Goed pensioen bij RVS

Goed pensioen bij RVS

Pensioen sparen bij RVS RVS is een groot en bekend pensioenbedrijf en verzekeringsbedrijf. Wist u dat RVS onderdeel is van ING? RVS is zeer bekend van haar tv-commercials. Met een blauwe tekenfilm-mannetje en vrouwtje onder een paraplu. Met daarbij een klein zwart hondje. In dit artikel wordt besproken wat RVS voor u kan betekenen op het gebied van uw pensioen. Daarnaast wordt ook kort toegelicht welke financiële zaken RVS nog meer voor u kan behartigen. Bij RVS kan je naast pensioenen…

Read More Read More

Maandlasten berekenen

Maandlasten berekenen

Hoe berekening ik mijn maandlasten na mijn pensioen? Om te kunnen bepalen hoeveel geld u nodig heeft na uw pensioen is het heel belangrijk om te weten wat uw maandlasten zijn. Het gaat hierbij om de kosten die goed in te schatten zijn. Voorbeelden hiervan zijn: Gas Water licht, Huur of hypotheek, Verzekeringen, Wegenbelasting, telefoonrekening, abonnementen, woonbelastingen. Daarnaast moet u ook een inschatting maken van de kosten van eten, drinken en vrije tijdsbesteding. Pas dan is het mogelijk om te…

Read More Read More

Pensioen in eigen pensioenbv opbouwen

Pensioen in eigen pensioenbv opbouwen

Pensioen opbouwen in eigen pensioen BV Een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van een BV, mag zijn eigen pensioen opbouwen in de eigen BV. Een normale werknemer mag dat normaal gesproken niet. Een werknemer dient zijn pensioen op te bouwen via een erkende pensioenverzekeraar. Deze bepalingen zijn vastgelegd in de PensioenWet. De Pensioen Wet schrijft voor onder welke voorwaarden een DGA zijn pensioen in eigen beheer mag opbouwen. De DGA is niet verplicht zijn pensioen in eigen beheer op te bouwen….

Read More Read More

Goed pensioen bij Nationale Nederlanden

Goed pensioen bij Nationale Nederlanden

Pensioen bij Nationale Nederlanden Nationale Nederlanden is een zeer groot bedrijf in levensverzekeringen, schadeverzekeringen en pensioenen. De naam Nationale Nederlanden wordt vaak afgekort tot NN. Nationale Nederlanden ontvangt jaarlijks van heel veel Nederlanders het pensioen geld. Dit pensioen geld moet Nationale Nederlanden beleggen ten einde aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De verplichting van NN bestaat uit het maandelijks uitbetalen van de pensioen uitkeringen. Hieronder wordt uitgelegd waarop de premies van pensioen aanspraken worden berekend door Nationale Nederlanden. Deze…

Read More Read More

Pensioen premie

Pensioen premie

Wanneer krijg ik pensioen In Nederland zijn er wettelijk een aantal zaken geregeld, om op uw oude dag recht te hebben op een inkomen. Dit inkomen bestaat in eerste instantie uit de A.O.W ( Algemene OuderdomsWet). Dit is een standaard bedrag waar iedere officiële inwoner van Nederland vanaf zijn of haar 65ste recht op heeft. Echter, deze A.O.W is een minimum bedrag, zodat u in ieder geval in uw eerste levensbehoeften kunt voorzien. Ruim en onbezorgd leven van alleen een…

Read More Read More

Pensioentekort

Pensioentekort

Pensioentekort Een pensioentekort kunt u aanvullen door zelf actie te ondernemen! Momenteel is het onzeker hoeveel u later op de pensioengerechtigde leeftijd ontvangt bij een pensioenuitkering. Vele factoren hebben invloed op de hoogte van de pensioenuitkering. Economische en beurskoersontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, hoe de pensioenfondsen met de inleg omgaan enzovoorts. Daarnaast is het zo dat uw gewone pensioenopbouw geregeld via uw werkgever gewoonlijk tot doel heeft om 70% van het laatst verdiende loon in combinatie met de AOW als pensioenuitkering te…

Read More Read More

Eerder stoppen met werken

Eerder stoppen met werken

De pensioengerechtigde leeftijd U wilt eerder stoppen met werken? Dat kan! In Nederland ligt de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar. Dit houdt in dat men doorgaans verplicht is om door te werken tot het 65e levensjaar. Pas na het 65e levensjaar kan men gaan genieten van het welverdiende pensioen. Het is in principe mogelijk om te stoppen voordat men de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt maar de meeste mensen werken gewoon totdat ze 65 jaar zijn. We zullen hier…

Read More Read More

Dga pensioen opbouwen

Dga pensioen opbouwen

Wat is een DGA De term DGA staat voor Directeur GrootAandeelhouder en dit is een bedrijfswerknemer die werkt bij een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV). Bij deze BV bekleedt de directeur grootaandeelhouder doorgaans een van de hoogste bestuurlijke functies. Ook bezit een directeur grootaandeelhouder vaak een groot aandelenpakket en dus ook stemrecht van de BV of NV. Verder verschilt de functie van de DGA weinig met een gewone directeur. Een DGA pensioen Het DGA pensioen is een…

Read More Read More

Berekening pensioen opbouw

Berekening pensioen opbouw

Vormen pensioen overeenkomst Een goed pensioen is belangrijk voor elke Nederlander. Een goed pensioen zorgt er immers voor dat je ook na het pensioneren nog inkomen hebt. Een goed pensioen zorgt er dus voor dat jij in financieel opzicht voor jezelf kan blijven zorgen. Het is daarbij wel van belang dat je een waardevast pensioen opbouwt. Het kan immers zo zijn dat de koopkracht van het pensioen lager is op het moment van pensionering, dan op het moment van afsluiten…

Read More Read More

Pensioen aanvullen

Pensioen aanvullen

Ontslagvergoeding in uitgestelde lijfrente polis Indien je onlangs bent ontslagen dan heb je waarschijnlijk ook een ontslagvergoeding of een gouden handdruk ontvangen. Om te voorkomen dat de belastingdienst daar zijn deel van neemt, besluit je om dit bedrag veilig te stellen voor later. Door het bruto bedrag in een uitgestelde lijfrente polis te stoppen, betaal je vooralsnog geen belasting. Het bedrag wast slechts vermogen aan, waarbij de rente eveneens is vrijgesteld van belasting. Je kunt hierbij niet meer inleggen dan…

Read More Read More