Browsed by
Categorie: Pensioenfondsen

Abp pensioen

Abp pensioen

ABP pensioen

Het ABP is het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en is het pensioenfonds dat het pensioen regelt voor de bedrijfstak overheid en het onderwijs.

In totaal zijn er rond de 2,2 miljoen mensen bij aangesloten waarvan 1,1 miljoen mensen actief deelnemen als premiebetalers. Daarmee is het ABP het grootste pensioenfonds van Nederland. Onder toezicht van de Nederlandse Bank wordt het ABP ook als een zeer betrouwbaar pensioen beschouwd.

Welke soorten uitkeringen kent het ABP en hoeveel keert eigenlijk de AOW op de pensioen gerechtigde leeftijd uit? Welke andere mogelijkheden heb je verder naast de AOW en ABP pensioen opbouw?

Op welke moment biedt het ABP inkomen?

Er zijn een aantal redenen waarbij het ABP tot uitkering komt:

 • Ouderdomspensioen uitkering voor mensen die geboren zijn voor 1950 conform de aflopende regeling FPU opgevolgd door het ABP Ouderdomspensioen;
 • Ouderdomspensioen uitkering voor mensen die geboren zijn na 1949 is er het ABP Keuze Pensioen;
 • Bij onverhoopte arbeidsongeschiktheid is er het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen;
 • Bij overlijden is er het ABP Nabestaanden Pensioen waarbij tot een levenslange uitkering komt indien het partnerschap voor het 65e levensjaar is aangegaan.
  Voor elke omstandigheid in uw leven zijn er door ABP dan ook maatregelen genomen om u van inkomen te blijven voorzien.

De Algemene Ouderdomswet regelt dat iedereen die de pensioen gerechtigde leeftijd heeft bereikt een minimum aan inkomen moet hebben. Iemand die alleen woont krijgt dan 70% van het netto minimumloon terwijl samen wonenden beide 50% van het netto minimumloon ontvangen.

ABP pensioen als aanvulling op de AOW

Dit is dus geen vetpot en daarom wordt het ABP gebruikt om de AOW aan te vullen tot een meer acceptabel niveau. Per maand wordt er dan een deel voor belasting van je inkomen ingehouden waarmee het ABP pensioen via beleggingen wordt gefinancierd. Het ABP kent naast de gewone opbouw voor het ABP pensioen eveneens het ABP Extra Pensioen fonds.

Het ABP Extra Pensioen

Bij het ABP Extra pensioen legt u een aanvullend deel van uw bruto salaris in, waarmee ABP eveneens op gedegen manier gaat beleggen. Voordeel is dat u hiermee het eventueel eerder stoppen met werken kun financieren, danwel u heeft naast uw AOW en het gewone ABP pensioen een aanvullend zakcentje. Dat is ook mooi omdat u zo uw kleinkinderen extra kunt verwennen, of u kunt met de pensioen gerechtigde leeftijd nog een mooie verre reis maken. Let wel dat er 0,6% over de opbrengsten wordt ingehouden.

Geen zorgen bij een dalende dekkingsgraad

In het verleden is wel gebleken dat ten tijde van recessie de dekkingsgraad wegens beleggingen dalen. Toch houdt het ABP vast aan het ingezette beleggingsstrategie aangezien de beleggingen worden gedaan voor de lange termijn. Op de lange termijn stijgt een belegging gemiddeld in waarde. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook zo blijven. Op de korte termijn als de beurzen het minder doen kan het wel zo zijn dat er een jaar geen correctie op de pensioenen wegens inflatie wordt gedaan om zo de balans te herstellen.

Pensioenfonds zorg en welzijn

Pensioenfonds zorg en welzijn

Pensioenfondsen in Nederland

Het grootste deel van de werkende beroepsbevolking is via de werkgever aangesloten bij een pensioenfonds. Het pensioenfonds waarbij een werknemer aangesloten is, hangt mede af van de branche waar een iemand werkzaam is. Sommige pensioenfondsen zijn zeer algemeen bekend, zoals het ABP pensioenfonds. Voor het grootste deel van de mensen in overheidsdienst geldt dat zij zijn aangesloten bij het ABP.

In onderstaand artikel zullen wij ons focussen op het pensioenfonds zorg en welzijn. Het blijkt namelijk dat de beleggingsresultaten van het pensioenfonds zorg en welzijn het hoogste rendement behaald hebben van de vijf grootste pensioenfondsen in Nederland.

De grootste pensioenfondsen hebben een belegd vermogen van wel € 400.000.000.000. €400 miljard. Dat is erg veel geld.

CBS

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het ABP € 237 miljard vermogen beheert. Pensioenfonds zorg en welzijn is een goede tweede met € 100 miljard.

Hoe komen deze pensioenfondsen aan zoveel geld? En hoe zorgen deze pensioenfondsen voor het gewenste beleggingsresultaat? Hieronder wordt getracht dat zo eenvoudig uit te leggen.

Alle pensioenfondsen op een rij

Andere bekende en minder bekende pensioenfondsen zijn:

 • pensioenfonds vervoer
 • pensioenfonds horeca
 • pensioenfonds detailhandel
 • pensioenfonds metaal en techniek (Metalektro PME)
 • pensioenfonds wonen
 • pensioenfonds voor de bouw
 • pensioenfonds zorg en welzijn

Rol van pensioenfondsen

De belangrijkste rol van een pensioenfonds is het beheren van spaargelden. Deze spaargelden worden betaald door medewerkers, met het oog om geld te reserveren. Zodat op enig moment in de toekomst de medewerker kan stoppen met werken. Op het moment dat iemand stopt met werken zal veelal het inkomen ook wegvallen. Zodra een inkomen wegvalt zal er een vervangend inkomen in de plaats moeten komen, want alle vaste lasten blijven meestal wel bestaan, ondanks dat het inkomen er niet meer is, zoals:

 • de hypotheek
 • de auto
 • de vakantie
 • nieuwe kleren
 • en nog veel meer

Maandelijkse premie afdracht

Een van de onderdelen van het brutosalaris is: pensioenpremie. Maandelijks stort de werkgever namens de werknemer een klein bedrag op de bankrekening van het pensioenfonds.

In normale gevallen start iemand op zijn 25e levensjaar met het opbouwen van pensioen. Tot op heden werkten de meeste mensen tot zijn of haar 65e levensjaar. Dat betekent dat er 40 jaar lang geld wordt gespaard bij een pensioenfonds. Je kan je voorstellen dat dat al heel veel geld is voor één persoon. Bij de grootste pensioenfondsen zijn vele honderdduizenden werknemers aangesloten. Zo komt een pensioenfonds dus aan zijn geld.

Rendement pensioenfondsen

Pensioenfonds zorg en welzijn zal moeten zorgen dat de hoeveelheid geld groeit. Dat doen zij onder andere door dit geld te beleggen in:

 • onroerend goed
 • aandelen
 • opties
 • edele metalen zoals zilver en goud

Bij een belegging in onroerend goed kan je je voorstellen dat het Pensioenfonds zorg en welzijn flatgebouwen met woningen en volledige winkelcentra kan kopen. Het pensioenfonds schakelt vervolgens een goede makelaar in, die zal zorgen voor nette huurders in de woningen en de bedrijfspanden.

Vermogensgroei pensioen fonds

De vermogensgroei van het Pensioenfonds zorg en welzijn wordt gerealiseerd door enerzijds de huur inkomsten, en anderzijds de waardestijging van het onroerend goed. Een reden waarom in de afgelopen jaren verschillende pensioenfondsen in de problemen kwamen (met het oog op de kredietcrisis) is dat de bedrijfspanden en woningen niet in een waardestijging hadden gerealiseerd, maar in waarde waren gedaald. En op enig moment moet het pensioenfonds het onroerend goed verkopen. Er gaan immers dagelijks mensen met pensioen dus het pensioenfonds moet op enig moment aan zijn financiële verplichtingen kunnen voldoen. Tijdens de krediet leek dat niet te kunnen.

Goed pensioen bij Zwitserleven

Goed pensioen bij Zwitserleven

Zwitserleven Pensioen

Zwitserleven is zeer bekend geworden met allerlei reclame spotjes over een goed pensioen. En dan met name een zorgeloos pensioen. Een pensioen waarvan de mensen die het pensioen via Zwitserleven hebben geregeld ook echt kunnen genieten. Dat genieten van het welverdiende pensioen wordt aangeduid met ‘het Zwitserleven gevoel’. En dat gevoel geeft niet elk pensioen. Althans, dat wordt in de reclame spotjes van Zwitser leven gesuggereerd.

Wist u dat Zwitserleven onderdeel is van SNS Reaal sinds april 2008? Zwitser leven heeft pensioenproducten, zoals:

 • pensioen voor werknemers,
 • pensioen voor werkgevers,
 • pensioen voor de DGA die pensioen in eigen beheer mag opbouwen

Een Zwitserleven pensioen wordt veelal afgesloten via een adviseur die bij u langs komt, thuis of op uw bedrijf. Deze adviseur kan u ook voorlichten over gevolgen voor uw pensioen bij scheiden en eventueel overlijden. En natuurlijk de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken! En daarover leest u hieronder meer.

Zwitserleven pensioen bij Overlijden

Stel u u hebt geld gespaard voor uw pensioen. Stel u komt plotseling te overlijden. Is het waar dat u op dat moment al uw geld dat kwijt bent? Bij Zwitserleven is dat meestal niet het geval. Veelal is een clausule opgenomen in het pensioen reglement waarin staat dat de langstlevende echtgenoot recht heeft op (een deel van) de opbrengst van de pensioenregeling die van Zwitserleven is afgesloten. Veel betreft het 70% van de oorspronkelijke pensioen aanspraken. Zwitserleven hanteert dus een marge van 30% voor bijkomende kosten.

Bovendien hebt u in het geval van uw overlijden ook nog recht op een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet (ANW) Let op: lees de individuele polisvoorwaarden. Hierboven staat beschreven dat nabestaanden recht kunnen hebben op een nabestaandenpensioen bij Zwitserleven. Dat is geen regel die voor iedereen geldt.

Veranderen van baan

Indien u verandert van baan heeft dat bijna altijd consequenties voor uw pensioen. Tenzij u werkt bij een werkgever die het pensioen heeft ondergebracht bij een en hetzelfde pensioenbedrijf. In de meeste gevallen stopt een bestaande pensioenopbouw (bijvoorbeeld bij Zwitserleven) en kan u starten bij een nieuwe pensioen bedrijf, zoals SNS Reaal. Gelukkig zijn deze twee bedrijven gefuseerd, zodat u weinig problemen zal ondervinden.

Waarde overdracht pensioen

Bij het veranderen van baan kan u kiezen de opgebouwde pensioenrechten mee te nemen naar de nieuwe pensioen-verzekeraar. Stel u hebt pensioenrechten opgebouwd bij ABP, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het ABP is een van de grootste pensioenfondsen in Nederland (en zelfs ter wereld). Bij de opbouw van het pensioen zijn kosten gemaakt door het pensioenfonds. Door het overdragen van pensioengelden zal het nieuwe pensioenfonds in de regel ook weer kosten in rekening brengen voor het beheer van uw pensioen. Daarom is het soms onaantrekkelijk om de waardeoverdracht van uw pensioen te effectueren.

Onwaarheden over pensioen

Veel mensen denken: mijn pensioen kost alleen maar geld. Dat is meestal een onjuiste voorstelling van zaken. Uw pensioen adviseur kan u precies uitleggen waar uw geld aan wordt besteedt en hoe uw geld op de juiste wijze wordt belegd, zodat u straks werkelijk goed van uw welverdiende pensioen kan genieten!

Goed pensioen bij RVS

Goed pensioen bij RVS

Pensioen sparen bij RVS

RVS is een groot en bekend pensioenbedrijf en verzekeringsbedrijf. Wist u dat RVS onderdeel is van ING? RVS is zeer bekend van haar tv-commercials. Met een blauwe tekenfilm-mannetje en vrouwtje onder een paraplu. Met daarbij een klein zwart hondje. In dit artikel wordt besproken wat RVS voor u kan betekenen op het gebied van uw pensioen. Daarnaast wordt ook kort toegelicht welke financiële zaken RVS nog meer voor u kan behartigen.

Bij RVS kan je naast pensioenen ook terecht voor Hypotheken, verzekeringen en vermogensopbouw. Voor mensen die vermogen willen opbouwen bij RVS zijn producten ontwikkeld zoals:

 • Garantie Toekomstplan, voor vermogensopbouw voor kinderen en kleinkinderen
 • Startkapitaal verzekering, waarmee de hypotheek vervroegd is af te lossen.
 • RVS regelt niet alleen pensioenen van vele werknemers. RVS regelt ook het pensioen voor de DGA, Directeur Groot Aandeelhouder en werkgever, maar ook voor vele ZZP-ers.

De opbouw van een goed pensioen hangt af van vele verschillende factoren, zoals de hoogte van uw salaris. Wat kan u vervolgens met het opgebouwde pensioen doen? Dat leest u hieronder!

Arbeidsvoorwaarden en pensioen

Of u nu werknemer of werkgever bent, uw salaris bestaat veelal uit tenminste drie componenten:

 • de primaire arbeidsvoorwaarden
 • de secundaire arbeidsvoorwaarden
 • de tertiaire arbeidsvoorwaarden.

De inhoud van de verschillende definities van arbeidsvoorwaarden kunnen verschillen per bedrijf. Als vuistregel geldt dat de primaire arbeidsvoorwaarden de belangrijkste arbeidsvoorwaarden zijn. De belangrijkste arbeidsvoorwaarde is voor de meeste medewerkers: het maandelijkse bruto salaris. Een voorbeeld van een secundaire arbeidsvoorwaarde is: een auto van de zaak. Een tertiaire arbeidsvoorwaarde kan zijn: kinderopvang op het werk. Alle voorwaarden kunnen worden gewaardeerd op geld.

Veelal worden voor secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden kleine bedragen ingehouden op het loon. Veelal betaalt de werkgever een stuk mee aan deze extra kosten en voorzieningen. Deze inhouding betekent een verlaging van uw bruto maand salaris. Het lagere inkomen kan zorgen voor een lagere opbouw van uw pensioen. Zeker indien u op wilt bouwen voor uw partnerpensioen.

Partnerpensioen opbouwen

Partnerpensioen betekent dat uw partner aanspraak kan maken op uw pensioen bij uw overlijden. Dit heeft als consequentie dat het bedrijf dat uw pensioen beheert een grotere kans heeft op het daadwerkelijk moeten uitbetalen van pensioengelden. Daarmee wordt de kans dat het pensioenbedrijf veel geld aan uw overlijden verdient dus kleiner. Het pensioen bedrijf rekent daarom altijd extra premie, indien u vraagt naar Partnerpensioen.

Promotie en pensioen

Zoals gezegd is de hoogte van uw salaris vaak bepalend voor de hoogte van uw pensioen opbouw. Mocht u op enig moment door uw baas worden bevorderd naar een betere functie, met daarbij een hoger salaris, dan zeggen we dat u Promotie heeft gekregen. Het is van belang dat u op dat moment niet alleen naar de hoogte van uw primaire arbeidsvoorwaarden kijkt (de hoogte van uw salaris). Controleer of uw pensioen ook wordt opgebouwd op basis van uw hogere salaris.

Demotie en pensioen

Mocht u op enig moment een functie krijgen die gemakkelijker is dan een voorgaande functie dan noemt men dat Demotie. In tegenstelling tot Promotie. Demotie hoeft beslist geen afgang te betekenen. Er zijn genoeg mensen die zelf vragen om Demotie. Bijvoorbeeld indien men een zieke partner wil verplegen. Houdt er wel rekening mee dat het lagere pensioengevend salaris veelal basis zal voor de opbouw van uw pensioen.

Goed pensioen bij Nationale Nederlanden

Goed pensioen bij Nationale Nederlanden

Pensioen bij Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden is een zeer groot bedrijf in levensverzekeringen, schadeverzekeringen en pensioenen. De naam Nationale Nederlanden wordt vaak afgekort tot NN.

Nationale Nederlanden ontvangt jaarlijks van heel veel Nederlanders het pensioen geld. Dit pensioen geld moet Nationale Nederlanden beleggen ten einde aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De verplichting van NN bestaat uit het maandelijks uitbetalen van de pensioen uitkeringen.

Hieronder wordt uitgelegd waarop de premies van pensioen aanspraken worden berekend door Nationale Nederlanden. Deze pensioenpremies worden berekend aan de hand van:

 • Arbeidsongeschiktheidsrisico’s
 • Rekenrente
 • Levenskansen en sterfte risico’s
 • Arbeidsongeschiktheid

Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden is al vele jaren actief als pensioenbedrijf en pensioenverzekeraar. Op basis van deze jarenlange kennis en ervaring weten de medewerkers van NN dat een klein deel van de werkende beroepsbevolking die een pensioen heeft afgesloten bij NN arbeidsongeschikt wordt. NN maakt op basis van deze gegevens schattingen over toekomstige percentages arbeidsongeschiktheid onder de verzekerden. Het probleem van arbeidsongeschiktheid is dat de kans groot is dat het inkomen daalt van iemand die arbeidsongeschikt wordt. Iemand die arbeidsongeschikt wordt kan immers niet (meer) werken. Daarbij maakt NN onderscheid in:

 • gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 • volledige arbeidsongeschiktheid

Iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, zal een deel van het inkomen behouden. Daarbij komt de premie betaling van de werknemer aan NN minder in gevaar, dan wanneer een medewerker volledig arbeidsongeschikt wordt.

Rekenrente

De rekenrente is een door de overheid vast gesteld percentage waardevermeerdering, waarop de rendementen over het ingelegd pensioen. Indien er gerekend wordt op hoog percentage waardevermeerdering van het te investeren bedrag, zal het uiteindelijk uit te keren pensioen zeer hoog kunnen zijn. Rekenvoorbeeld: Als over tien jaar 100.000 (zegge: honderd duizend) euro uitgekeerd moet worden, dan zal bij aanvang het volgende bedrag belegd moeten worden: – bij een rekenrente van 3% 74.410 euro – bij een rekenrente van 4% 67.560 euro – bij een rekenrente van 5% 61.930 euro – bij een rekenrente van 6% 55.840 euro. Zoals U ziet zijn de verschillen nogal groot, bij een klein verschil van slechts 1 of enkele procenten verwacht rendement.

Levenskansen en sterfte risico’s

Uit ervaring weet NN dat er helaas ook mensen vroegtijdig komen te overlijden. Deze kennis heeft NN zelf in huis, en deze cijfers worden ook gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Het klinkt wat cru, maar het is goed voor NN, indien iemand vroegtijg komt te overlijden. Op dat moment hoeft NN geen pensioen meer uit te keren. En daardoor bespaart NN geld. Gemiddeld worden alle huidige Nederlanders samen, ouder dan enkele generaties Nederlanders geleden. En heeft heeft weer een grote invloed op de pensioen uitkeringen die NN wel moet. Immers, als een verzekerde van NN langer leeft, zal NN lager elke maand het pensioengeld moeten overmaken.

Uw pensioen geld wordt belegd

Op basis van het bovenstaande wordt een bedrag vastgesteld dat maandelijks betaalt moet worden aan Nationale Nederlanden. Nationale Nederlanden zal een deel van dit bedrag gaan investeren, onder aftrek van de kosten voor de verzekeringsmaatschappij. Een groot deel van het geld wordt belegd in:

 • aandelen
 • onroerend goed
 • staatsobligaties
 • obligaties
Pensioenfonds Metaal en Techniek

Pensioenfonds Metaal en Techniek

Pensioenfonds Metaal en Techniek

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) zorgt voor de pensioenregeling voor de bedrijfstak ‘Metaal en Techniek’ en is het op twee na grootste Nederlandse pensioenfonds.

BEDRIJFSTAKKEN: Werkgevers en werknemers uit onderstaande bedrijfstakken behoren bij de directe klantenkring van PMT:

 • carrosseriebouw
 • centrale verwarming
 • diamantindustrie
 • elektrotechniek
 • galvaniserende industrie
 • garages
 • goud- en zilvernijverheid
 • isolatie
 • koeltechniek
 • loodgieters- en fitters
 • metaalbewerking
 • modelmakers
 • motorenrevisie
 • reparatie kantoormachines
 • rijwielen

Vermogensbeheer

Het pensioenkapitaal, bijeengebracht door werknemers, werkgevers en gepensioneerden uit de Metaal en Techniek, wordt beheerd door PMT. PMT belegt dit kapitaal teneinde een redelijk rendement te behalen tegen een verantwoord risico. Vanwege de inflatie is het noodzakelijk rendement op het vermogen te kweken, want de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen moeten aangepast worden tegen de huidige kosten. Had men de laatste decennia niet belegd, maar risicovrij beheer uitgeoefend, dan hadden de pensioenen lager uitgepakt of de premies hoger.

Belegging pensioen kapitaal

Belegging van pensioenkapitaal zorgt dus op de lange duur voor een goed, betaalbaar pensioen zowel als betaalbare premies. Beleggen is niet absoluut risicoloos te doen; enig risico is onvermijdelijk om voldoende rendement op het vermogen te kunnen behalen. Doordat de beleggingen sterk gespreid worden, wordt het risico wel beperkt. Er wordt voor meerdere generaties tegelijk belegd en het beleid van PMT verliest de verre toekomst zeer zeker niet uit het oog.

Belangen

Belangen van zowel werkgevers als werknemers worden behartigt door PMT en de beide partijen zijn derhalve vertegenwoordigd in het bestuur.

WERKGEVERS:

Federatie Werkgevers Metaaltechniek, die optreedt namens alle werkgeversorganisaties binnen de bedrijfstak Metaal en Techniek

WERKNEMERS:

 • FNV Bondgenoten
 • CNV Bedrijvenbond
 • De Unie vakbond voor industrie en dienstverlening

VAKRAAD

Het bestuur van PMT stelt de pensioenregeling vast. De Stichting Vakraad Metaal en Techniek heeft daarin een adviserende functie.

In de Vakraad wordt door onderstaande CAO partijen samengewerkt aan het tot stand komen van arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak:

• FNV Bondgenoten
• CNV Vakmensen
• De Unie Vermogensbeheer
• Federatie Werkgeversorganisatie Metaal en Techniek

Deelname

In de Metaal en Techniek is de pensioenregeling één van de collectieve arbeidsvoorwaarden en geldt voor alle werknemers die werkzaam zijn bij een bedrijf in de Metaal en Techniek, die actief is in één van de onderstaande branches:

 • carrosseriebedrijf
 • goud- en zilvernijverheid
 • isolatiebedrijf
 • metaalbewerkingsbedrijf
 • motorvoertuigenbedrijf
 • technisch installatiebedrijf
 • tweewielerbedrijf

De werknemers zijn verplicht deel te nemen aan de regelingen in de Metaal en Techniek. De werkzaamheden die tot deze sector behoren zijn vastgelegd in de verplichtstellingsbeschikking.

Aan de Metaal en Techniek gerelateerde ondernemingen, zoals een holding via een werkmaatschappij, mogen zich op vrijwillige basis aansluiten bij PMT. Directeuren-bestuurders kunnen vrijwillig deelnemen aan de pensioenregeling. Deze mogelijkheden, inclusief de voorwaarden ervoor, staan omschreven in het reglement en de beleidsregels.

Website

Er is via de website van PMT een zee aan informatie verkrijgbaar voor als u pensioen aan het opbouwen bent, pensioen ontvangt, of werkgever bent. U kunt handig gebruik maken van de pensioenplanner, actuele gegevens en nieuws inzien en allerlei persberichten. Cijfers aangaande de dekkingsgraad.worden maandelijks gepubliceerd. De dekkingsgraad is een weergave van hoe het vermogen zich verhoudt tot de verplichtingen van PMT. Deze verplichtingen zijn gegrond op de kapitaalmarktrente en de toekomstige uitkeringstermijn, wat per fonds sterk verschilt. Ook vindt u via de website van PMT de mogelijkheid tot het downloaden van allerlei brochures, beleidsstukken, pensioenjournaals, cijfers en tabellen, jaarverslagen, formulieren, leeswijzers en pensioenmappen.

Pensioenfonds ABP

Pensioenfonds ABP

Wat doet het ABP pensioenfonds

Het ABP is een stichting die een pensioenfonds vormt voor werkgevers en werknemers die in de sector onderwijs en overheid werkzaam zijn. Inmiddels heeft het ABP meer dan 2,5 miljoen klanten, die allemaal financiële zekerheid geboden wordt bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en pensionering. Het ABP is een bedrijfstak pensioenfonds met een belegd vermogen van meer dan 230 miljard euro.

Dit betekent tevens dat het ABP een van de grootste pensioenfondsen ter wereld is. Doordat het ABP zo groot en erkend is, maakt dit dat het ABP tevens een zeker en gezond pensioenfonds is.

De premie gaat 2016 omhoog

Om verder ook gezond te blijven en alle deelnemers zekerheid te kunnen blijven bieden, is ABP continu bezig met het beleid en de toekomst. Zo is er berekend dat de gemiddelde leeftijd van de Nederlander hoger wordt dan dat de prognose tot nu toe verwacht had. Dit is uiteraard voor al die Nederlanders erg fijn, alleen houdt dit tevens in dat ABP langer pensioen moet betalen. Om dit te kunnen doen zijn er maatregelen nodig. In Augustus 2010 is er al een herstel opslag percentage van 1 procent per jaar doorgevoerd. Daarnaast gaat de pensioen premie in ieder geval per 1 januari nog eens met 0,1 procent omhoog. Andere premieverhogingen zijn nog in beraad, waarover in 2011 meer bekend wordt gemaakt.

Soorten pensioen

Het ABP pensioenfonds heeft meerdere pensioensoorten waar u uit kunt kiezen. Voordat u een keuze maakt is het echter verstandig om u goed te laten voorlichten welke voor- en nadelen deze pensioenen hebben en welk pensioen het beste bij uw wensen past. U kunt bij ABP van de volgende pensioenen gebruik maken:

 • Het ABP Extra Pensioen.
 • Het ABP Partner Plus Pensioen.
 • Het ABP Nabestaanden Pensioen.
 • Het ABP Keuze Pensioen.
Pensioenpremie berekenen PMT

Pensioenpremie berekenen PMT

Pensioenpremie berekenen PMT: metaal, techniek

Doe de pensioenpremie berekenen PMT zodat u op basis van uw inkomen weet hoeveel u voor uw aanvullende pensioenregeling moet inleggen. Binnen het vakgebied metaal en techniek is door de werkgevers een aparte pensioenregeling geregeld. In aanvulling op de AOW is voor het PMT een inzichtelijke pensioenpremie berekening opgesteld zodat de werknemer het hoogste rendement op het ingelegde bedrag kan verkrijgen. Andere pensioenverzekeraars laten negatieve resultaten zien door onverstandige of risicovolle investeringen. PMT daarentegen heeft tot doel gesteld om zonder winstoogmerk onder de noemer van non-profit veilige en doelbewuste pensioen investeringen te doen. Daarbij beheren de werkgevers tezamen met werknemers van het vakgebied de inleg van het fonds. Zodoende kan bij het pensioenpremie berekenen PMT het hoogste rendement voor de werknemer worden veilig gesteld.

Gunstig vermogensbeheer

Om het beste resultaat binnen de PMT groep te verkrijgen worden inzichtelijke en goed afgewogen investeringen voor het pensioenfonds gedaan. Het houdt eveneens in dat de kosten laag zijn terwijl de opbrengsten voor de werknemers zijn gemaximaliseerd. Door de inzet van de werkgevers tezamen met werknemers is een gunstige vermogensbeheer samengesteld zodat iedereen daarvan kan profiteren. Laat de pensioenpremie berekenen PMT uitvoeren zodat u weet hoeveel u inlegt en hoeveel u vermoedelijk met de pensioengerechtigde leeftijd als aanvulling op de AOW kunt krijgen.

Inzicht door pensioenpremie berekenen PMT

Hoeveel aanvulling u later op de AOW krijgt hangt af van hoeveel inkomen u gedurende uw loopbaan heeft maar ook hoeveel u daarbij inlegt. Daarnaast is het ook afhankelijk van de opbrengsten van de door PMT gedane investeringen. Het doel is uiteraard dat uw pensioen maximaal wordt aangevuld zodat u een ruime aanvulling op de uitkering heeft. Laat u informeren door PMT zodat u weet hoeveel uw inleg na looptijd feitelijk gaat opleveren. Door inzichtelijkheid en verstandige investeringen weet u waar u met PMT op kunt rekenen.

Extra inleg voor pensioen

Omdat de pensioenpremie berekenen PMT in handen is van de eigen organisatie kunt u erop vertrouwen dat u het maximale voor uw inleg verkrijgt. Om extra aanvulling op uw pensioen te verkrijgen kunt u de pensioenpremie berekenen PMT doen zodat u weet hoeveel u extra kunt inleggen. Uw inkomen heeft namelijk een bepaalde ruimte zodat u bruto extra kunt inleggen. Doe uw voordeel door de pensioenpremie berekenen PMT uit te laten voeren zodat u daarmee een leuke aanvulling op uw pensioen kunt realiseren.

Goed ingelicht

U wilt van uw oude dag goed kunnen genieten. Door de inzet van PMT krijgt u het maximale rendement over uw inleg door inzichtelijke kostenbesparende investeringen. Laat ook de pensioenpremie berekenen PMT uitvoeren zodat u weet waarmee u later rekening kunt houden. Neem contact op zodat u uw pensioenpremie door PMT exact kunt laten berekenen. Zo kunt u tot op zekere hoogte vooraf bepalen hoeveel aanvulling u op uw AOW uitkering wenst te krijgen. Informeer naar de mogelijkheden bij het pensioenpremie berekenen PMT.