Browsed by
Tag: pensioen opbouw

Hoofdpagina

Hoofdpagina

Pensioen opbouw raakt iedereen

Welkom op Mijn Getal. Elke Nederlander krijgt vroeg of laat te maken met Pensioen. Of je nu wilt of niet, keuzes rondom pensioen kunnen verstrekkende gevolgen hebben.

Bijna dagelijks wordt er reclame gemaakt op radio en TV voor pensioen. Denk aan de spotjes van Zwitserleven over ‘Het Zwitser leven Gevoel’, of de spotjes van RVS ‘als RVS adviseur kom ik graag bij de mensen thuis’, en natuurlijk Delta Lloyd met ‘zeker Delta Lloyd’. Ook andere aanbieders van pensioen producten maken reclame, denk aan:

 • Rabobank
 • ABN Amro
 • Delta Lloyd
 • Centraal beheer Achmea
 • Zwitserleven
 • SNS Reaal
 • RVS
 • ING
 • Nationale Nederlanden
 • Pensioenfonds PMT
 • En vele andere pensioen bedrijven

Nooit te laat voor pensioen opbouw

U bent nooit te laat om te beginnen met pensioen opbouw. Het is verstandig vroegtijdig te beginnen met het opbouwen van pensioen, want het belegd vermogen voor uw pensioen moet rendement kunnen maken. U mag beginnen met het opbouwen van pensioen vanaf uw 25e levensjaar.

Door het maken van rendement op de gereserveerde pensioen gelden, kan het vermogen voor uw pensioen groeien. Door het laten groeien van geld dat beschikbaar is voor uw pensioen, bent u staat een royale pensioenvoorziening op te bouwen.

Bent u niet op uw 25 e levensjaar begonnen met het sparen uw pensioen? Geen nood! Er zijn meer dan genoeg verzekeringen en polissen om dat te repareren, denk daarbij aan:

 • lijfrenteverzekeringen
 • koopsompolissen
 • kapitaalverzekeringen.
 • etc.

Bijna elke verzekeringsmaatschappij heeft wel een product dat bij u past. Houd er wel rekening mee dat al deze producten ervoor zorgen dat u op het moment van afsluiten (tijdelijk) minder besteedbaar inkomen hebt, u moet immers geld afdragen aan de verzekeringmaatschappij. Voordeel is wel dat met een lijfrente eerder stoppen met werken tot de mogelijkheid behoort.

Verzekeringsmaatschappijen overzichtelijk op een rij

Op deze website willen wij een helder overzicht geven van alle mogelijkheden die hebt rondom uw pensioen. Uw pensioen kan u onderbrengen bij verschillende bedrijven en pensioenfondsen, zoals het ABP pensioenfonds.. Alle bedrijven die op deze website genoemd worden zijn erkend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Alle bedrijven zijn tevens aangesloten bij Kifid, de onafhankelijke geschillencommissie voor financiële instellingen.

Onafhankelijk en transparant

Op deze website willen wij alle aanbieders in Nederland van een pensioen producten en pensioen gerelateerde producten bespreken. U kan vervolgens zelf uw pensioen berekenen.

Uw mening telt! Hebt u ervaring met een van de genoemde pensioen bedrijven? Of staat het pensioen bedrijf waar u voor werkt er niet bij? Neem dan contact op met de redactie van Mijn Getal!
Dan zullen wij uw ervaringen met pensioen graag verwerken op deze website.

Geld in pensioen BV onbereikbaar?

Het is een groot misverstand dat het geld dat u onderbrengt in een pensioen BV onbereikbaar is. Zeker indien u uw pensioen in eigen beheer middels uw pensioen BV beheert, is uw geld veelal eenvoudig opvraagbaar. Soms zijner wel kosten verbonden aan het liquide maken van uw pensioengeld.

Het is soms ook mogelijk een pensioen BV onder te brengen bij een verzekeraar. Groot voordeel daarvan is dat u minder rompslomp hebt met de administratie van de BV.

Pensioengeld altijd nuttig

Sommige mensen denken dat pensioengeld weggegooid geld is. In normale gevallen is het pensioengeld nooit weg gegooid geld. U kan immers in normale gevallen vanaf uw 65e levensjaar gaan genieten van de maandelijkse pensioen uitkeringen.

Berekening pensioen opbouw

Berekening pensioen opbouw

Vormen pensioen overeenkomst

Een goed pensioen is belangrijk voor elke Nederlander. Een goed pensioen zorgt er immers voor dat je ook na het pensioneren nog inkomen hebt. Een goed pensioen zorgt er dus voor dat jij in financieel opzicht voor jezelf kan blijven zorgen. Het is daarbij wel van belang dat je een waardevast pensioen opbouwt. Het kan immers zo zijn dat de koopkracht van het pensioen lager is op het moment van pensionering, dan op het moment van afsluiten van de pensioen afspraken.

Vele Nederlanders bouwen een pensioen op via de werkgever. De werkgever maakt afspraken met een of meer pensioen aanbieders. De werkgever laat de werknemer vervolgens zelf een keuze maken bij welke aanbieder het pensioen ondergebracht moet worden. Sommige werkgever helpen de medewerker bij het maken van de juiste keuze voor het pensioen..

Er zijn namelijk nogal veel keuzes te maken, voordat een pensioen echt goed past bij de individuele eisen en wensen. Naast deze keuzes voor een goed pensioen zijn er ook variabelen die van grote invloed zijn op het pensioen, maar die niet makkelijk te beïnvloeden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de carrière ontwikkeling of arbeidsongeschiktheid.

Carrière ontwikkeling en pensioen

Wist u dat de gemiddelde Nederlander een jaarinkomen heeft van 36.000 euro bruto? Deze gemiddelde Nederlander wordt ook wel aangeduid met Jan Modaal of Stef Standaard.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat Jan Modaal op het hoogte punt van zijn carriere vaak iets meer verdient dan 36.000 euro bruto per jaar. In alle jaren voor en na het hoogte punt van de carriere verdient Jan Modaal een beduidend lager inkomen.

Voor iedere Nederlander begint de opbouw van het pensioen op het 25e levensjaar. Dan heb je 40 jaren te werken tot je 65e levensjaar. In het 65e levensjaar mag iedereen met pensioen. (Dit wordt wellicht verhoogd naar 67 jaar). In deze 40 jaar bouwt iedere Nederlander 70% pensioen op. Elke Nederlander heeft recht op AOW, welke 30% van het pensioen vormt. Het via de werkgever opgebouwde werknemerspensioen vormt samen met de AOW 100% van het gehele ouderdomspensioen.

De ontwikkeling van een loopbaan is van grote invloed op pensioen aanspraken. Op je 25e moet je deze keuzes al maken, terwijl je nog idee hebt over jouw verloop van jouw loopbaan. Een lastig dilemma? Valt mee. Er zijn vele mogelijke pensioen afspraken te maken., zoals:

 • Middelloon regeling
 • Eindloon regeling

Middelloon pensioen regeling

Bij een middelloon wordt een gemiddelde genomen van alle jaarsalarissen. Dit gemiddelde is het salaris waarop het pensioen gebaseerd zal worden. Een pensioengerechtigde die in de laatste vijf jaren van zijn loopbaan een zeer hoog salaris krijgt, zal daar na zijn pensioen weinig van kunnen genieten.

Eindloon regeling pensioen

Bij de eindloon regeling pensioen is de situatie voor een pensioengerechtigde die pas laat carrière maakt zeer gunstig. Zoals de term ‘Eindloon regeling’ al zegt: het pensioen wordt bepaald aan de hand van het salaris in het laatste jaar (of de laatste jaren).En dat is een enorm verschil met de middelloon regeling. Ga er dus vanuit dat een normale werkgever niet zomaar een eindloonregeling zal aanbieden. Dat kan de werkgever heel veel geld kosten.

Pensioen en inflatie

Een van de factoren die pensioen aanspraken negatief beïnvloeden is: inflatie. Inflatie zorgt ervoor dat het jaarlijks minder waard wordt. Anders gezegd, indien in jaar A de inflatie 2% bedraagt, dan is de koopkracht in jaar B met 2% gedaald. Je kan dus minder kopen voor het zelfde geld. Anders gezegd: alle producten zijn gemiddeld 2% duurder geworden.