Pensioencheck

Pensioencheck

Pensioen check: nuttig of noodzaak?

weet precies hoe uw pensioen is geregeld? De meeste Nederlanders deden dat niet. Kan u zich voorstellen dat uw pensioen niet goed geregeld is? De meeste Nederlanders hopen dat het goed geregeld. De meeste Nederlanders weten niet zeker dat hun pensioen goed geregeld is. Denkt u net als vele Nederlanders al jarenlang: “dat pensioen verhaal moet ik ooit eens uitzoeken!”. Hieronder zullen wij een korte schets geven van problemen die zich met uw pensioen kunnen voordoen. Uiteraard zullen wij ook een eerste stap richting een oplossing voor uw pensioen probleem aandragen.

Pensioen regelen

voor de meeste mensen wordt het pensioen geregeld door de werkgever. De meeste werknemers in Nederland zijn collectief bij een pensioenfonds verzekerd. Bekende pensioenfondsen zijn:

  • algemeen burgerlijk pensioenfonds (ABP)
  • PGGM
  • pensioenfonds metaal
  • Philips pensioenfonds
  • Shell pensioenfonds

De meeste werknemers gaan ervan uit dat hun werkgever het pensioen goed heeft geregeld de meeste werknemers vergeten dat de kosten van het pensioen erg hoog kunnen oplopen. Er zijn verschillende soorten pensioen regelingen. Denk daarbij aan: middelloon regeling eindloon regeling een middel loon regeling zal bij aanvang van het pensioen een maandelijks inkomen geven dat het gemiddelde inkomen over de werkzame jaren weerspiegelt. Dat is niet voor iedereen gunstig. De meeste mensen verdienen pas in de laatste jaren een goed tot zeer goed salaris.

Salaris verdienen

Op basis van dit goede salaris zijn maandelijkse verplichtingen aangegaan in de latere jaren, zo vlak voor het pensioen. Er kan dus een pensioen tekort zijn ontstaan ten opzichte van de maandelijkse verplichtingen die iemand heeft. Dit lensje tekort kan ontstaan zijn zonder dat de pensioenverzekeraar daar op wijst. Een goed pensioen advies van een onafhankelijk pensioen adviseur is dan ook geen overbodige luxe.

Controle pensioen

het controleren van jouw toekomstige pensioenen opbouw wordt ook wel pensioenencheck genoemd. Zie deze pensioen controle als een soort van algemene periodieke keuring, om te kijken of de pensioen opbouw naar wens verloopt. Als je namelijk teveel pensioen opgebouwd heb je nu wellicht een lager besteedbaar inkomen. Je moet nu immers al voor je pensioen geld opzij zetten voor later. Indien je te weinig pensioen op behoud heb je een pensioen aanvulling nodig. Daar staat niet iedereen bij stil. Met name ambtenaren denken dat zij met hun ABP pensioen voldoende pensioen regelen. Voor een aanvulling op je pensioen kan je een pensioenverzekering afsluiten. De kosten van het opbouwen van extra pensioen kunnen aanzienlijk zijn. De werkgever kan je al helpen extra pensioen op te bouwen. Sommige werkgevers maken daarvoor gebruik van een pensioen plannen.

Vervroegd pensioen

Ben jij van plan eerder te stoppen met werken? Weet jij hoeveel jouw jaarlijkse pensioen aangroei jaarlijks bedraagt? Heb je een pensioengat? Een pensioengat kan ontstaan bij het wisselen van werkgever. Zeker indien pensioen overdracht heeft plaatsgevonden van het ene pensioenfonds naar het andere pensioen fonds.

Tot slot

indien jij ooit bent gewisseld van werkgever, dan is het mogelijk dat je bij de oude werkgever pensioen hebt opgebouwd. Het is mogelijk dat het opgebouwde pensioen waarde “vergeten” is. Vergeten pensioen kan worden opgevraagd bij het pensioenfonds waar jij ooit aangesloten bent geweest. Hoe? Raadpleeg een financieel adviseur en wellicht vind jij nog een vergeten pensioen.