Browsed by
Categorie: Zwitserleven

Goed pensioen bij Zwitserleven

Goed pensioen bij Zwitserleven

Zwitserleven Pensioen

Zwitserleven is zeer bekend geworden met allerlei reclame spotjes over een goed pensioen. En dan met name een zorgeloos pensioen. Een pensioen waarvan de mensen die het pensioen via Zwitserleven hebben geregeld ook echt kunnen genieten. Dat genieten van het welverdiende pensioen wordt aangeduid met ‘het Zwitserleven gevoel’. En dat gevoel geeft niet elk pensioen. Althans, dat wordt in de reclame spotjes van Zwitser leven gesuggereerd.

Wist u dat Zwitserleven onderdeel is van SNS Reaal sinds april 2008? Zwitser leven heeft pensioenproducten, zoals:

  • pensioen voor werknemers,
  • pensioen voor werkgevers,
  • pensioen voor de DGA die pensioen in eigen beheer mag opbouwen

Een Zwitserleven pensioen wordt veelal afgesloten via een adviseur die bij u langs komt, thuis of op uw bedrijf. Deze adviseur kan u ook voorlichten over gevolgen voor uw pensioen bij scheiden en eventueel overlijden. En natuurlijk de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken! En daarover leest u hieronder meer.

Zwitserleven pensioen bij Overlijden

Stel u u hebt geld gespaard voor uw pensioen. Stel u komt plotseling te overlijden. Is het waar dat u op dat moment al uw geld dat kwijt bent? Bij Zwitserleven is dat meestal niet het geval. Veelal is een clausule opgenomen in het pensioen reglement waarin staat dat de langstlevende echtgenoot recht heeft op (een deel van) de opbrengst van de pensioenregeling die van Zwitserleven is afgesloten. Veel betreft het 70% van de oorspronkelijke pensioen aanspraken. Zwitserleven hanteert dus een marge van 30% voor bijkomende kosten.

Bovendien hebt u in het geval van uw overlijden ook nog recht op een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet (ANW) Let op: lees de individuele polisvoorwaarden. Hierboven staat beschreven dat nabestaanden recht kunnen hebben op een nabestaandenpensioen bij Zwitserleven. Dat is geen regel die voor iedereen geldt.

Veranderen van baan

Indien u verandert van baan heeft dat bijna altijd consequenties voor uw pensioen. Tenzij u werkt bij een werkgever die het pensioen heeft ondergebracht bij een en hetzelfde pensioenbedrijf. In de meeste gevallen stopt een bestaande pensioenopbouw (bijvoorbeeld bij Zwitserleven) en kan u starten bij een nieuwe pensioen bedrijf, zoals SNS Reaal. Gelukkig zijn deze twee bedrijven gefuseerd, zodat u weinig problemen zal ondervinden.

Waarde overdracht pensioen

Bij het veranderen van baan kan u kiezen de opgebouwde pensioenrechten mee te nemen naar de nieuwe pensioen-verzekeraar. Stel u hebt pensioenrechten opgebouwd bij ABP, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het ABP is een van de grootste pensioenfondsen in Nederland (en zelfs ter wereld). Bij de opbouw van het pensioen zijn kosten gemaakt door het pensioenfonds. Door het overdragen van pensioengelden zal het nieuwe pensioenfonds in de regel ook weer kosten in rekening brengen voor het beheer van uw pensioen. Daarom is het soms onaantrekkelijk om de waardeoverdracht van uw pensioen te effectueren.

Onwaarheden over pensioen

Veel mensen denken: mijn pensioen kost alleen maar geld. Dat is meestal een onjuiste voorstelling van zaken. Uw pensioen adviseur kan u precies uitleggen waar uw geld aan wordt besteedt en hoe uw geld op de juiste wijze wordt belegd, zodat u straks werkelijk goed van uw welverdiende pensioen kan genieten!