Browsed by
Categorie: PMT

Pensioenfonds Metaal en Techniek

Pensioenfonds Metaal en Techniek

Pensioenfonds Metaal en Techniek

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) zorgt voor de pensioenregeling voor de bedrijfstak ‘Metaal en Techniek’ en is het op twee na grootste Nederlandse pensioenfonds.

BEDRIJFSTAKKEN: Werkgevers en werknemers uit onderstaande bedrijfstakken behoren bij de directe klantenkring van PMT:

 • carrosseriebouw
 • centrale verwarming
 • diamantindustrie
 • elektrotechniek
 • galvaniserende industrie
 • garages
 • goud- en zilvernijverheid
 • isolatie
 • koeltechniek
 • loodgieters- en fitters
 • metaalbewerking
 • modelmakers
 • motorenrevisie
 • reparatie kantoormachines
 • rijwielen

Vermogensbeheer

Het pensioenkapitaal, bijeengebracht door werknemers, werkgevers en gepensioneerden uit de Metaal en Techniek, wordt beheerd door PMT. PMT belegt dit kapitaal teneinde een redelijk rendement te behalen tegen een verantwoord risico. Vanwege de inflatie is het noodzakelijk rendement op het vermogen te kweken, want de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen moeten aangepast worden tegen de huidige kosten. Had men de laatste decennia niet belegd, maar risicovrij beheer uitgeoefend, dan hadden de pensioenen lager uitgepakt of de premies hoger.

Belegging pensioen kapitaal

Belegging van pensioenkapitaal zorgt dus op de lange duur voor een goed, betaalbaar pensioen zowel als betaalbare premies. Beleggen is niet absoluut risicoloos te doen; enig risico is onvermijdelijk om voldoende rendement op het vermogen te kunnen behalen. Doordat de beleggingen sterk gespreid worden, wordt het risico wel beperkt. Er wordt voor meerdere generaties tegelijk belegd en het beleid van PMT verliest de verre toekomst zeer zeker niet uit het oog.

Belangen

Belangen van zowel werkgevers als werknemers worden behartigt door PMT en de beide partijen zijn derhalve vertegenwoordigd in het bestuur.

WERKGEVERS:

Federatie Werkgevers Metaaltechniek, die optreedt namens alle werkgeversorganisaties binnen de bedrijfstak Metaal en Techniek

WERKNEMERS:

 • FNV Bondgenoten
 • CNV Bedrijvenbond
 • De Unie vakbond voor industrie en dienstverlening

VAKRAAD

Het bestuur van PMT stelt de pensioenregeling vast. De Stichting Vakraad Metaal en Techniek heeft daarin een adviserende functie.

In de Vakraad wordt door onderstaande CAO partijen samengewerkt aan het tot stand komen van arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak:

• FNV Bondgenoten
• CNV Vakmensen
• De Unie Vermogensbeheer
• Federatie Werkgeversorganisatie Metaal en Techniek

Deelname

In de Metaal en Techniek is de pensioenregeling één van de collectieve arbeidsvoorwaarden en geldt voor alle werknemers die werkzaam zijn bij een bedrijf in de Metaal en Techniek, die actief is in één van de onderstaande branches:

 • carrosseriebedrijf
 • goud- en zilvernijverheid
 • isolatiebedrijf
 • metaalbewerkingsbedrijf
 • motorvoertuigenbedrijf
 • technisch installatiebedrijf
 • tweewielerbedrijf

De werknemers zijn verplicht deel te nemen aan de regelingen in de Metaal en Techniek. De werkzaamheden die tot deze sector behoren zijn vastgelegd in de verplichtstellingsbeschikking.

Aan de Metaal en Techniek gerelateerde ondernemingen, zoals een holding via een werkmaatschappij, mogen zich op vrijwillige basis aansluiten bij PMT. Directeuren-bestuurders kunnen vrijwillig deelnemen aan de pensioenregeling. Deze mogelijkheden, inclusief de voorwaarden ervoor, staan omschreven in het reglement en de beleidsregels.

Website

Er is via de website van PMT een zee aan informatie verkrijgbaar voor als u pensioen aan het opbouwen bent, pensioen ontvangt, of werkgever bent. U kunt handig gebruik maken van de pensioenplanner, actuele gegevens en nieuws inzien en allerlei persberichten. Cijfers aangaande de dekkingsgraad.worden maandelijks gepubliceerd. De dekkingsgraad is een weergave van hoe het vermogen zich verhoudt tot de verplichtingen van PMT. Deze verplichtingen zijn gegrond op de kapitaalmarktrente en de toekomstige uitkeringstermijn, wat per fonds sterk verschilt. Ook vindt u via de website van PMT de mogelijkheid tot het downloaden van allerlei brochures, beleidsstukken, pensioenjournaals, cijfers en tabellen, jaarverslagen, formulieren, leeswijzers en pensioenmappen.

Pensioenpremie berekenen PMT

Pensioenpremie berekenen PMT

Pensioenpremie berekenen PMT: metaal, techniek

Doe de pensioenpremie berekenen PMT zodat u op basis van uw inkomen weet hoeveel u voor uw aanvullende pensioenregeling moet inleggen. Binnen het vakgebied metaal en techniek is door de werkgevers een aparte pensioenregeling geregeld. In aanvulling op de AOW is voor het PMT een inzichtelijke pensioenpremie berekening opgesteld zodat de werknemer het hoogste rendement op het ingelegde bedrag kan verkrijgen. Andere pensioenverzekeraars laten negatieve resultaten zien door onverstandige of risicovolle investeringen. PMT daarentegen heeft tot doel gesteld om zonder winstoogmerk onder de noemer van non-profit veilige en doelbewuste pensioen investeringen te doen. Daarbij beheren de werkgevers tezamen met werknemers van het vakgebied de inleg van het fonds. Zodoende kan bij het pensioenpremie berekenen PMT het hoogste rendement voor de werknemer worden veilig gesteld.

Gunstig vermogensbeheer

Om het beste resultaat binnen de PMT groep te verkrijgen worden inzichtelijke en goed afgewogen investeringen voor het pensioenfonds gedaan. Het houdt eveneens in dat de kosten laag zijn terwijl de opbrengsten voor de werknemers zijn gemaximaliseerd. Door de inzet van de werkgevers tezamen met werknemers is een gunstige vermogensbeheer samengesteld zodat iedereen daarvan kan profiteren. Laat de pensioenpremie berekenen PMT uitvoeren zodat u weet hoeveel u inlegt en hoeveel u vermoedelijk met de pensioengerechtigde leeftijd als aanvulling op de AOW kunt krijgen.

Inzicht door pensioenpremie berekenen PMT

Hoeveel aanvulling u later op de AOW krijgt hangt af van hoeveel inkomen u gedurende uw loopbaan heeft maar ook hoeveel u daarbij inlegt. Daarnaast is het ook afhankelijk van de opbrengsten van de door PMT gedane investeringen. Het doel is uiteraard dat uw pensioen maximaal wordt aangevuld zodat u een ruime aanvulling op de uitkering heeft. Laat u informeren door PMT zodat u weet hoeveel uw inleg na looptijd feitelijk gaat opleveren. Door inzichtelijkheid en verstandige investeringen weet u waar u met PMT op kunt rekenen.

Extra inleg voor pensioen

Omdat de pensioenpremie berekenen PMT in handen is van de eigen organisatie kunt u erop vertrouwen dat u het maximale voor uw inleg verkrijgt. Om extra aanvulling op uw pensioen te verkrijgen kunt u de pensioenpremie berekenen PMT doen zodat u weet hoeveel u extra kunt inleggen. Uw inkomen heeft namelijk een bepaalde ruimte zodat u bruto extra kunt inleggen. Doe uw voordeel door de pensioenpremie berekenen PMT uit te laten voeren zodat u daarmee een leuke aanvulling op uw pensioen kunt realiseren.

Goed ingelicht

U wilt van uw oude dag goed kunnen genieten. Door de inzet van PMT krijgt u het maximale rendement over uw inleg door inzichtelijke kostenbesparende investeringen. Laat ook de pensioenpremie berekenen PMT uitvoeren zodat u weet waarmee u later rekening kunt houden. Neem contact op zodat u uw pensioenpremie door PMT exact kunt laten berekenen. Zo kunt u tot op zekere hoogte vooraf bepalen hoeveel aanvulling u op uw AOW uitkering wenst te krijgen. Informeer naar de mogelijkheden bij het pensioenpremie berekenen PMT.