Pensioen ZZP

Pensioen ZZP

Pensioen ZZP

Een zelfstandige zonder personeel staat er letterlijk en figuurlijk alleen voor, ook voor de opbouw van zijn ZZP pensioen. Er is weinig waarop de ZZP-er op kan bouwen. Toch wil een ZZP-er een goed geregeld pensioen, zoals ieder elke Nederlander.

Voor een ZZP-er ligt echter deze situatie niet zo eenvoudig omdat je als ZZP-er weinig rechten hebt en eigenlijk voor de eigen situatie moet opdraaien. Dan is ook de vraag hoe ga je als (beginnend) ZZP-er aan de haal met een verzekerd pensioen waarover je geen zorgen hoeft te maken. Dit is een lastige zaak echter er zijn tegenwoordig mooie oplossingen beschikbaar waar je tevens gebruik kunt maken van belastingvoordeel over de complete inleg periode.

Hoe ga je daar als ZZP-er optimaal mee om, om zo een optimaal toch een hoog rendement te maken op de ingelegde waarde?

Als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) bouw je geen veelal pensioen op, omdat je in eigen beheer geen opbouw kunt realiseren.

Pensioen opbouw volgens de Fiscale Oudedagsreserve

Toch heb je de mogelijkheid om van de Fiscale Oudedagsreserve – oftewel FOR genoemd – gebruik maken, zodat je in je ouderdag voorziening kunt voorzien. Daartoe trek je ieder jaar een deel van de belastbare winst af, wat opzij wordt gelegd ten gunste van de FOR. Voordeel is dat je dus geld opzij legt voor later voordat een deel naar de belastingdienst gaat. Oftewel dat bespaart je al snel 30 tot 40 procent op elke opzij gelegde euro.

Jaarlijkse belasting besparing

Door de onttrekking aan de belastbare winst heb je bovendien een aanzienlijke jaarlijkse belasting besparing welke gunstig werkt voor de financiële situatie van jouw onderneming. Zodra je jouw bedrijf staakt of mogelijk overdraagt kun je de onbelaste opgebouwde FOR waarde stoppen in een direct ingaande of uitgestelde lijfrente. Zo profiteer je optimaal van de belasting gedurende de opbouw alsmede ook vanaf het moment dat het in een lijfrente is ingelegd. Daarnaast heb je als eventuele investeringsoptie om de apart gelegde waarde per jaar te investeren in onroerend goed om zo een verbeterd rendement te krijgen over je inleg.

Als ZZP-er heb je het al moeilijk genoeg. Toch kun je profiteren van belastingvoordeel in combinatie met lijfrente banksparen. Hoe? Dat lees je hieronder!

Lijfrente banksparen

Bij het banksparen leg je een deel van de winst van je bedrijf voor belasting in een lijfrente banksparen bij je bank. Dit kan alleen maar met goedkeuren van de belastingdienst, echter indien je deze binnen hebt kun je een redelijk deel van je winst in de lijfrente steken. Tot het moment dat er tot uitkering komt van de lijfrente kun je optimaal gebruik maken van de belastingsregels in combinatie met belastingvrij sparen. Ook de verkregen rente over de basis inleg is onbelast dus profiteert de ZZP-er optimaal van de belastingvoordelen. Door de bruto onttrekking van de inleg aan de belastbare winst binnen het bedrijf zal ook de belasting druk op de ZZP-er aanzienlijk minder worden zodat de essentiële opgebouwde waarde binnen het vermogens stramien van de ZZP-er blijft. Omdat de ZZP-er in deze zelf spaart via een geblokkeerde bankrekening bij zijn eigen bank, heeft hij ook zelf “beperkte” beslissingsrecht omtrent wat er met de inleg gebeurd tot de uitkering datum alsmede hoe er verder mee wordt omgegaan.

Pensioen opbouw via beleggingen

Omdat je zelfstandig werk als ZZP-er ben je geen werknemer en daarmee kom je eveneens niet in aanmerking om deel te nemen aan een pensioenfonds. Wil je gaan beleggen via beleggingen dan kan dat, echter dan mis je het voordeel van belasting voordeel. Bovendien je loop je een aanzienlijk risico omdat beleggingen – zeker de laatste periode – zeer slecht renderen tot zeer negatieve resultaten laten zien. Een pensioen opbouw via sparen of beleggen mist bovendien belastingtechnische voordelen.

Pensioenfondsen

Door het hoge risico profiel van beleggingen voor jouw ZZP pensioen opbouw is het zondermeer belangrijk om je te concentreren op meer stabiele spaar mogelijkheden waarbij je optimaal gebruik maakt van het belastingvoordeel. Namelijk dit belastingvoordeel levert je een spaar voorsprong die je tegenwoordig met geen vorm van beleggingen kunt behalen. Wij adviseren dan momenteel ook om af te zien van beleggingen als investering voor jouw ZZP pensioenopbouw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *