Browsed by
Categorie: Stamrecht BV

Pensioen in eigen pensioenbv opbouwen

Pensioen in eigen pensioenbv opbouwen

Pensioen opbouwen in eigen pensioen BV

Een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van een BV, mag zijn eigen pensioen opbouwen in de eigen BV. Een normale werknemer mag dat normaal gesproken niet. Een werknemer dient zijn pensioen op te bouwen via een erkende pensioenverzekeraar. Deze bepalingen zijn vastgelegd in de PensioenWet.

De Pensioen Wet schrijft voor onder welke voorwaarden een DGA zijn pensioen in eigen beheer mag opbouwen. De DGA is niet verplicht zijn pensioen in eigen beheer op te bouwen. De DGA mag ook besluiten zijn pensioen geheel of gedeeltelijk onder te brengen bij een door de overheid erkend pensioenbedrijf, zoals Nationale Nederlanden, Zwitserleven of Delta Lloyd.

De voordelen van het opbouwen van DGA-pensioen in eigen beheer worden hieronder besproken. Ook de wijze waarop de pensioen opbouw kan worden gerealiseerd worden besproken.

Voordeel: een beter cashflow in eigen BV

Een groot voordeel voorde DGA bij het in eigen beheer opbouwen van pensioen, is dat het benodigde kapitaal in het beheer de eigen BV blijft. Het benodigde kapitaal van de pensioen aanspraken kan naar eigen inzicht worden belegd. De ondernemer kan besluiten het kapitaal in de feitelijke onderneming te steken. Het voordeel daarvan is, dat de ondernemer niet naar een bank hoeft voor het aantrekken van extra kapitaal. Bij het aantrekken van geld via een bank zal rente moeten worden betaald. Bij het financieren van de eigen onderneming is deze rente betaling aan de bank niet nodig. Nadeel is dat het risico voor de ondernemer groot is, indien de onderneming niet levensvatbaar is. Indien de onderneming failliet gaat, is de ondernemer zijn pensioen ook kwijt.

Pensioen opbouw met onroerend goed

Daarom kiezen veel ondernemers ervoor het kapitaal van de pensioenaanspraken te investeren in onroerend goed. Denk hierbij aan het kantoorpand waarin de BV is gevestigd. Mocht de BV failliet gaan, dan heeft het onroerend goed nog waarde. Het investeren van het kapitaal voor pensioen in een eigen kantoorpand heeft daarmee nog een tweede voordeel voor de cashflow positie van de onderneming: de maandelijkse kosten voor het gebruik van de kantoorruimte, zoals huur, vloeit weer in de eigen onderneming. De huur voor het gebruik van kantoorruimte wordt immers niet aan een derde betaald, maar de ondernemer betaalt dit geld aan zichzelf.

Pensioen en echtscheiding

Weinig ondernemers staan stil bij de problemen die ontstaan bij een echtscheiding. De echtgenoot of echtgenote kan recht hebben op een deel van de toekomstige pensioen aanspraken van de ondernemer. Zeker indien de echtgenoot niet werkt, maar volledig leeft op het DGA salaris van de ondernemer. De rechter heeft in het verleden uitspraken gedaan waarin de ondernemer een deel van de pensioen aanspraken moet uitbetalen aan de ex-echtgenoot. In sommige gevallen moet deze aanspraak direct worden uitgekeerd aan de ex-echtgenoot. Probleem daarbij is dat de pensioenBV dan wel moet beschikken over voldoende liquide middelen. Het geld dient dan vrij opneembaar te zijn. In sommige gevallen heeft de pensioen bv de kantoorruimte moeten verkopen, ten einde over voldoende liquide middelen te kunnen beschikken.

Elk pensioen is uniek

Elke situatie voor pensioen opbouw is uniek. Denk aan aspecten zoals:

  • leeftijd van de ondernemer
  • levensstandaard van de ondernemer
  • pensioen opbouw in het verleden (of het gebrek daaraan)

Raadpleeg daarom altijd een erkend financieel adviseur, zoals een adviseur op het gebied van Employee Benefits

Dga pensioen opbouwen

Dga pensioen opbouwen

Wat is een DGA

De term DGA staat voor Directeur GrootAandeelhouder en dit is een bedrijfswerknemer die werkt bij een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV).

Bij deze BV bekleedt de directeur grootaandeelhouder doorgaans een van de hoogste bestuurlijke functies. Ook bezit een directeur grootaandeelhouder vaak een groot aandelenpakket en dus ook stemrecht van de BV of NV. Verder verschilt de functie van de DGA weinig met een gewone directeur.

Een DGA pensioen

Het DGA pensioen is een pensioen voor de ondernemer met een eigen BV of NV. Wanneer u een DGA bent dan kunt u op verschillende manieren een pensioen opbouwen. Denk hierbij aan het pensioen opbouwen in de BV of het afsluiten van een pensioenverzekering. Ook kunt u beginnen met een lijfrenteverzekering. Welke optie voor u als DGA het beste is kunt u het beste overleggen met een adviseur. Met een adviseur kunt u namelijk overleggen hoe u optimaal kunt profiteren van het belastingvoordeel.

DGA pensioen opbouwen

Een DGA heeft verschillende manieren om een goed pensioen op te bouwen. Naast het opbouwen van een pensioen in eigen beheer kan de DGA er ook voor kiezen om een pensioen op te bouwen door een eigen pensioenlichaam op te bouwen of een verzekerings constructie op te bouwen. Wanneer u een pensioen op wilt bouwen in eigen beheer dan dient u minstens 10% van het geplaatste aandelenkapitaal in bezit te hebben. In dat geval kunt u gewoon jaarlijks reserveren op de balans.

Risico van een pensioen in eigen beheer

Wanneer u als DGA er voor kiest om een pensioen op te bouwen in eigen beheer dan kan dit ook een aantal risico’s met zich meebrengen. Hierbij kunt u denken aan tegenvallende ondernemingsresultaten en natuurlijk een faillissement van de onderneming. Ook wanneer de onderneming wordt overgedragen kunt u risico lopen. Wanneer u bang bent dat een van bovenstaande zaken u zou kunnen overkomen dan kunt u dus beter op een andere manier uw pensioen opbouwen.

Eerder stoppen met een DGA pensioen

Wanneer u bezig bent met het opbouwen van een DGA pensioen dan heeft u als voordeel dat u deze opbouw zelf kunt vaststellen. Hierdoor kunt u deze opbouw optimaal opstellen en kunt u er tevens voor zorgen dat u eventueel eerder kunt stoppen met werken. Ook is het op deze manier mogelijk om een eerder ontstaan pensioen te dichten door de opbouw van uw pensioen wat bij te stellen. U kunt dus altijd zelf bepalen hoeveel pensioen u opbouwt per periode.

Eigen bedrijf als pensioen

Eigen bedrijf als pensioen

Eigen bedrijf als pensioen

Bent u ondernemer met een eigen bedrijf? Denkt u dat uw bedrijf bij verkoop genoeg oplevert om te gaan rentenieren? Dan kans is groot dat u denkt dat uw bedrijf genoeg geld oplevert om te stoppen met werken.

Hebt u wel eens een gedetailleerd berekening gemaakt van de waarde van uw bedrijf? En hebt u uw bedrijf wel eens laten taxeren door een erkende bedrijfsmakelaar? De kans is groot dat de waarde die u aan uw bedrijf toekent hoger is dan waarde die een erkend taxateur zal toekennen. Dat komt mede omdat de ondernemer vele uren werkt die niet echt op geld gewaardeerd kunnen worden. Een rekenvoorbeeld kan dit verduidelijken. Stel een ondernemer werkt 80 uren per week en verdient waarmee op jaarbasis 100.000 euro.

De taxateur kan op basis van deze gegevens besluiten dat de ondernemer bij een ‘normale’ veertig-urige werkweek minder dan 100.000 euro verdiend zal worden,. Bijvoorbeeld de helft van 100.000 euro.

Bedrijfsmakelaars

Bekende en minder bekende bedrijfsmakelaars zijn:

  • DTZ Zadelhoff
  • Batenburg bedrijfshuisvesting
  • VBO bedrijfsmakelaars
  • Arcuris makelaars

Kosten en baten afwegen

Wilt u de waarde van uw bedrijf gebruiken als pensioenvoorziening? Dan moet u goed weten welke bedrijfsonderdelen waardevol zijn. Bij de bepaling van de waarde van uw onderneming wordt enerzijds gekeken naar de balans tussen uitgaven en inkomsten. Anderzijds wordt gekeken naar andere (potentiële) bronnen van inkomsten en bezittingen. Zo heeft bijna elk bedrijf bepaalde bezittingen die niet op de balans staan. Of bezittingen die tegen een lage waarde op de balans staan. Zo is het mogelijk dat u bepaalde stukken intellectueel eigendom niet geactiveerd hebt op de balans. Wellicht hebt u bijvoorbeeld software ontwikkeld die niet gebruikt wordt, maar wel op de markt gebracht zou kunnen worden.

Afschrijven op onroerend goed

Als ondernemer weet u dat u op onroerend goed elk jaar mag afschrijven. De fiscus gaat er vanuit dat de waarde van uw bedrijfsgebouwen jaarlijks afneemt. Soms is de marktwaarde echter gestegen. Wellicht hebt u bedrijfsonroerend goed op de balans staan tegen een lagere boekwaarde dan de actuele marktwaarde. Daar kan een deel van uw pensioengeld in zitten. Het is ook verstandig een financiële analyse van uw privé uitgaven te maken. Daarover leest u hieronder meer.

Hoeveel geld geeft u per maand uit

Wilt u op korte termijn met pensioen? Weet u hoeveel geld u nodig hebt per maand? Wist u dat veel mensen allerlei hoge maandelijkse kosten, zoals een tweede of een derde auto, een boot en een caravan? Wist u dat veel mensen allerlei kleine maandelijkse kosten hebben waarop bespaard zou kunnen worden? Denk daarbij aan allerlei abonnementen op tijdschriften en kranten. Leest u deze echt? Of gaat de helft van het aantal kranten ongelezen de oud papierbak in?

Pensioen berekenen

Zodra u weet wat u maandelijks echt nodig hebt bent u in staat uw pensioen te gaan berekenen. Het is raadzaam een financieel adviseur in te schakelen bij dergelijke financiële berekeningen. Een kleine rekenfout kan soms grote financiële gevolgen hebben.

Geld op de bank

Weet u hoeveel geld u op de bank moet hebben om uw maandelijkse uitgaven te kunnen betalen? De rekensom is eenvoudig. Stel u kan 5% rente per jaar krijgen op uw geld. Stel u wilt 100 euro per jaar ontvangen. In dit voorbeeld wordt de belasting buiten beschouwing gelaten. Het onbekende bedrag X maal 5% moet dus 100 euro zijn. Dus X*0,05=100. Anders gezegd X=100/0,05. De uitkomst is 2000 euro. Indien u 200 euro op de bank hebt staan en u krijgt 5% rente, dan krijgt u jaarlijks 100 euro uitgekeerd door de bank.

Pensioen ondernemer

Pensioen ondernemer

Als ondernemer ben je zelf in grote mate verantwoordelijk voor de opbouw van een goede oude dag voorziening. U wilt natuurlijk niet enkel afhankelijk zijn van een AOW uitkering. U zult daarnaast dus kapitaal moeten opbouwen zodat er van het opgebouwde kapitaal periodiek uitgekeerd kan worden ter aanvulling op uw AOW uitkering. Er zijn diverse manieren om kapitaal op te bouwen, allemaal met hun eigen voordelen en nadelen en fiscale spelregels. Enkele van die mogelijkheden vindt u hier onder:

Goodwill uit onderneming

De meeste ondernemingen hebben een intrinsieke waarde die goodwill wordt genoemd. Bij verkoop van een onderneming, bijvoorbeeld bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, komt er kapitaal vrij dat de ondernemer, binnen de fiscale spelregels, kan gebruiken als aanvulling op de AOW uitkering.

Pensioenfonds voor ZZP-ers

Vanaf 1 januari 2015 kun je als ZZP-er pensioen opbouwen in een pensioenfonds door nieuwe wetgeving. Er kan ingelegd worden en de inleg wordt collectief belegd en beheerd door een non-profit beleggingsinstelling om de kosten zo laag mogelijk te houden. Deze optie biedt bovendien de mogelijkheid tijdelijk minder in te leggen als er sprake is van tijdelijk minder inkomsten.

Lijfrente

Bij een bank of verzekeraar kunt u sparen voor een lijfrente. Dit doe je vanuit een bruto inkomen en is onder fiscale voorwaarden aftrekbaar. Daarnaast hoef je over gespaard kapitaal en rente geen vermogensrendementheffing te betalen. Er is echter wel de verplichting om de lijfrente te zijner tijd te laten uitkeren in periodieke betalingen, waarover wel inkomstenbelasting is verschuldigd.

Oudedagreserve

Als ondernemer mag U elk jaar 10,9% van de jaarwinst aan de reserve toevoegen, met een maximum van Euro 9.542. Hou er echter wel rekening mee dat bij uitkering van de opgebouwde reserve u zult moeten afrekenen met de fiscus, in die zin is het dan ook niet een pensioen in de meest zuivere zin. De oudedag serve mag echter wel worden omgezet in een lijfrente, met de bijbehorende fiscale voordelen.

Pensioen opbouw DGA

Als u een eigen BV heeft kunt U een pensioenregeling voor U zelf regelen. Deze zal in grote mate overeenkomen met een pensioenregeling voor werknemers, ook qua fiscaliteit. Er kan echter ook pensioen worden opgebouwd in de BV of in een apart op te zetten pensioen BV. In dat geval gelden wel andere specifieke spelregels. Gegeven de complexiteit hiervan verdient het altijd aanbeveling hierover advies in te winnen.

Sparen en beleggen

Als U zelf geld spaart op een spaarrekening of belegt, heeft u het voordeel dat U altijd en overal over Uw geld kunt beschikken. Het komt echter wel met het fiscale nadeel van de vermogensrendementheffing.

Tenslotte verdient het aanbeveling voor ondernemers om na te denken over het risico van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Als ondernemer bent u niet verzekerd voor arbeidsongeschikt raken tenzij u er zelf een verzekering voor afsluit. Maar wanneer U bijvoorbeeld een hypotheek hebt op de woning en U wilt dat deze vrij lasten is bij uw eventuele overlijden, dan zult u een verzekering voor overlijdensrisico moeten afsluiten.