Browsed by
Categorie: ZZP

Pensioen ZZP

Pensioen ZZP

Pensioen ZZP

Een zelfstandige zonder personeel staat er letterlijk en figuurlijk alleen voor, ook voor de opbouw van zijn ZZP pensioen. Er is weinig waarop de ZZP-er op kan bouwen. Toch wil een ZZP-er een goed geregeld pensioen, zoals ieder elke Nederlander.

Voor een ZZP-er ligt echter deze situatie niet zo eenvoudig omdat je als ZZP-er weinig rechten hebt en eigenlijk voor de eigen situatie moet opdraaien. Dan is ook de vraag hoe ga je als (beginnend) ZZP-er aan de haal met een verzekerd pensioen waarover je geen zorgen hoeft te maken. Dit is een lastige zaak echter er zijn tegenwoordig mooie oplossingen beschikbaar waar je tevens gebruik kunt maken van belastingvoordeel over de complete inleg periode.

Hoe ga je daar als ZZP-er optimaal mee om, om zo een optimaal toch een hoog rendement te maken op de ingelegde waarde?

Als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) bouw je geen veelal pensioen op, omdat je in eigen beheer geen opbouw kunt realiseren.

Pensioen opbouw volgens de Fiscale Oudedagsreserve

Toch heb je de mogelijkheid om van de Fiscale Oudedagsreserve – oftewel FOR genoemd – gebruik maken, zodat je in je ouderdag voorziening kunt voorzien. Daartoe trek je ieder jaar een deel van de belastbare winst af, wat opzij wordt gelegd ten gunste van de FOR. Voordeel is dat je dus geld opzij legt voor later voordat een deel naar de belastingdienst gaat. Oftewel dat bespaart je al snel 30 tot 40 procent op elke opzij gelegde euro.

Jaarlijkse belasting besparing

Door de onttrekking aan de belastbare winst heb je bovendien een aanzienlijke jaarlijkse belasting besparing welke gunstig werkt voor de financiële situatie van jouw onderneming. Zodra je jouw bedrijf staakt of mogelijk overdraagt kun je de onbelaste opgebouwde FOR waarde stoppen in een direct ingaande of uitgestelde lijfrente. Zo profiteer je optimaal van de belasting gedurende de opbouw alsmede ook vanaf het moment dat het in een lijfrente is ingelegd. Daarnaast heb je als eventuele investeringsoptie om de apart gelegde waarde per jaar te investeren in onroerend goed om zo een verbeterd rendement te krijgen over je inleg.

Als ZZP-er heb je het al moeilijk genoeg. Toch kun je profiteren van belastingvoordeel in combinatie met lijfrente banksparen. Hoe? Dat lees je hieronder!

Lijfrente banksparen

Bij het banksparen leg je een deel van de winst van je bedrijf voor belasting in een lijfrente banksparen bij je bank. Dit kan alleen maar met goedkeuren van de belastingdienst, echter indien je deze binnen hebt kun je een redelijk deel van je winst in de lijfrente steken. Tot het moment dat er tot uitkering komt van de lijfrente kun je optimaal gebruik maken van de belastingsregels in combinatie met belastingvrij sparen. Ook de verkregen rente over de basis inleg is onbelast dus profiteert de ZZP-er optimaal van de belastingvoordelen. Door de bruto onttrekking van de inleg aan de belastbare winst binnen het bedrijf zal ook de belasting druk op de ZZP-er aanzienlijk minder worden zodat de essentiële opgebouwde waarde binnen het vermogens stramien van de ZZP-er blijft. Omdat de ZZP-er in deze zelf spaart via een geblokkeerde bankrekening bij zijn eigen bank, heeft hij ook zelf “beperkte” beslissingsrecht omtrent wat er met de inleg gebeurd tot de uitkering datum alsmede hoe er verder mee wordt omgegaan.

Pensioen opbouw via beleggingen

Omdat je zelfstandig werk als ZZP-er ben je geen werknemer en daarmee kom je eveneens niet in aanmerking om deel te nemen aan een pensioenfonds. Wil je gaan beleggen via beleggingen dan kan dat, echter dan mis je het voordeel van belasting voordeel. Bovendien je loop je een aanzienlijk risico omdat beleggingen – zeker de laatste periode – zeer slecht renderen tot zeer negatieve resultaten laten zien. Een pensioen opbouw via sparen of beleggen mist bovendien belastingtechnische voordelen.

Pensioenfondsen

Door het hoge risico profiel van beleggingen voor jouw ZZP pensioen opbouw is het zondermeer belangrijk om je te concentreren op meer stabiele spaar mogelijkheden waarbij je optimaal gebruik maakt van het belastingvoordeel. Namelijk dit belastingvoordeel levert je een spaar voorsprong die je tegenwoordig met geen vorm van beleggingen kunt behalen. Wij adviseren dan momenteel ook om af te zien van beleggingen als investering voor jouw ZZP pensioenopbouw.

Pensioen ondernemer

Pensioen ondernemer

Als ondernemer ben je zelf in grote mate verantwoordelijk voor de opbouw van een goede oude dag voorziening. U wilt natuurlijk niet enkel afhankelijk zijn van een AOW uitkering. U zult daarnaast dus kapitaal moeten opbouwen zodat er van het opgebouwde kapitaal periodiek uitgekeerd kan worden ter aanvulling op uw AOW uitkering. Er zijn diverse manieren om kapitaal op te bouwen, allemaal met hun eigen voordelen en nadelen en fiscale spelregels. Enkele van die mogelijkheden vindt u hier onder:

Goodwill uit onderneming

De meeste ondernemingen hebben een intrinsieke waarde die goodwill wordt genoemd. Bij verkoop van een onderneming, bijvoorbeeld bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, komt er kapitaal vrij dat de ondernemer, binnen de fiscale spelregels, kan gebruiken als aanvulling op de AOW uitkering.

Pensioenfonds voor ZZP-ers

Vanaf 1 januari 2015 kun je als ZZP-er pensioen opbouwen in een pensioenfonds door nieuwe wetgeving. Er kan ingelegd worden en de inleg wordt collectief belegd en beheerd door een non-profit beleggingsinstelling om de kosten zo laag mogelijk te houden. Deze optie biedt bovendien de mogelijkheid tijdelijk minder in te leggen als er sprake is van tijdelijk minder inkomsten.

Lijfrente

Bij een bank of verzekeraar kunt u sparen voor een lijfrente. Dit doe je vanuit een bruto inkomen en is onder fiscale voorwaarden aftrekbaar. Daarnaast hoef je over gespaard kapitaal en rente geen vermogensrendementheffing te betalen. Er is echter wel de verplichting om de lijfrente te zijner tijd te laten uitkeren in periodieke betalingen, waarover wel inkomstenbelasting is verschuldigd.

Oudedagreserve

Als ondernemer mag U elk jaar 10,9% van de jaarwinst aan de reserve toevoegen, met een maximum van Euro 9.542. Hou er echter wel rekening mee dat bij uitkering van de opgebouwde reserve u zult moeten afrekenen met de fiscus, in die zin is het dan ook niet een pensioen in de meest zuivere zin. De oudedag serve mag echter wel worden omgezet in een lijfrente, met de bijbehorende fiscale voordelen.

Pensioen opbouw DGA

Als u een eigen BV heeft kunt U een pensioenregeling voor U zelf regelen. Deze zal in grote mate overeenkomen met een pensioenregeling voor werknemers, ook qua fiscaliteit. Er kan echter ook pensioen worden opgebouwd in de BV of in een apart op te zetten pensioen BV. In dat geval gelden wel andere specifieke spelregels. Gegeven de complexiteit hiervan verdient het altijd aanbeveling hierover advies in te winnen.

Sparen en beleggen

Als U zelf geld spaart op een spaarrekening of belegt, heeft u het voordeel dat U altijd en overal over Uw geld kunt beschikken. Het komt echter wel met het fiscale nadeel van de vermogensrendementheffing.

Tenslotte verdient het aanbeveling voor ondernemers om na te denken over het risico van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Als ondernemer bent u niet verzekerd voor arbeidsongeschikt raken tenzij u er zelf een verzekering voor afsluit. Maar wanneer U bijvoorbeeld een hypotheek hebt op de woning en U wilt dat deze vrij lasten is bij uw eventuele overlijden, dan zult u een verzekering voor overlijdensrisico moeten afsluiten.