Browsed by
Categorie: Uitkeringen overheid

AOW pensioen

AOW pensioen

De algemene ouderdomswet


De AOW staat voor de Algemene OuderdomsWet. Deze Algemene Ouderdoms Wet is een wet die in Nederland het collectieve ouderdomspensioen regelt.

Iedere inwoner van Nederland is verzekerd voor de AOW. Feitelijk zijn alle mensen die inkomsten genieten in Nederland verzekerd voor de AOW.

De AOW is een van de volksverzekeringen die er in Nederland zijn. Naast de volksverzekering is er in Nederland ook de werknemersverzekering en samen vormen deze twee verzekeringen de Nederlandse publiekrechtelijke verzekeringen.

De regels van de AOW


Het AOW pensioen is een pensioen dat wordt uitgekeerd aan mensen die 65 jaar en ouder zijn. De hoogte van het AOW pensioen is een vast bedrag, afhankelijk van het feit of u alleen woont of samen woont. Over de uitkering van het AOW pensioen worden over het algemeen geen loonheffingen geheven zodat het netto wordt uitgekeerd. Over het algemeen bouwt iedere inwoner van Nederland een AOW pensioen op tussen zijn of haar 15e en 65e levensjaar.

AOW pensioen opbouwen


Het opbouwen van uw AOW pensioen doet u doorgaans middels het betalen van de AOW premie. De AOW premie is een onderdeel van de premies volksverzekeringen en wordt betaalt door mensen onder de 65 jaar die belastingplichtig zijn. Dit betreft een vast percentage van 18% van het inkomen in de eerste en tweede schijf van box 1 van de wet inkomstenbelasting 2001. Ook is het onderdeel van de loonheffing die iemand betaalt.

De AOW leeftijd


Officieel is de AOW leeftijd in Nederland 65 jaar. Dit wil zeggen dat de meeste mensen tot hun 65e levensjaar werken en vanaf hun 65e levensjaar recht hebben op een AOW uitkering. Deze uitkering bedraagt over het algemeen 765 euro bruto per maand voor mensen die samenwonen en ongeveer 1100 euro voor mensen die alleen wonen. Er wordt echter over gesproken om de leeftijd te verhogen naar 67 jaar zodat mensen in Nederland langer dienen te werken.

Het berekenen van uw AOW pensioen


Veel mensen vragen zich af hoeveel AOW pensioen ze nu eigenlijk daadwerkelijk krijgen wanneer ze de pensioen gerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. Vooral mensen die tijdelijk in het buitenland hebben gewoond of gewerkt kunnen gevolgen ondervinden van het feit dat ze in deze periode geen AOW pensioen hebben opgebouwd. Daarom zijn er verschillende websites die u kunnen helpen met het berekenen van uw AOW pensioen