Pensioenfonds Metaal en Techniek

Pensioenfonds Metaal en Techniek

Pensioenfonds Metaal en Techniek

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) zorgt voor de pensioenregeling voor de bedrijfstak ‘Metaal en Techniek’ en is het op twee na grootste Nederlandse pensioenfonds.

BEDRIJFSTAKKEN: Werkgevers en werknemers uit onderstaande bedrijfstakken behoren bij de directe klantenkring van PMT:

 • carrosseriebouw
 • centrale verwarming
 • diamantindustrie
 • elektrotechniek
 • galvaniserende industrie
 • garages
 • goud- en zilvernijverheid
 • isolatie
 • koeltechniek
 • loodgieters- en fitters
 • metaalbewerking
 • modelmakers
 • motorenrevisie
 • reparatie kantoormachines
 • rijwielen

Vermogensbeheer

Het pensioenkapitaal, bijeengebracht door werknemers, werkgevers en gepensioneerden uit de Metaal en Techniek, wordt beheerd door PMT. PMT belegt dit kapitaal teneinde een redelijk rendement te behalen tegen een verantwoord risico. Vanwege de inflatie is het noodzakelijk rendement op het vermogen te kweken, want de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen moeten aangepast worden tegen de huidige kosten. Had men de laatste decennia niet belegd, maar risicovrij beheer uitgeoefend, dan hadden de pensioenen lager uitgepakt of de premies hoger.

Belegging pensioen kapitaal

Belegging van pensioenkapitaal zorgt dus op de lange duur voor een goed, betaalbaar pensioen zowel als betaalbare premies. Beleggen is niet absoluut risicoloos te doen; enig risico is onvermijdelijk om voldoende rendement op het vermogen te kunnen behalen. Doordat de beleggingen sterk gespreid worden, wordt het risico wel beperkt. Er wordt voor meerdere generaties tegelijk belegd en het beleid van PMT verliest de verre toekomst zeer zeker niet uit het oog.

Belangen

Belangen van zowel werkgevers als werknemers worden behartigt door PMT en de beide partijen zijn derhalve vertegenwoordigd in het bestuur.

WERKGEVERS:

Federatie Werkgevers Metaaltechniek, die optreedt namens alle werkgeversorganisaties binnen de bedrijfstak Metaal en Techniek

WERKNEMERS:

 • FNV Bondgenoten
 • CNV Bedrijvenbond
 • De Unie vakbond voor industrie en dienstverlening

VAKRAAD

Het bestuur van PMT stelt de pensioenregeling vast. De Stichting Vakraad Metaal en Techniek heeft daarin een adviserende functie.

In de Vakraad wordt door onderstaande CAO partijen samengewerkt aan het tot stand komen van arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak:

• FNV Bondgenoten
• CNV Vakmensen
• De Unie Vermogensbeheer
• Federatie Werkgeversorganisatie Metaal en Techniek

Deelname

In de Metaal en Techniek is de pensioenregeling één van de collectieve arbeidsvoorwaarden en geldt voor alle werknemers die werkzaam zijn bij een bedrijf in de Metaal en Techniek, die actief is in één van de onderstaande branches:

 • carrosseriebedrijf
 • goud- en zilvernijverheid
 • isolatiebedrijf
 • metaalbewerkingsbedrijf
 • motorvoertuigenbedrijf
 • technisch installatiebedrijf
 • tweewielerbedrijf

De werknemers zijn verplicht deel te nemen aan de regelingen in de Metaal en Techniek. De werkzaamheden die tot deze sector behoren zijn vastgelegd in de verplichtstellingsbeschikking.

Aan de Metaal en Techniek gerelateerde ondernemingen, zoals een holding via een werkmaatschappij, mogen zich op vrijwillige basis aansluiten bij PMT. Directeuren-bestuurders kunnen vrijwillig deelnemen aan de pensioenregeling. Deze mogelijkheden, inclusief de voorwaarden ervoor, staan omschreven in het reglement en de beleidsregels.

Website

Er is via de website van PMT een zee aan informatie verkrijgbaar voor als u pensioen aan het opbouwen bent, pensioen ontvangt, of werkgever bent. U kunt handig gebruik maken van de pensioenplanner, actuele gegevens en nieuws inzien en allerlei persberichten. Cijfers aangaande de dekkingsgraad.worden maandelijks gepubliceerd. De dekkingsgraad is een weergave van hoe het vermogen zich verhoudt tot de verplichtingen van PMT. Deze verplichtingen zijn gegrond op de kapitaalmarktrente en de toekomstige uitkeringstermijn, wat per fonds sterk verschilt. Ook vindt u via de website van PMT de mogelijkheid tot het downloaden van allerlei brochures, beleidsstukken, pensioenjournaals, cijfers en tabellen, jaarverslagen, formulieren, leeswijzers en pensioenmappen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *