan gedurende een bepaalde periode betaald moet worden. In die periode wordt dan regelmatig gecontroleerd of de premie die u betaald, overeenkomt met de premie die nodig zal zijn voor uw pensioen opbouw. Het is niet ongebruikelijk dat de vaststaande periodes 3 tot 5 jaar duren.

Wie betaalt de pensioenpremie

Het grootste gedeelte van de pensioenpremie wordt door uw werkgever betaald. Een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van de sector waar u in werkt. Het gedeelte dat uw werkgever betaalt wordt ingehouden op uw salaris en hier hoeft geen belasting over betaald te worden. Vroeger schommelde de af te dragen premie tussen de 0 en 25% van het salaris. Tegenwoordig bedraagt de pensioenpremie veelal 15%, waarvan de werkgever 10% betaalt en u 5%.

Hoe pensioenpremie berekenen

De pensioenpremie die u betaalt wordt iedere maand op uw salarisstrook vermeld. Op uw salarisstrook staat namelijk precies vermeld welk bedrag er voor uw pensioen gereserveerd wordt. Wilt u echter voor meer zekerheid en precies weten hoe het zit en hoe het wordt berekend, dan kunt u contact opnemen met uw werkgever, deze kan u namelijk met 100% nauwkeurigheid vertellen hoe de premie berekend wordt en wat er voor u gereserveerd wordt. Daarnaast sturen de meeste pensioenfondsen om de zoveel jaar een compleet overzicht.

Pensioenplanner

Pensioenplanner

Pensioen planner

Helaas zijn er nog steeds teveel mensen die hun pensioen min of meer aan het toeval over laten, terwijl er zoveel mogelijkheden zijn om er zelf invloed op te hebben. Uw AOW uitkering en het pensioen opgebouwd door premiebetalingen van de werkgever zijn vaststaande gegevens, maar er zijn vele vormen denkbaar van het opbouwen van extra kapitaal ter aanvulling op het pensioen, waardoor u niet in het gevreesde pensioengat terecht komt.

Uniform Pensioen Overzicht

Het begint allemaal met inzicht verkrijgen over de status van uw pensioen. De overheid heeft daarom wetgeving in het leven geroepen in de Pensioenwet, die pensioen verstrekkers verplicht eens per jaar een overzicht te geven van uw opgebouwde pensioen.

Uniform pensioen Overzicht UPO

Met uw UPO en dat van uw eventuele partner kunt u bepalen wat uw gezinsinkomen is wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Het is echter complexe materie en u zult wellicht behoefte hebben aan advies. Immers, ook het hebben van een eigen woning, spaargeld of een beleggingsportefeuille zijn van invloed hierop. U kunt de hulp inroepen van een gespecialiseerde pensioenadviseur maar u kunt bijvoorbeeld ook terecht op pensioenkijker.nl.

Gezins inkomen

Pensioen inzicht

Kennis is macht en dat is zeker waar als het om pensioen gaat. Hoe eerder u aan de slag gaat met het plannen van uw pensioen, hoe meer tijd u heeft om in te grijpen als dat nodig mocht blijken te zijn. Daarnaast geldt dat als u een extra kapitaal wilt sparen ter aanvulling op AOW en pensioen het goedkoper is (lees lagere premies of stortingen) naarmate u er vroeger mee begint.