Browsed by
Tag: Pensioen aanvullen

Pensioenaanvulling

Pensioenaanvulling

Pensioen opbouwen

Denk jij wel eens na over jouw pensioen? Weet jij zeker dat jouw pensioen goed geregeld is? Wist jij dat jouw percentage inkomstenbelasting na je 65e levensjaar daalt tot onder de 20%? De overheid gaat er van uit dat jouw inkomen na je 65e levensjaar lager is dan voor jouw 65e levensjaar.

Besteedbaar inkomen

Vreemd genoeg denken de meeste Nederlanders dat zij op het moment van pensionering hetzelfde besteedbaar inkomen zullen hebben. Zodra jij met pensioen gaat heb jij echter meer tijd om geld uit te geven. Bijvoorbeeld geld uitgeven in de stad aan leuke dingen. En de meeste mensen willen ook op vakantie en genieten van hun rust. En dat kost geld.

Daarom is het verstandig te zorgen voor een aanvulling op jouw bestaande pensioen opgebouwd. Hoe kan je een pensioen aanvulling regelen? Dat antwoord lees je hieronder.

Collectief pensioen

Voor grote groepen Nederlanders is het pensioen collectief geregeld. Een collectief pensioen wordt geregeld middels de collectieve arbeids voorwaarden, ook wel cao genoemd. Veel werknemers hebben zich verenigd en aangesloten bij een vakbond, dan samen sta je immers sterk richting de werkgever. In de cao wordt geregeld welke pensioenfonds zorgt voor de opbouw van het collectief pensioen. Nadeel van deze collectieve pensioen aanspraken is dat jouw individuele financiƫle situatie anders kan zijn dan de financiƫle situatie van jouw collega. Zo is het mogelijk dat een collega al op zijn 25e levensjaar is begonnen met pensioen opbouwen.

Pensioengat

Heb jij echter langer gestudeerd? En ben je pas op jouw 28e op de arbeidsmarkt gekomen? Dan heb jij al drie jaar achterstand in pensioenopbouw ten opzichte van jouw collega. Deze achterstand wordt pensioengat genoemd. Een pensioen gaat betekent dat er wellicht niet genoeg geld is zodra je met pensioen wil. En de kans is groot dat er niet voldoende geld is om met vervroegd pensioen of pre-pensioen te gaan. Zodra jij pensioen in zicht hebt is het verstandig het netto pensioen te (laten) berekenen. Voor een goed adviseur is het pensioen berekenen een dagelijkse bezigheid.

Netto pensioen

Pensioen aanspraken worden opgebouwd gedurende vele jaren. De pensioenpremie wordt deels belegd in aandelen en onroerend goed. De totale pensioenopbouw wordt uiteindelijk maandelijks uitgekeerd. Deze maandelijkse uitkering is een brutobedrag. Daarover moet belasting worden betaald. Zoals hierboven is gezegd bedraagt het percentage inkomstenbelasting na je 65e levensjaar minder dan 20%. Dit is aanmerkelijk minder dan de hoogste Schaal van de inkomstenbelasting tarieven (50%).

Pensioen advies

Wellicht heb jij meerdere vormen van pensioen opgebouwd. Wellicht heb je ook recht op een nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld omdat jouw partner is overleden. Het is zeer verstandige zelf aanvullend pensioen te bouwen naast het collectieve pensioen dat via de werkgever is opgebouwd. Aanvullend pensioen op te bouwen kan op verschillende manieren:

  • koopsompolis
  • lijfrente
  • Algemene ouderdomswet AOW

Iedereen in Nederland heeft recht op AOW. Een AOW uitkering is een kleine maandelijkse toelage die elke Nederlander boven de 65 ontvangt van de Nederlandse overheid. Ben jij jarenlang werknemer geweest? Dan heb jij al die jaren sociale lasten en premies betaald. Je hebt dus recht op die AOW uitkering.

Inzicht in uitgaven

Ga voor jezelf eens na welke uitgaven jij wilt gaan doen na de dag dat jij met pensioen bent gegaan. Wil je nog op wereldreis? Of een boot kopen? Dergelijke grote uitgaven zullen hiervoor af moeten financieren. Een pensioen planner of een financieel adviseur kan je al je bij helpen..

Pensioen aanvullen

Pensioen aanvullen

Ontslagvergoeding in uitgestelde lijfrente polis

Indien je onlangs bent ontslagen dan heb je waarschijnlijk ook een ontslagvergoeding of een gouden handdruk ontvangen.

Om te voorkomen dat de belastingdienst daar zijn deel van neemt, besluit je om dit bedrag veilig te stellen voor later. Door het bruto bedrag in een uitgestelde lijfrente polis te stoppen, betaal je vooralsnog geen belasting. Het bedrag wast slechts vermogen aan, waarbij de rente eveneens is vrijgesteld van belasting.

Je kunt hierbij niet meer inleggen dan dat het pensioengat groot is. Laat je hierover dan ook uitvoerig informeren door een pensioen specialist.

Redenen dat je pensioen onvoldoende is

Veel voorkomende redenen zijn dat je onvoldoende jaren hebt gewerkt danwel je hebt een periode in het buitenland hebt gewerkt. Het kan zijn dat je op een te late leeftijd bent begonnen met werken of wegens scheiding is een deel van je pensioen verevent met het pensioen van je ex-partner. Daarnaast kan het zijn dat je simpelweg eerder wilt stoppen met werken danwel je vindt het pensioen van 70% van je laatst verdiende loon onvoldoende. Omdat je onvoldoende pensioen hebt opgebouwd, zul je stappen moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat je jouw pensioen op een voor jouw ideaal niveau krijgt. Daartoe zijn een aantal manieren.

Banksparen

Bij het banksparen leg je een deel van je eigen bruto inkomen in op een geblokkeerde spaarrekening. Daarbij houdt je dus de rekening in eigen beheer, echter kun je totdat het geld vrijkomt niet bij het geld komen. Dit is het minimaal vereiste zoals door de belastingdienst is opgelegd. Daarbij heb je dus de garantie dat je geld veilig staat, en dat het met rente op rente groeit. Bedragen tot 100.000 euro bij een in Nederland gevestigde bank wordt conform het deposito garantiestelsel van De Nederlandse Bank gegarandeerd.

Lijfrentesparen

Een vergelijkbare manier van sparen is dat je maandelijks een klein bedrag van je bruto loon apart weg zet in een lijfrentespaarpolis. Binnen het lijfrente sparen kun je ook bruto sparen met rente op rente. Dit kan met de tijd dus een mooie aanvulling op je pensioen zijn. Op het moment dat de polis tot uitkering komt, heb je de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt. Op dat moment laat je de polis maandelijks uitkeren zodat je kunt genieten van een lage belastingschaal zoals dit gewoonlijk is voor gepensioneerden. Mocht je geld over hebben dan kun je eveneens besluiten om het in een nabestaanden lijfrentespaar polis te stoppen, opdat je kinderen later daarvan kunnen genieten.

Pensioen aanvullen

Er kunnen meerdere redenen zijn die tot gevolg hebben dat je onvoldoende pensioen opbouwt. Gewoonlijk bouw je met 40 jaar werken een pensioen op dat een inkomen op je oude dag moet genereren van 70% van je laatst verdiende loon.

Hoe hoog de opgebouwde waarde nu werkelijk is, daar kom je pas achter op het moment dat je werkelijk je pensioen ontvangt nadat je de pensioen gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Ook de leeftijd waarmee je met pensioen gaat ligt ook niet meer vast.

Wegens vergrijzing dient de werkende persoon steeds langer door te werken. Per 2020 dient tot 66 jaar doorgewerkt te worden, om zo het pensioenstelsel van Nederland betaalbaar te houden.